ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Dansk forskningsnyt:

Tværfaglig indsats forbedrer mundhygiejnen blandt plejehjemsbeboere

Ny undersøgelse viser, at et læringssamarbejde mellem plejehjemsbeboere, plejepersonale og tandplejepersonale kan være løsningen på beboernes dårlige mundhygiejne.

Foto: Shutterstock

Efterhånden er det mere reglen end undtagelsen, at plejehjemsbeboere har egne tænder, og opgørelser viser, at ca. 80 % af beboerne har behov for hjælp til de daglige mundhygiejnerutiner. Da mange plejehjemsbeboere lider af demens samt fysisk og kognitiv svækkelse, kan de have svært ved at opretholde en sufficient mundhygiejne og tolerere tandbehandling. Odontologisk profylakse er derfor et væsentligt led i at opretholde livskvaliteten for disse medborgere.

En tværfaglig forskergruppe har undersøgt, om plejehjemsbeboeres mundhygiejne kan forbedres ved hjælp af principperne om ”Shared Oral Care” og situeret læring i et samarbejde mellem beboere, plejepersonale og tandplejepersonale. Testgruppen bestod af 145 beboere med en eller flere egne tænder på syv plejehjem i Aalborg Kommune.

Denne gruppe fik en indledende undervisning om tandpleje, en individuel vurdering af de enkelte beboeres kognitive og fysiske tilstand i relation til tandpleje samt individuelle situerede læringsseancer med korte fastlagte intervaller (i alt 14 seancer) igennem seks måneder.

Kontrolgruppen bestod af 98 sammenlignelige beboere på syv andre plejehjem i kommunen, og denne gruppe fik det sædvanlige mundplejetilbud. Effekten af tiltagene blev vurderet ved hjælp af Mucosal Plaque Score (MPS), der udtrykker graden af inflammation i gingiva og øvrige mundslimhinde samt mængden af plak på tænder og proteser.

I testgruppen forbedredes MPS signifikant i løbet af de seks måneder, projektet varede; men seks måneder efter projektets afslutning var MPS igen forværret til et niveau tæt på baseline niveau. Forfatterne konkluderer, at varig forbedring af mundhygiejnen blandt plejehjemsbeboere kræver en systematisk og vedholdende indsats.

Projektet blev udført i samarbejde mellem Aalborg Universitet, Københavns Universitet og Voksentandplejen i Aalborg Kommune.

Kilde

Overgaard C, Bøggild H, Hede B, Bagger M, Hartmann L, Aagaard K. Improving oral health in nursing home residents: A cluster randomized trial of a shared oral care intervention. Community Dent Oral Epidemiol. 2021.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Emner