Fagstafetten:

"De kalder vores model for alle tandfaglige uddannelsers drøm"

Institutleder ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Siri Beier Jensen, svarer i denne måned på hvad de nye ordninger kommer til at betyde for fagligheden hos kommende kollegaer.

TB2024 05 Fagstafetten
Foto: Andreas Bang Kirkegaard
Tekst: FREELANCEJOURNALIST FREJA BECH-JESSEN

SIRI BEIER JENSEN

Uddannet tandlæge fra Københavns Universitet i 1998

Ansat i privat praksis indtil 2001

Ph.d. i 2006 og siden adjunkt og lektor

Fra 2016 institutleder ved Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet

Maiken Bagger spørger:

Hvad kommer de nye ordninger til at betyde for fagligheden hos vores kommende kolleger?

Når de nye studieordninger er fuldt implementerede i 2027, så vil de nye tandlæger, kliniske tandteknikere og tandplejere fra Aarhus først og fremmest udmærke sig ved at være skarpe på hinandens fagligheder. De får mulighed for at stifte bekendtskab med hinandens kompetence- og autorisationsområder i studietiden. De vil være klædt godt på vidensmæssigt, fordi vi skruer op for den forskningsbaserede tilgang og den kritiske tænkning. Og så vil de selvfølgelig være stærke på diagnostik, sygdomskontrol, helhedsorienteret behandling og kontakten med patienten. Alt sammen tiltag, som er til gavn for patienterne.

Hvilke forandringer har I foretaget?

– Vi har ønsket at skabe synergi mellem de tre uddannelser og sammenhæng mellem de tre ellers meget søjleinddelte spor. Det har udmøntet sig i fælles undervisningsblokke og i en fælles bachelorklinik, hvor de tre fagligheder får mulighed for at arbejde sammen og opbygge en gensidig forståelse for hinandens kompetencer. Vi har introduceret tidlig patientkontakt og kompetence-kort, inspireret af lægeuddannelsen, hvor det er flere facetter og helhedsbilledet af den studerendes udøvelse af faget, som vi giver feedback på for at sikre læring og patientsikkerhed. Hellere en enkelt velforberedt og veludført rodbehandling, hvor der er ro og god dialog med patienten, frem for fokus på at tælle tre middelmådige behandlinger. Samtidig har vi skærpet fokus på diagnostik og sygdomskontrol. Vi ved, at livsprognosen for en tand bliver forringet i det øjeblik, vi borer. Derfor har vi et erklæret mål om at uddanne stærke diagnostikere med sygdomskontrollerende tilgang. Endelig – og vigtigt – har vi øget fokus på forskningsintegration og skabt større rum til træning af kritisk tænkning. Det er afgørende, at vores dimittender bærer den tilgang med sig ud i klinikkerne og er klædt på til at imødekomme den livslange læring, der ligger i et fag, som altid er i udvikling.

Hvilke udfordringer har I mødt undervejs?

– Dét at udvikle og implementere nye studieordninger er bestemt ikke noget, man bare lige gør. Der er en række juridiske rammer og danske såvel som europæiske krav til dimittenderne, som vi skal leve op til. Og vi skulle skabe plads og kompetencer til fx digital transformation. Derfor er det heller -ikke alle visioner, vi har kunnet føre ud i livet. Men vi er kommet langt. Og vi har samtidig arbejdet hårdt for at fremtidssikre de nye ordninger.

Hvordan er de nye studieordninger blevet modtaget af de studerende og af underviserne?

– Vi oplever engagerede studerende, som også i årene op til implementeringen af de nye ordninger har været nysgerrige på hinandens faglighed, og de har efterlyst et større kendskab til hinandens ekspertiseområder. I forhold til underviserne er det vigtigt at understrege, at udviklingen og nu implementeringen er baseret på en enorm arbejdsindsats fra studie- og uddannelsesledere, tandfaglige forskere og undervisere med professionelle pædagogisk-didaktiske uddannelseskompetencer. De forandringer, de nye studieordninger bringer med sig, er netop udviklet af underviserne, som har visioner om at styrke og udvikle vores fag med større fokus på samarbejde, forskningsintegration, diagnostik, sygdomskontrol og helhedsorienteret behandling. Og det er ikke kun os i Aarhus, der tror på den tilgang. Det gør de også i udlandet. Professor Mike Curtis, der er mangeårig institutleder ved Europas største tandlægeuddannelse på King’s College London, har kaldt det, vi gør på Aarhus Universitet, for ”unikt” og for ”alle tandfaglige uddannelsers drøm.” Han har ligefrem givet vores måde at uddanne på et navn, som vi med stolthed har taget til os: ”The Aarhus Model of Dental Education”.

Hvem vil du give stafetten videre til og hvorfor?

– Jeg vil give stafetten videre til professor i Oral Medicin ved Københavns Universitet Anne Marie Lynge Pedersen. Jeg har fulgt hendes nationale og internationale arbejde gennem mange år, og Anne Marie forsker, underviser og videndeler om sygdomme i mundslimhinde og spytkirtler med dedikation og bygger bro til relaterede lægefaglige discipliner.

Siri Beier Jensen spørger:

Hvad har været din drivkraft i forskning og forskningsbaseret uddannelse inden for oral medicin som en del af tandlægers virksomhedsområde?