Internationalt forskningsnyt:

Offentligt tilskud tilskynder ældre til regelmæssige tandlægebesøg

En international forskningsgruppe konkluderer, at ældre Singapore-borgere, der er omfattet af PG-ordningen, går oftere til tandlæge end borgere, der ikke er omfattet af ordningen.

DER ER MANGE MÅDER at finansiere udgifterne til tandpleje på. I Singapore har man et system, der yder tilskud til tandbehandling for alle borgere under et vist indkomstniveau, og siden 2015 desuden et system kaldet Pioneer Generation (PG), der giver yderligere tilskud uanset indkomst til alle, der er født i 1949 eller tidligere og har opnået statsborgerskab senest i 1986.

En international forskergruppe har gennemført et studie til belysning af, om det nye ekstratilskud har påvirket modtagerne til at gå hyppigere til tandlæge. I perioden 2018-2021 blev 1.172 borgere i aldersgruppen 60-90 år interviewet ved hjælp af et spørgeskema, og antallet af egne tænder blev registreret ved en klinisk inspektion. 

Resultaterne viste overordnet, at tilslutningen til regelmæssige tandlægebesøg faldt med stigende alder. Det var imidlertid også tydeligt, at de 43 % af deltagerne, der var berettigede til PG-tilskud, oftere gik til tandlæge end andre ældre uden denne tilskudsmulighed. Ved hjælp af regressionsanalyser blev der præciseret, at sandsynligheden for, at PG-berettigede gik regelmæssigt til tandlæge, var ca. dobbelt så stor som for ikkeberettigede (OR = 2,1).

Forfatterne konkluderer, at ældre Singapore-borgere, der er omfattet af PG-ordningen, går oftere til tandlæge end borgere, der ikke er omfattet af ordningen. De vurderer, at den reducerede egenbetaling har motiveret borgerne til deltagelse i regelmæssig tandpleje. 

kommentar:


LEKTOR, DR.ODONT., PH.D. ESBEN BOESKOV ØZHAYAT
Odontologisk Institut, Københavns Universitet

– Det er en meget relevant artikel i forhold til situationen i Danmark, hvor man ønsker en ny model for voksentandplejen. Resultaterne viser ganske rigtigt, at de borgere, der var berettiget til PG-tilskuddet, oftere var regelmæssige brugere af tandplejesystemet end dem, der ikke var berettiget. Dette giver intuitivt mening, da egenbetaling er en væsentlig barriere for brug af tandplejen.

Der er dog en del faktorer, det er vigtigt at holde sig for øje, inden man blindt accepterer fundene. For det første er de PG-berettigede ældre end de ikke PG-berettigede. Dette medfører en selektionsbias, hvor der er en risiko for, at de PG-berettigede simpelthen har flere problemer og derfor går hyppigere til tandlæge. Desuden ved vi, at det kun er folk med et vist overskud, der deltager i denne slags studier. Aldersforskellen vil så udmunde i en risiko for, at de ”dårligste” i den ældre aldersgruppe ikke er inkluderet, hvilket vil give et fejlagtigt højt forbrug af tandlægen. Derudover er det ikke registreret, hvorfor de går til tandlægen, og det høje forbrug blandt de PG-berettigede kan dække over flere behandlinger og ikke regelmæssig kontrol. 

Forfatterne har kontrolleret for nogle relevante faktorer, men der savnes dog andre relevante faktorer såsom tidligere brug af tandplejen og deres funktionsniveau. Samtidig er det værd at bemærke, at der naturligvis ikke kunne randomiseres i dette studie, hvorfor designet er quasi-eksperimentelt, hvilket begrænser validiteten af fundene.

Det er relevant at overveje, om automatiske tilskud baseret på alder eller socioøkonomisk status giver mening i en dansk kontekst. Resultaterne fra dette studie indikerer, at det kan være værdifuldt. Man skal bare huske på, at udfaldet var brug af tandplejen, hvilket ikke siger noget om, hvorvidt det giver mere (oral) sundhed

Kilder:
Allen F, Guarnizo- Herreño CC, Fan SY, Tsakos G. Does subsidizing the cost of care impact on dental attendance patterns among older adults? Community Dent Oral Epidemiol 202 Dec 12. https://doi.org/10.1111/cdoe.12934. [Online ahead of print].