Forslag til en optimering af mundplejen til skrøbelige ældre i Danmark

Mundpleje til de skrøbelige ældre i det danske samfund fungerer suboptimalt. Artiklen beskriver og begrunder en række forslag, som enkeltvis eller sammen kan optimere mundplejen på skrøbelige ældre i Danmark.

Fokusartikel Dato: 13.06.2024

Introduktion og formål
– Den foregående artikel viser, at hjælp til mundplejen for skrøbelige ældre på plejehjem eller i hjemmeplejen ikke fungerer optimalt. Den aktuelle artikel beskriver og begrunder forslag til en optimering af mundplejen til skrøbelige ældre tilmeldt omsorgstandplejen eller visiteret til personlig pleje i hjemmeplejen. 

Materiale og metode 
– Forslagene er baseret på gennemlæsning af international og national litteratur, rapporter fra sundhedsmyndighederne og egne erfaringer med mundpleje til skrøbelige ældre. 

Resultater
– Følgende hovedforslag beskrives: 
Rød saft begrænses til de tre hovedmåltider; nøglepersoner omkring den skrøbelige ældre aktiveres; kommunerne presses til en bedre information om omsorgstandplejen; visitation til hjælp til mundpleje i hjemmeplejen skal objektiviseres; udskrivningspapirer skal indeholde observation om borgerens mundpleje under hospitalsindlæggelsen, up to date undervisningsmateriale i mundpleje, inklusive indfarvning af tænder til illustration af bakteriebelægningernes lokalisation, i forbindelse med uddannelse til og af omsorgspersonalet; og behovsorienteret mundpleje (ca. 14 dage) udført af en person med odontologisk baggrund i tillæg til den daglige mundplejehjælp. 

Konklusion
– Mundpleje til de skrøbelige ældre i det danske samfund fungerer suboptimalt. Artiklen beskriver og begrunder en række forslag, som enkeltvis eller sammen kan optimere mundplejen på skrøbelige ældre i Danmark.

Klinisk relevans:

Skrøbelige ældre indlægges på sygehuse pga. pneumonier opstået som følge af ringe mundpleje. En del dør faktisk, hvor årsagen kan relateres til ringe mundpleje. Artiklen beskriver og begrunder en række forslag til, hvordan mundplejen på skrøbelige ældre kan løftes. Diagnostisk indfarvning af tænderne anses for at være helt essentiel for, at plejepersonalet kan børste mere optimalt på den skrøbelige ældre. Det mest yderliggående forslag, men som ifølge litteraturen vil have mest effekt, er at supplere den daglige mundpleje på skrøbelige ældre med en professionelt udført mundpleje, der har fokus på at fjerne bløde belægninger, eksempelvis hver 14. dag, hver 3. uge eller hver måned – altså efter behov.

Local spreading of odontogenic infectionsproposal for optimisation of oral care for frail elderly people in Denmark


Introduction and purpose

– The paper describes and justifies proposals for optimizing the oral care of frail elderly people in Denmark.

Material and method
– The suggestions are based on reading international and national literature.

Results
– The main proposals are that red juice is limited to the 3 main meals; key people around the frail elderly are activated; the municipalities are pressured to provide better information about the public scheme for help to dental service; visitation to help with oral care in home care must have clear objectives; discharge papers must contain observation of the citizen's oral care during hospitalization, better education in oral care for the care staff; and need-oriented oral care (approx. 14 days) professionally performed as supplement to the daily oral care assistance.

Conclusion
– The article describes and justifies a number of proposals which, individually or together, can optimise the oral care of frail elderly people in Denmark.