Dansk forskningsnyt:

Sammenhæng mellem cancer og agenesi af tænder

Forfatterne antager, at den samtidige forekomst af agenesi og cancer kan skyldes en fælles genetisk baggrund. Det er fx påvist, at den cellulære signalkaskade WnT (wingless/integrated), der har betydning for tanddannelsen, også spiller en rolle ved udvikling af osteosarkom og hepatoblastom.

EN FORSKERGRUPPE fra Aarhus Universitetshospital har i et kohortestudie fundet en sammenhæng mellem agenesi af tænder og forekomst af en række tidligt debuterende cancerformer. 

Studiet inddrager data for 2.501.715 personer, som ifølge Fødselsregisteret er født i Danmark i perioden 1977-2018. Data vedrørende agenesi af tænder blev trukket fra Sundhedsstyrelsens Centrale Odontologiske Register (SCOR) og Landspatientregisteret, mens data om forekomst af cancer blev indhentet fra Cancerregisteret. 

70.288 personer havde agenesi af mindst én primær eller permanent tand

70.288 personer (2,8 %) havde agenesi af mindst én primær eller permanent tand, og 26.308 (1,1 %) havde fået diagnosticeret tidligt indsættende cancer i løbet af undersøgelsesperioden. 778 havde både agenesi og cancer. Der blev påvist positiv sammenhæng mellem agenesi og følgende cancerformer: neuroblastom (1-3 årige; hazard ratio (HR) 4,59), nefroblastom (1-3-årige; HR = 4,59), hepatoblastom (1-40-årige; HR = 2,81), osteosarkom (10-20-årige; HR = 2,19); colorektale carcinomer (30-40-årige; HR = 2,81) og blærecarcinomer (20-30-årige; HR = 3,35).

Forfatterne antager, at den samtidige forekomst af agenesi og cancer kan skyldes en fælles genetisk baggrund. Det er fx påvist, at den cellulære signalkaskade WnT (wingless/integrated), der har betydning for  tanddannelsen, også spiller en rolle ved udvikling af osteosarkom og hepatoblastom.

Kilder:


Eiset SE, Schraw J, Sørensen GV, Gregersen PA, Rasmussen SA, Ramlau-Hansen CH, Lupo PJ, Hasle H. Congenital Tooth Agenesis and Risk of Early-Onset Cancer. JAMA Network Open 2024;7:e240365