Fluoridforsker Line Staun Larsen præmieret med Zendium Forskerpris 2023

Line Staun Larsen fik overrakt Zendium Forskerpris ved et arrangement på Hotel Radisson Blu Scandinavia den 28. september 2023.

Line Staun Zendium forskerpris
Tekst: IRENE DIGE, LEKTOR, TANDLÆGE, PH.D. AARHUS UNIVERSITET

Zendium Forskerpris blev overrakt Line Staun Larsen ved et arrangement på Hotel Radisson Blu Scandinavia den 28. september 2023. Ph.d., tandlæge, retsodontolog Line Staun Larsen er tenure track-adjunkt og fordeler sin arbejdstid mellem Institut for Odontologi og Oral Sundhed og Institut for Retsmedicin ved Aarhus Universitet. 

Arrangementet startede med en let reception, hvorefter Lene Vedel Heilskov bød de mere end 200 fremmødte velkommen på vegne af Zendium/Unilever. Efter velkomsten motiverede dr.odont. Bente Nyvad fra priskomitéen valget af Line Staun Larsen som årets prismodtager. Prisen uddeles til en forsker eller formidler, der har gjort sig særligt bemærket inden for odontologiens verden, og Bente Nyvad fremhævede Lines omfattende arbejde med at belyse højfluoridtandpastas effekt på det orale fluoridniveau sammenlignet med almindelig fluoridtandpasta. Disse studier har ført til viden, der kan komme både patienter og fremtidige fluoridforskere til gavn. Line Staun Larsens virke som retsodontolog og dertil hørende forskning i retsodontologiske emner blev også fremhævet og understreger Lines tværfaglige forskningsportfolio. Sidst, men ikke mindst blev det bemærket, at Line Staun Larsen, ud over sine videnskabelige publikationer, har bidraget med en betydelig og relevant formidling af sin forskning til fagfæller og offentlighed.

Som optakt til selve prisoverrækkelsen holdt Line Staun Larsen foredraget med titlen ”Skal vi bruge tandpasta med mere fluorid i fremtiden?” Line begyndte foredraget med at redegøre for den megen forskning i fluorid, som der allerede findes, og at der trods det fortsat er meget, som vi ikke ved, herunder forskellen i effekten på caries af forskellige koncentrationer af fluorid i tandpasta. Metoderne, som Line har tillært sig i Brasilien og implementeret i Europa (på Aarhus Universitet) som del af sin forskning til netop at studere dette spørgsmål, blev fremlagt, og der blev præsenteret interessante in vivo-resultater, som viser en tydelig intraoral fordeling af fluorid mellem forskellige regioner i mundhulen. Lines interventionsstudier har vist, at en forøgelse af fluoridkoncentrationen i mundskyllevæske fra 1.500 til 5.000 ppm fluorid kun bevirker en fordobling af baggrundsfluoridniveauet i både saliva og dental biofilm. Resultaterne indikerer, at brugen af højfluoridtandpasta kan føre til øget carieskontrol, men illustrerer også samtidig, hvorfor effekten måske ikke er så stor, som man måske kunne forvente, koncentrationsforøgelsen taget i betragtning. Konklusionen på Lines nyeste randomiserede kliniske lægemiddelstudie (RCT) er, at brugen af højdosisfluoridtandpasta (5.000 ppm) øger niveauet af fluorid i saliva, men at dette forhøjede niveau kun bevares, så længe børstevanen opretholdes. 

Undervejs kom Line ind på de mange formidlingsopgaver, som hun har bidraget med i både radio, på nettet, som bogkapitler og i forskellige tidsskrifter, herunder Tandlægebladet, inden for emner som fluorid, tandbørstning, tandpasta, erosion, fluorerede stoffer samt inden for retsodontologiske emner. Line afsluttede med at summere de retsmedicinske og retsodontologiske projekter, hun er involveret i, som bl.a. omfatter biokemiske studier af calculus fra stofmisbrugere, randomiseret klinisk forsøg med GHB (γ-hydroxybutyrat; drugrape-stoffet) og 3D-scanningsstudier i retsodontologisk identifikationsøjemed. 

Efter prisoverrækkelsen var livsstilsekspert Anne Glad inviteret til at give et foredrag om trends og tendenser blandt danskere. Anne Glad kom ind på de såkaldte megatrends, der er aktuelle lige nu, og satte dem i relation til skiftende konjunkturer og forbrugstendenser. Anne Glad havde fokus på de sidste års kriser, og hvordan disse har påvirket danskernes forbrug og dagligdag, og hun sørgede for, at relevansen for det tandfaglige team og patienterne blev tydeliggjort under foredraget. Alt i alt en spændende indsigt i danskernes nye trends, og hvordan de også påvirker os tandfaglige i vores dagligdag.