ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Leder:

Tilbage til fagligheden

Efter en hård periode med corona er det nu tid til at se fremad og til at tage pejling af, hvad vi har lært af coronapandemien, og hvilke forandringer krisen vil medføre for os. 

Anerkendt som del af sundhedsberedskabet

Coronakrisen har ført til en meget vigtig ændring i forståelsen af tandklinikkernes rolle i sundhedsvæsenet. For corona betød, at tandklinikkerne blev anerkendt som en central del af sundhedsberedskabet og sundhedsvæsenet. Den anerkendelse har vi ikke tidligere haft fra sundhedsmyndighedernes og sundhedsministerens side. Tandpleje er vigtigt for opretholdelsen af befolkningens generelle sundhed. Sundhed i munden er en del af sundheden i hele kroppen. Det ved politikerne også nu.

Jeg mener, at vores fremtid skal bygges på en stærk faglighed

SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR TANDLÆGEFORENINGEN

Myndigheder og politikere skal have mere forståelse for vores faglighed

Coronakrisen har vist os, at politikernes og sundhedsmyndighedernes indsigt i vores faglighed og i tandplejen er relativt begrænset. Vi er igen og igen blevet mødt med restriktioner og påbud, som ikke tager udgangspunkt i den virkelighed, der eksisterer på tandklinikkerne. Derfor er det vigtigt at styrke det løbende samarbejde med myndighederne, så evt. kommende retningslinjer giver mening og værdi på klinikkerne. Et lille skridt på vejen er samarbejdet om den nye bekendtgørelse om journalføring. Her understreges det, at journalføring er et arbejdsredskab, og der sættes fokus på mere journalføring af det, som er vigtigt for patientbehandlingen. 

Fremtidens sundhedsvæsen

Sundhedsvæsenet vil nok også forandre sig efter corona. Regeringen skal i gang med sin længe ventede sundhedsreform. Her er nogle af nøgleordene nærhed til patientens hjem, sammenhæng på tværs af sektorer og stærkere patientrettigheder. Digitalisering og deling af sundhedsoplysninger bliver et andet vigtigt tema. Det vil også kunne få indflydelse på tandklinikkerne. Vi kan nok også forvente, at samfundet vil stille stadigt større krav til de sundhedsfaglige ydelser, som vi tandlæger skal kunne levere.

Vi skal styrke fagligheden

Jeg mener, at vores fremtid skal bygges på en stærk faglighed og på en stadig udvikling af denne gennem forskning og efteruddannelse. Tandlægeuddannelsen skal tage udgangspunkt i de kompetencer, som den færdige kandidat skal bruge i arbejdet som tandlæge, og der skal lægges vægt på det kliniske og de praktiske færdigheder uden at gå på kompromis med det akademiske indhold.

Det er naturligvis også vigtigt, at den enkelte tandlæge løbende efteruddanner sig for at fastholde sin høje faglighed. Den 2.-3. september 2021 holder vi Tandfaglige Dage, og det er en oplagt mulighed for at opdatere din faglige viden. Efter lang tid med COVID-19 trænger vi til at se hinanden ansigt til ansigt, dele viden og blive både fagligt og socialt opdaterede.

Jeg håber, vi ses til Tandfaglige Dage.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE