ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Dansk forskningsnyt:

Tandstatus er præget af social ulighed

Analyse af ændringer i voksne danskeres tandstatus og tandplejevaner i perioden 1987-2017 har givet opsigtsvækkende resultat

Forskere fra Københavns Universitet og Syddansk Universitet har analyseret ændringer i voksne danskeres tandstatus og tandplejevaner i perioden 1987-2017. Data stammer fra parallelle tværsnitsundersøgelser, som i perioden blev gennemført med 3-7 års mellemrum, og er baseret på spørgeskemabesvarelser fra et stort antal danskere over 16 år (ca. 5.000-15.000 pr. undersøgelse).

Et opsigtsvækkende resultat er, at der i 2017 kun var 3 % af befolkningen, der var tandløse, mod 18 % i 1987. Samtidig steg andelen af personer med et funktionelt naturligt tandsæt på mindst 20 tænder fra 66 % til 85 %. I aldersgruppen 65-74 år faldt andelen af tandløse i perioden fra 51 % til 6 %, mens andelen af personer med mindst 20 tænder steg fra 16 % til 69 %.

De økonomisk svagest stillede gik sjældnere til tandlæge

I 2017 deltog 85 % af befolkningen i regelmæssige forebyggende undersøgelser af tænder og mund. Blandt de yngre lå intervallerne typisk på 12-18 måneder, mens de ældre typisk gik til tandlægen mindst en gang om året.

Igennem alle årene var der en klar social ulighed i danskernes tandsundhed. I 2017 var der fx blandt personer med mindst 15 års uddannelse 91,5 %, der havde et funktionelt naturligt tandsæt, mens dette kun gjaldt for 67,5 % af dem med mindre end 10 års skolegang (P < 0,001). Endvidere sås store forskelle i tandsundhed efter beskæftigelse og etnisk herkomst. De økonomisk svagest stillede gik også sjældnere til tandlæge end de bedrestillede.

Forfatterne angiver mange årsager til den forbedrede tandstatus: bedre levestandard, sundere livsstil, reduceret tobaksforbrug, lovgivning om tandpleje, systematisk deltagelse i forebyggende kommunal børne- og ungdomstandpleje, fokus på tandbevarende behandling og forebyggende voksentandpleje, bedre mundhygiejnevaner og fluoridholdig tandpasta. Forfatterne efterlyser socialpolitiske initiativer, der er rettet mod at eliminere de sociale uligheder, der stadig præger tandsundheden i Danmark.

Kilde

Petersen PE, Davidsen M, Rosendahl Jensen H, Ekholm O, Illemann Christensen A. Trends in dentate status and preventive dental visits of the adult population in Denmark over 30 years (1987-2017). Eur J Oral Sci 2021:129:e12809.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE