ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Kasuistik:

Unilateral mandibulær distraktionsosteogenese

ABSTRACT

Kasuistik Dato: 02.06.2021

Baggrund
Unilateral mandibulær distraktionsosteogenese er tidligere blevet planlagt ud fra 2d-røntgenbilleder, og vektorberegningen har ført til tilfredsstillende resultater. Digitalt software (Dolphin Imaging Software) muliggør nu visualiseringen af planlægning i 3d, hvilket er afprøvet i nærværende patienttilfælde.

Patienttilfælde
En 20-årig kvinde med juvenil idiopatisk artritis og unilateral kæbeledsinvolvering blev henvist til Tand-, Mund- og Kæbekirurgisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, for opretning af den vækstbetingede mandibulære asymmetri. 

Artiklen gennemgår den ortodontisk-kirurgiske behandling med fokus på planlægning af distraktionens størrelse og retningsvektor med 3d-visualisering i Dolphin Imaging Software. Ved fjernelsen af distraktionsapparaturet blev der foretaget Le Fort 1-maksilosteotomi med tredeling, ligeledes planlagt i Dolphin Imaging Software.

Konklusion
Metoden anvendt i Dolphin Imaging Software synes velegnet, idet den giver god visualisering af den ønskede opretning af mandiblen og mulighed for planlægning for efterfølgende behandling.

Klinisk relevans

Mandibulær hypoplasi forårsager ofte skeletale asymmetrier, som kan korrigeres tilfredsstillende ved hjælp af unilateral mandibulær distraktionsosteogenese. 3d-software giver behandlingsplanlægningen en ny dimension, da visualisering af opretningen af mandiblen bliver mulig.