Dansk forskningsnyt:

Selvrapporterede data om oral sundhed kan forudsige patienters senere komorbiditet og mortalitet

Forfatterne konkluderer, at studiet understreger signifikante sammenhænge mellem selvrapporteret oral sundhed, systemiske sygdomme og forøget mortalitet, og at disse svarer til resultaterne fra tidligere studier baseret på kliniske parodontologiske data.

DET ER EFTERHÅNDEN blevet almindeligt, at man ved store befolkningsundersøgelser erstatter en omfattende odontologisk undersøgelse med et spørgeskema, hvor patienterne selv rapporterer tandstatus og tandplejevaner. Et nyt studie har nu påvist, at man selv med denne begrænsede informationsmængde kan forudsige patienternes fremtidige sygelighed og dødelighed.

Studiet er baseret på data fra to befolkningsundersøgelser, National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES, 14.461 deltagere), og det longitudinelle Women’s Health Study (WHS, 14.466 kvinder over 45 år), som begge strækker sig over 20 år. 

Kvinder i WHS, som ved undersøgelsens start angav deres orale sundhed som ”mindre god” eller ”dårlig”, havde i løbet af opfølgningen forøget risiko for hjerte-kar-sygdomme (odds ratio 1,39; P < 0,001), diabetes (odds ratio 1,21; P = 0,028) og osteoporose (odds ratio 1,60; P < 0,001). Kvinder, der sjældent (≤ 2x/uge) anvendte tandtråd, havde desuden forøget risiko for udvikling af slagtilfælde (odds ratio 1,53), og kvinder, der ikke havde været til tandlæge det seneste år, havde forøget risiko for myokardieinfarkt (odds ratio 1,58) og diabetes (odds ratio 1,76). Deltagere i NHANES, som ved undersøgelsens start angav deres orale sundhed som ”mindre god” eller ”dårlig”, havde forøget risiko for tidlig død (relativ risiko 1,18; P = 0,027). Omfattende statistiske analyser blev anvendt for at udelukke utilsigtet indflydelse fra en række vigtige kovariater som fx alder, køn, race, uddannelse og indtægt.

Forfatterne konkluderer, at studiet understreger signifikante sammenhænge mellem selvrapporteret oral sundhed, systemiske sygdomme og forøget mortalitet, og at disse svarer til resultaterne fra tidligere studier baseret på kliniske parodontologiske data. Undersøgelsen er gennemført af forskere fra flere universitetsafdelinger i Boston i samarbejde med den danske professor Bjørn Steffensen.

Kilder:

Yu Y-H, Steffensen B, Chasman DI, Buring JE. Self-reported oral health is associated with systemic health outcomes and all-cause mortality. J Am Dent Assoc 2024;155. https://doi.org/10.1016/j.adaj.2023.11.006 [Online ahead of print].