Internationalt forskningsnyt:

Ikke evidens for eller imod anvendelse af antibiotika ved replantation af eksartikulerede tænder

En belgisk forskergruppe har undersøgt, om prognosen for replantation af eksartikulerede tænder forbedres ved administration af antibiotika. Desværre er ingen af de inddragne studiers design egnet til at kunne bruges i denne sammenhæng.

Antibiotika
Foto: Shutterstock

Den stigende forekomst af antibiotikaresistente bakteriestammer har medført, at man i dag ser langt mere kritisk på anvendelse af antibiotika, end man tidligere gjorde. En belgisk forskergruppe har i en systematisk oversigt undersøgt, om prognosen for replantation af eksartikulerede tænder forbedres ved administration af antibiotika.

Forfatterne fandt ingen randomiserede kontrollerede studier over emnet, så oversigten er baseret på fem retrospektive og to prospektive kohortestudier med i alt 752 patienter, hovedsagelig børn og unge. To af de syv studier er fra Danmark.

Alle studierne var behæftet med stor risiko for bias, og ingen af dem havde som hovedformål at undersøge effekten af antibiotika.

Metaanalyserne viste ikke signifikante sammenhænge mellem ordination af antibiotika og tandoverlevelse (1 studie; RR = 3,70; 95 % CI: 0,63- 21,69), parodontal heling (6 studier; RR: 1,07; 95 % CI: 0,80- 1,45) eller revaskularisering af pulpa (2 studier; RR: 0,36; 95 % CI: 0,05-2,41).

Forfatterne konkluderer, at der er behov for velgennemførte randomiserede studier på området. Aktuelt er der ikke evidens for anvendelse af antibiotika i forbindelse med replantation af eksartikulerede tænder, og rutinemæssig anvendelse hos i øvrigt raske personer kan derfor ikke anbefales.

 

Kommentar

LEKTOR DR. ODONT., PH.D. NUNO VIBE HERMANN
Odontologisk Institut, Københavns Universitet

Dette litteraturstudie prøver ved hjælp af metaanalyse sympatisk nok i lyset af den stigende forekomst af antibiotikaresistente bakteriestammer, der har medført generel tilbageholdenhed med dosering af antibiotika, at undersøge, om vi nu også behøver at administrere antibiotika i forbindelse med replantation af eksartikulerede tænder. Desværre må man konkludere, at forfatterne uheldigvis ikke på baggrund af deres fund har anledning til at drage en sådan konklusion, selvom de gør det. Ingen af de i metaanalysen inddragne studiers design er egnet til at kunne bruges i denne sammenhæng - dvs. reglerne for at kunne lave en sådan analyse er ikke overholdt. De sammenlignede studier er på alle måder inhomogene (populations-, metode-, behandlings-, og opfølgningsmæssigt) og derfor burde de rent faktisk ikke samles i en sådan analyse. Forfatterne bekender alt dette selv, samtidig med at de tillader sig at drage en for den enkelte patient så vidtrækkende konklusion. Man kan kun undres. Det anbefales kraftigt at følge de af Dental Trauma Guide og International Association of Dental Traumatology (IADT) udstukne og anerkendte guidelines omkring replantation. Disse omfatter fortsat, indtil der er evidens for andet, antibiotisk behandling i forbindelse med replantation efter eksartikulation. Eksartikulation er for den enkelte patient en heldigvis uhyre sjælden indtræffende hændelse, hvor man bør lade tvivlen komme patienten til gode og fortsat administrere antibiotikum, indtil der reelt er evidens for andet.

Bourgeois J, Carvalho JC, De Bruyne M et al. Antibiotics at replantation of avulsed permanent teeth? A systematic review. J Evid Base Dent Pract 2022:101706.