Detaljen:

Nyresvigt

Mundsundheden hos kroniske nyrepatienter er generelt dårligere end hos resten af befolkningen. Det er konklusionen i et dansk studie, der opfordrer tandlæger og andre sundhedspersoner til at have særligt fokus på området.

Nyresvigt
Tekst: Nanna Fløjborg

Et godt helbred i forbindelse med nyretransplantation er vigtigt, og her spiller mundsundheden også en stor rolle. Hvis patienten har alvorlige problemer med mundsundheden, kan det potentielt påvirke egnetheden til transplantation, og derfor bliver danske patienter med kronisk nyresygdom anbefalet at have en god mundhygiejne samt gå regelmæssigt til tandlæge. 

Alligevel viser en dansk undersøgelse, at det halter efter med nyrepatienternes mundsundhed. I undersøgelsen blev 14 patienter, som enten var nyretransplanteret eller ventede på nyretransplantation, undersøgt og interviewet om deres orale status. Undersøgelsen viser, at kun halvdelen af patienterne gik regelmæssigt til tandlæge, og at de havde orale problemer såsom gingivitis, oral candidose, mundslimhindeforandringer, mundtørhed, caries og erosioner. 

Studiet konkluderer, at mundsundheden hos kroniske nyrepatienter generelt er dårligere end hos resten af befolkningen, og anbefaler derfor tandlæger og andre sundhedspersoner at have særligt fokus på området. 

Kilde: Kesmiz Ö, Frøjk MJ, Eidemark I et al., Oral symptoms and pathologies in Danish patients with chronic kidney disease – a pilot study, APMIS 2020;128:401-5. Nyre.dk