Ny viden:

Bruksisme medfører øget risiko for implantatsvigt

Risikoen for implantatsvigt er større, hvis den patient, der får indsat implantatet, er bruksist. Det er konklusionen på en systematisk oversigt og metaanalyse, som svenske forskere har publiceret.

Shutterstock 1538855762

RISIKOEN FOR IMPLANTATSVIGT er større, hvis den patient, der får indsat implantatet, er bruksist. Det er konklusionen på en systematisk oversigt og metaanalyse, som svenske forskere har publiceret. 

Oversigten er baseret på 27 studier, heraf tre randomiserede kliniske studier, 10 prospektive studier og 14 retrospektive observationsstudier. I alt indgik 12.369 implantater i studierne, og den gennemsnitlige observationsperiode var 56 måneder (minimum otte måneder, maksimum 156 måneder).

Der blev i studierne i alt indsat 2.105 implantater hos patienter med tegn på bruksisme-risikofaktor

Der blev i studierne i alt indsat 2.105 implantater hos patienter med tegn på bruksisme, og 138 af disse blev mistet (6,6 %). 10.264 implantater blev indsat på patienter uden bruksisme, og 352 af disse blev mistet (3,4 %). Metaanalysen viste, at risikoen for implantatsvigt var signifikant højere blandt bruksisterne (OR 2,189; P = 0,002).

Forfatterne anfører, at evidensgrundlaget er spinkelt, da kun et af de 27 inkluderede studier specifikt handlede om sammenhængen mellem bruksisme og implantatsvigt og anvendte matchede grupper. Definder det dog sandsynliggjort, at bruksisme medfører forøget risiko for implantatsvigt, og anbefaler, at man på et tidligt tidspunkt i planlægningen af en rehabiliterende behandling vurderer, om der foreligger bruksisme

Kilder:

Häggman- Henrikson B, Ali D, Aljamal M et al. Bruxism and dental implants: A systematic review and meta- analysis. J Oral Rehabil 2024;51:202-17