Detaljen:

Robot vs. tandlæge

Den digitale tandpleje er i rivende udvikling, og et svensk projekt konkluderer nu, at AI er bedre og hurtigere til at opdage og klassificere caries end selv erfarne tandlæger.

TB2024 06 Web Detaljen
Tekst: Anne Burlund, Sofie Bramsen

Avancerede algoritmer har indtaget store dele af samfundet. Det gælder også sundhedssektoren, hvor kunstig intelligens (AI) i stigende grad bliver brugt til at forbedre diagnostik og patientkontakt – men også til at udarbejde personaliserede behandlingsplaner baseret på individuelle patientdata og sygdomshistorik.

I det svenske forskningsprojekt AI-Dentify, som blev startet i 2021 og publiceret i BMC Oral Health, er forskellige AI-modeller blevet trænet til at finde og klassificere emaljecaries, dentincaries og sekundær caries på knap 14.000 røntgenbilleder. Robotten skulle herefter dyste mod seks erfarne tandlæger i analyse af 197 bidbilleder.

Undersøgelsen konkluderede, at AI udkonkurrerer mennesker. AI var bedre til både at opdage og klassificere caries end de seks erfarne tandlæger. Derudover producerede den også færre falske negativer, altså tests, der fejlagtigt forudså, at caries ikke var til stede. Tidsmæssigt var AI endda også bedre end tandlægerne.m Hastigheden af cariesvurderingerne var dog ikke et af undersøgelsens formål, og det blev derfor ikke rapporteret i undersøgelsen. 

Ifølge Peder Remman, der er leder af forskningsprojektet, er det utroligt udfordrende at identificere caries i et bidbillede, fordi hullerne nemt kan forveksles med skygger i billedet. AI-Dentify forskningsprojektet vil også evaluere AI’s evne til at opdage parodontitis.