Dansk forskningsnyt:

Mange blokeringer for tandsundheden på Balkan

Manglende viden og fluoridskepsis er to af de hovedproblemer, der især blokerer for en forbedring af børns tandsundhed på Balkan, konkluderer en international forskergruppe.

Tandsundheden blandt børn i Serbien, Kroatien, Albanien og Bosnien-Hercegovina er betydeligt dårligere end det europæiske niveau. Indtaget af sukker er højt, og under halvdelen af de 5-6-årige er cariesfrie. Dertil kommer, at ingen af landene har udviklet landsdækkende forebyggelsesprogrammer. En international forskergruppe har derfor i et kvalitativt studie søgt at afklare, hvilke blokeringer der eksisterer for en forbedring af børnenes tandsundhed.

Indtaget af sukker er højt, og under halvdelen af de 5-6-årige er cariesfrie

I studiet blev der gennemført dybdegående interviews med i alt ni nøglepersoner. Personerne havde enten specialistuddannelse i pædodonti eller forebyggende tandpleje, erfaringer med sundhedsfremme og odontologisk profylakse eller tilknytning til et universitet eller en offentlig sundhedsadministration. Personerne hæftede sig især ved fire hovedproblemer: 

Manglende viden. Befolkningerne har meget lidt forståelse af vigtigheden af daglig tandbørstning eller regelmæssige tandeftersyn. Det samme gælder de besluttende myndigheder og sågar også børnelægerne. 

Oral sundhed opfattes som adskilt fra den generelle sundhedstilstand. 

Tandplejens organisering. I de senere år er der sket en omfattende privatisering af tandplejen. Dette kan i nogle tilfælde være til gavn for den enkelte patient, der får adgang til de nyeste materialer og teknologier; men ifølge nøglepersonerne er denne tandplejemodel utilstrækkelig på befolkningsniveau, da der typisk fokuseres på reparativ terapi i stedet for forebyggelse. 

Fluoridskepsis. Befolkningen som helhed er stærkt skeptisk over for fluorid, og denne skepsis rækker også ind i tandlægernes rækker. Mange forældre fravælger derfor fluoridtandpasta, der desuden er væsentligt dyrere end de fluoridfrie produkter.

Kilde:

Karamehmedovic E, Petersen PE, Agdal ML, Virtanen JI. Improving oral health of children in four Balkan countries: A qualitative study among health professionals. Front Oral Health 2023;3: 1068384.