Har du ikke modtaget Tandlægebladet?

Tandlægebladet omdeles af PostNord. Hvis du ikke modtager Tandlægebladet, eller er bladet ikke leveret korrekt, bedes du reklamere via denne side.

 

Alternativt kan du sende en e-mail til tblevering@tdl.dk

Tandlægebladet er Tandlægeforeningens medlemsblad. Det udkommer på tryk 12 gange om året i 6.138 eksemplarer og løbende her på Tandlaegebladet.dk.

Tandlægebladet er Tandlægeforeningens medlemmers blad. Det er bladets formål at give læserne faglig viden samt at informere og engagere læserne på områder, der er relevante for deres virke som tandlæger og sundhedspersoner.

Alle Tandlægeforeningens medlemmer kan komme til orde i Tandlægebladet. Det betyder, at de holdninger, der kommer til udtryk i bladets artikler og øvrige indlæg, ikke nødvendigvis er de samme som Tandlægeforeningens holdninger. Læserindlæg redigeres, og bliver en person som part i en sag kritiseret i et indlæg, skal denne have mulighed for at kommentere kritikken.

Se retningslinjerne her

Artiklerne i sektionen Videnskab og Klinik redigeres ud fra sundhedsvidenskabelige kriterier. De øvrige artikler i Tandlægebladet redigeres ud fra journalistiske principper.

Tandlægebladets medarbejdere må ikke have nogen økonomiske interesser i produkter, der bliver omtalt i bladets redaktionelle artikler. Hvis forfattere til faglig-videnskabelige artikler eller øvrige faglige indlæg har økonomiske interesser i produkter, som omtales i artiklerne, eller har modtaget støtte fra producenter eller firmaer i forbindelse med udarbejdelsen af artiklerne, skal dette oplyses.

Bladets formål fremgår af Tandlægeforeningens vedtægter