Dansk forskningsnyt:

Højt fluoridindhold i tandpasta afspejles i saliva, men opretholdes kun i kort tid

Danske forskere konkluderer, at tandbørstning med 5.000 ppm fluoridtandpasta to gange dagligt øger indholdet af fluorid i saliva hos unge raske universitetsstuderende, men kun så længe denne tandbørstevane opretholdes.

Fluorid i tandpasta
Foto: Shutterstock

Fluorid kan påvises i saliva flere timer efter tandbørstning med fluoridtandpasta. Denne forlængede effekt skyldes bl.a., at fluorid bindes til intraorale reservoirer. Forskere fra Institut for Odontologi og Oral Sundhed, Aarhus Universitet, har gennemført et randomiseret, kontrolleret dobbeltblindt klinisk parallelstudie til belysning af eventuel langtidseffekt af tandbørstning med højfluoridtandpasta på fluoridindholdet i saliva. 

48 raske unge universitetsstuderende indgik som forsøgspersoner i undersøgelsen. De 24 personer i testgruppen børstede i en forsøgsperiode på tre uger tænder med 5.000 ppm fluoridtandpasta morgen og aften, mens de 24 i kontrolgruppen børstede med 1.450 ppm tandpasta. I en efterfølgende udvaskningsperiode på to uger børstede begge grupper med 1.450 ppm. I løbet af de fem uger blev der 10 gange indsamlet salivaprøver fra deltagerne. Dette foregik om eftermiddagen, hvor deltagernes saliva blev opsamlet over fem minutter. 

Ved forsøgets start var der ikke forskel på fluoridindholdet i saliva i de to forsøgsgrupper. Ved alle prøvetagninger i løbet af forsøgsperioden var fluoridindholdet signifikant højere i testgruppen end i kontrolgruppen. I udvaskningsperioden var dette imidlertid kun tilfældet ved den første prøvetagning lidt over et døgn inde i perioden. 

Forfatterne konkluderer, at tandbørstning med 5.000 ppm fluoridtandpasta to gange dagligt øger indholdet af fluorid i saliva hos unge raske universitetsstuderende, men kun så længe denne tandbørstevane opretholdes. 

Projektet har opnået støtte fra Tandlægeforeningens Forskningsfond.

Staun Larsen L, Nyvad B, Baelum V. Salivary fluoride levels after daily brushing with 5000 ppm fluoride toothpaste: A randomised, controlled clinical trial. Eur J Oral Sci 2023;131:e12934.