Hvad er noceboeffekten, og spiller den en rolle i odontologien? En narrativ oversigt

Selvom noceboeffekten er sparsomt udforsket i relation til odontologien, tyder den tilgængelige evidens på, at faktorer, som hænger sammen med noceboeffekten, spiller en rolle i tandlægepraksis.

A745 Hvad er noceboeffekten, og spiller den en rolle i odontologien? En narrativ oversigt
Sekundær artikel Dato: 22.05.2023

BAGGRUND – På tværs af en lang række af medicinske fagområder vokser erkendelsen af noceboeffekten. Dette fænomen er karakteriseret ved utilstrækkelig behandlingseffekt, forværring af symptomer eller forekomst af bivirkninger som følge af patienters negative forventninger til diverse behandlinger. Indtil nu har der imidlertid ikke været særlig opmærksomhed på effekten af negative forventninger og nocebo inden for odontologien.

FORMÅL – Denne oversigtsartikel opsummerer den væsentligste viden om fænomenet nocebo især i relation til smerte og administration af lægemidler. Desuden gives et overblik over den aktuelle evidens for nocebofænomenet i odontologisk sammenhæng.

METODER – Der blev gennemført en søgning på PubMed med søgeordene “nocebo”, “placebo”, “expectations” og “dentistry”. Ud over de artikler, der blev fundet via søgningen, tilføjede forskere med særlig indsigt i placebo/nocebo eller odontologi vigtige referencer fra deres respektive fagområder.

RESULTATER – Selvom noceboeffekten er sparsomt udforsket i relation til odontologien, tyder den tilgængelige evidens på, at faktorer, som hænger sammen med noceboeffekten, spiller en rolle i tandlægepraksis.

KONKLUSION – Der er behov for yderligere udforskning af noceboeffekten inden for odontologien. På baggrund af vores almene viden om noceboeffekten kan man forvente interessante resultater i dette nye forskningsfelt.

Klinisk relevans:

Den stigende evidens for noceboeffekter peger på vigtigheden af relationen og interaktionen mellem behandler og patient, og intet tyder på, at tandlæger er en undtagelse. Behandleren kan alene med sit ordvalg og sin væremåde optimere effekten af fx smertebehandling (placeboeffekt), men måske endnu vigtigere faktisk reducere effekten, helt blokere effekten eller komme til at give patienten flere bivirkninger ved behandlingen (noceboeffekter). Det understreger vigtigheden af, at behandlere inden for alle felter bliver mere opmærksomme på, at behandlingskonteksten og fx ordvalg kan påvirke og i værste tilfælde skade patienten.

WHAT IS THE NOCEBO EFFECT AND DOES IT APPLY TO DENTISTRY? A NARRATIVE REVIEW BACKGROUND – Evidence for the nocebo effect, a phenomenon characterised by suboptimal treatment efficacy, worsening of symptoms, or the occurrence of adverse events caused by an individual’s negative treatment expectations, is growing across a multitude of medical fields. However, little attention has been paid to patients’ negative expectations and the nocebo effect within dentistry.

AIM – This review summarises essential evidence of the nocebo phenomenon especially in relation to pain and drug administration. Subsequently, an overview of the current evidence of the nocebo phenomenon in the dental field is presented.

METHODS – A PubMed search was performed using keywords related to “nocebo”, “placebo”, “expectations” and “dentistry”. In addition to the articles selected from the search, placebo/nocebo researchers and dental researchers added important references from their respective fields.

RESULTS – Although research on the nocebo effect in dentistry is limited, available current evidence suggests that the factors, which is related to the nocebo effect are likely to play a role in dental practice.

CONCLUSION – Preliminary evidence from the review warrants further investigation into the nocebo effect in dentistry. Finally, based on the general knowledge of the nocebo effect, the review indicates fruitful arrays of research into the nocebo effect in dentistry.