Profylaktiske metoder til reduktion af gener efter kirurgisk fjernelse af mandiblens tredjemolar

I nærværende artikel beskrives den nuværende viden om de hyppigst anvendte farmakologiske og profylaktiske metoder til at mindske generne efter kirurgisk fjernelse af M3, og generelle anbefalinger præsenteres.

Oversigtsartikel Dato: 21.05.2024

Kirurgisk fjernelse af mandiblens tredjemolar (M3) medfører ofte gener i form af smerte, hævelse og nedsat gabeevne. En lang række farmakologiske og profylaktiske metoder har været undersøgt med det formål at mindske generne efter det kirurgiske traume, herunder avanceret blodpladerigt fibrin (A-PRF), hyaluronsyre, kinesiotape, kryoterapi, kortikosteroid, low-level laserbehandling, akupunktur og grøn te-ekstrakt. Imidlertid anbefales ikke rutinemæssig brug af A-PRF, kortikosteroider og low-level laserbehandling ved kirurgisk fjernelse af M3, idet den kliniske effekt synes diskutabel, mens hyaluronsyre og akupunktur er fundet uden effekt. Kinesiotape, kryoterapi eller grøn te-ekstrakt er simple, billige og noninvasive metoder, som kan overvejes i særlige patienttilfælde med øget risiko for gener efter kirurgisk fjernelse af M3. Rutinemæssig brug af farmakologiske og profylaktiske metoder i forbindelse med kirurgisk fjernelse af M3 kan ikke anbefales, men en individuel vurdering af fordele og ulemper er bestemmende for indikationen om anvendelse af noninvasive og invasive metoder til at mindske generne. I nærværende artikel beskrives den nuværende viden om de hyppigst anvendte farmakologiske og profylaktiske metoder til at mindske generne efter kirurgisk fjernelse af M3, og generelle anbefalinger præsenteres. 

Klinisk relevans:

Kirurgisk fjernelse af mandiblens tredjemolar er ofte forbundet med gener i form af smerte, hævelse og nedsat gabeevne. Forskellige farmakologiske og profylaktiske metoder anvendes derfor hyppigt for at mindske de postoperative gener. Anvendelse af avanceret blodpladerigt fibrin, kinesiotape, kryoterapi, kortikosteroid, low-level laserbehandling og grøn te-ekstrakt kan medføre mindsket smerte, hævelse og bedret gabeevne sammenlignet med ingen behandling. Imidlertid er effekten ofte minimal og muligvis uden klinisk relevans. Rutinemæssig anvendelse af nævnte metoder i forbindelse med kirurgisk fjernelse af mandiblens tredjemolar kan således ikke anbefales, men en individuel vurdering af fordele og ulemper er bestemmende for indikationen om brugen af noninvasive og invasive metoder til at mindske generne efter kirurgisk fjernelse af mandiblens tredjemolar.

Prophylactic methods to reduce morbidity following surgical removal of the mandibular third molar


Surgical removal of the mandibular third molar (M3) often causes postoperative discomfort such as pain, swelling, and trismus. Several pharmacological and prophylactic methods involving advanced platelet-rich fibrin (A-PRF), hyaluronic acid, kinesiotape, cryotherapy, corticosteroid, low-level laser treatment, acupuncture and green tea extract have therefore been investigated for their efficiency in diminishing these sequelae of surgery. However, the routine use of A-PRF, corticosteroids, and low-level laser treatment in conjunction with surgical removal of M3 is not recommended, as the clinical effect remains debatable, while hyaluronic acid and acupuncture have been found to have no significant effect. Kinesio tape, cryotherapy, or green tea extract are simple, cheap, and non-invasive methods that can be considered in specific cases with an increased risk of discomfort after the surgical removal of M3. However, the routine use of pharmacological and prophylactic techniques in conjunction with the surgical removal of M3 cannot be recommended, but an individual patient assessment of advantages and disadvantages determines the indication for the use of invasive and non-invasive methods to diminish postoperative discomfort. In the present paper, the current knowledge about the most frequently used pharmacological and prophylactic techniques to minimize postoperative discomfort after the surgical removal of M3 are described, and general recommendations are presented.