ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Caries, fedme og kost hos børn og unge

ABSTRACT

Påvirker mælkeindtag sundheden?
Oversigtsartikel Dato: 23.01.2017

Introduktion 
Cariesforekomst hos børn og unge i Danmark er faldet i de seneste mange årtier. Fedme i Europa og i Danmark er steget markant i de seneste år, nyere undersøgelser af danske børn og unge indikerer dog en stagnation i denne udvikling.
Mælk, mejeriprodukter og calciumindtag har været sat i forbindelse med gavnlige ændringer af overvægt hos børn og unge, samt med en gavnlig virkning på caries. Desuden er relationen mellem caries og overvægt/fedme et voksende forskningsområde. Caries og fedme sameksisterer i mange befolkningsgrupper. Udviklingen af caries er forbundet med mange faktorer, fx: kost, spytsekretion, fluorid, mundhygiejne, socio-økonomisk status. Fedme blandt børn og unge er ligeledes forbundet med mange faktorer, fx kost, genetiske, sociale, kulturelle, adfærdsmæssige og miljømæssige faktorer, hvoraf flere er de samme som for udvikling af caries, og som derfor kan være fælles risikofaktorer for både caries, overvægt og fedme.

Formål
At gennemgå litteraturen, der undersøger sammenhængen mellem caries og overvægt/fedme blandt børn og unge.

Metode
Litteraturgennemgang af studier publiceret fra 2000 til 2016, der undersøger sammenhængen mellem caries og overvægt/fedme hos børn og unge. Resultater – Litteraturen viser ikke en entydig sammenhæng mellem caries og overvægt/fedme hos børn og unge.

Konklusion
Der ses ikke en entydig simpel sammenhæng mellem kostindtag og overvægt/fedme hos børn og unge. Mejeriprodukter kan have en positiv effekt på både forekomsten af caries og forekomsten af overvægt/ fedme hos børn og unge. Ætiologien bag begge tilstande er multifaktorielt betinget og er derfor kompleks at undersøge. Der er ikke en entydig relation mellem cariesforekomsten og overvægt/fedme hos børn og unge.

Caries, obesity and diet in children and adolescents

Introduction
Caries in children and adolescents in Denmark has declined over the past several decades. Obesity in Europe and in Denmark has increased significantly in recent years, however, recent studies of Danish children and adolescents indicate a decline in this development.
Milk, dairy products and calcium intake has been associated with reduction in overweight among children and adolescents, as well as having a beneficial effect on caries. Moreover, the relationship between caries and overweight / obesity is a growing area of research. Caries and obesity coexists in many communities. The development of caries is associated with many factors, such as: diet, salivation, fluoride, oral hygiene, socioeconomic status. Obesity among children and adolescents is also associated with many of the same factors.There may therefore may be common risk factors for both caries and overweight and obesity.

Purpose
A brief review of the literature that examines the relationship between caries and overweight /obesity among children and adolescents.

Method
Literature review of studies published from 2000 to 2016, which examine the relationship between caries and overweight /obesity in children and adolescents.

Results
The literature does not show a clear relationship between caries and overweight /obesity in children and adolescents.

Conclusion
There is no clear relation between caries prevalence and overweight / obesity in children and adolescents. There is also no clear or simple relationship between dietary intake and overweight /obesity in children and adolescents. Dairy products can have a positive effect on both the incidence of caries and the prevalence of overweight /obesity in children and adolescents. The aetiologies of both conditions are multifactorial condition and therefore complex to investigate.

KLINISK RELEVANS
Sundhedspersonale på tandklinikkerne i den kommunale tandpleje i Danmark har hyppig og regelmæssig kontakt til børn og deres familier, og de bør derfor være aktivt deltagende i den fedmeforebyggende indsats i kommunen, i samarbejde med de andre faggrupper på området. Ved at indgå i et team, der vejleder børn, unge og deres netværk om sunde kostvaner, kan sundhedspersonale på tandklinikkerne være med til ikke kun at forebygge caries, men også forebygge overvægt og fedme hos danske børn og unge.