Nyhed:

AU-studerende i opråb: Det sociale liv er truet

Studenterforeningen of på Aarhus Universitet føler sig ikke inddraget i en række nye regler, der forbyder sponsorater og begrænser sociale arrangementer. Institutleder er villig til at genoptage dialogen og finde alternative løsninger.

TB2024 06 Web Tandlægeskolen
Tekst: Anne Burlund

En række nye regler risikerer at kvæle det sociale liv på instituttet. Så kontant er kritikken fra studenterforeningen Odontologisk Forening (OF) på Aarhus Universitet i et debatindlæg i Omnibus, som er universitetets uafhængige avis.

Debatindlægget kommer efter, at Institut for Odontologi og Oral Sundhed (IOOS) og fakultetet Health på Aarhus Universitet gennem de seneste år har skærpet reglerne for fester og fredagsbarer, har sat et stop for revyer og julefrokoster i universitetets lokaler og forbudt sponsorater fra firmaer og foreninger.

Ifølge Stine Bro, der er tandlægestuderende og forperson i OF, har de nye regler store konsekvenser for det sociale liv på instituttet.
– Uden sponsorater fra firmaer og foreninger har jeg meget svært ved at se, hvordan vi fremover skal kunne gennemføre de sociale og faglige arrangementer, vi har gjort hidtil. Det vil helt sikkert få konsekvenser for det sociale liv og sammenhold – også på tværs af årgangene, understreger Stine Bro.

De studerende er særligt frustrerede over måden, de nye regler er blevet gennemført på. 
– Vi har fået trukket det ned over hovedet og er ikke blevet hverken inddraget i processen eller lyttet til, selvom reglerne har store konsekvenser for os og vores studieliv. Det er enormt frustrerende og nedværdigende, understreger Stine Bro.

Mere trist studieliv
Et af argumenterne fra ledelsen har lydt, at reglerne på fakultetet skulle ensrettes. Men ifølge OF, der har været i dialog med studenterforeningen på Medicin, har de her slet ikke hørt om de nye regler om bl.a. sponsorater.

Også hos Region Midt Tandlægeforening, der tidligere har sponsoreret sociale arrangementer, undrer man sig over de nye toner fra Aarhus Universitet.
– Man begrænser de studerendes muligheder for at samles i festligt lag på tværs af årgange og studieretninger. Man gør det kort sagt hårdere, mere trist og ikke mindst fattigere at være studerende. Dét synes jeg er en kedelig udvikling – og jeg tror kun, vi får dårligere studerende ud af det, lyder det fra David Mørck, formand i Region Midt Tandlægeforening, der har bedt om et møde med institutleder Siri Beier Jensen.

Institutleder ”ærgrer sig”
Institutleder på IOOS, Siri Beier Jensen, skriver til Tandlægebladet, at hun ”ærgrer sig oprigtigt” over, at de studerende ikke føler sig hørt og inddraget i processen – på trods af at der har været holdt møder direkte med Odontologisk Forening, der dog har haft en udskiftning i medlemmerne gennem de seneste år.

Siri Beier Jensen understreger, at retningslinjerne for sponsorater gælder hele Health og skyldes, at man særligt som sundhedsprofessionel skal have et armslængdeprincip til de firmaer, der sælger fagrelevante produkter.
– Vores studerende har direkte patientkontakt, og patienterne skal kunne have tillid til, at de modtager den bedste behandling uden mistanke om, at behandlerne er købt og betalt af interesseorganisationer eller kommercielle virksomheder, understreger institutlederen.

Genoptage dialogen
Hun har dog forståelse for, at de manglende sponsorindtægter har efterladt et hul i Odontologisk Forenings økonomi. 
– Vi har forsøgt at finde alternative løsninger – blandt andet med tilskud fra Health til at leje egnede lokaler til julefrokosten og med at finde et egnet lokale på Aarhus Universitet til revyen, lyder det fra Siri Beier Jensen, der også er åben for at genoptage dialogen med de studerende.
– Vi mødes gerne med Odontologisk Forening igen for at drøfte muligheder, men der er ting, som ikke kan lade sig gøre længere, så der skal også en kulturændring til og skabes nye måder, understreger Siri Beier Jensen.