ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Ny start:

"Jeg glæder mig til at rådgive uden den sanktionerende myndighedsrolle"

Tekst: Anne Burlund / Foto: Thomas Nielsen

Marianne Bockhoff, 56 år
Fra Chefkonsulent i Styrelsen for Patientsikkerhed

Til Odontologisk konsulent i Tandlægeforeningen

Hvorfor var det tid til at prøve noget nyt?
– I mit gamle job som chefkonsulent i Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS, red.) var det klart rådgivning, der tændte mig. Jeg elsker at bruge min viden til at hjælpe andre. I mit nye job skal jeg rådgive medlemmerne ift. tilsyn og klagesager, hygiejne, kvalitetssikring og arbejdsmiljø. Jeg håber også at kunne deltage i de arbejdsgrupper, myndighederne nedsætter, og komme med input til ny lovgivning. Jeg glæder mig til det hele! Det hænger nemlig sammen: For at kunne ændre lovgivning, så både tandlæger og myndigheder bliver tilfredse, skal man kende både tandlægebranchens og de lovgivende myndigheders arbejdsvilkår – og det gør jeg. For at jeg kan være en god rådgiver, skal jeg være helt nede i substansen og kende de krav, der ligger til grund for loven. Og det synes jeg er vildt spændende – at nørde lovgivning og bruge den ”på den rigtige side af bordet”.

Hvad kan du bidrage med i dit nye job?
– Den viden, jeg har fået i mine ret forskellige tidligere job, kan jeg trække på nu til gavn for medlemmerne. Jeg har i STPS arbejdet rigtig meget med kravene til journalføring. Tandlægerne gør det faktisk allerede rigtig godt, men jeg håber, at jeg kan være med til at gøre dem endnu bedre. Fra mine 25 år som klinisk tandlæge ved jeg også, hvor svært det er at skulle tilegne sig den viden, det kræver at være i branchen samtidig med, at man skal udføre det håndværk, det hele drejer sig om. Derfor har det stor værdi, at man kan få den nødvendige hjælp og rådgivning, så man kan koncentrere sig om ”det rigtige arbejde”. Det er enormt vigtigt, at myndighedernes krav og forventninger kan realiseres ude i virkeligheden. Min styrke er, at jeg kan rådgive begge veje til gavn for alle.

Hvilke tanker har du gjort dig om at skulle arbejde ”på den anden side”?
– Jeg glæder mig at rådgive uden den sanktionerende myndighedsrolle. Det her job giver så meget mening, for jeg skal arbejde for, at vi i fællesskab løfter det faglige niveau i branchen ved at inddrage, lytte og rådgive både medlemmer og myndigheder. Det kræver, at vi er meget præcise i vores rådgivning, så det, der bliver forlangt, også kan efterleves i praksis, men selvfølgelig stadig med et højt fagligt niveau. Det tror jeg er realistisk – men det er også hårdt arbejde. En af de største udfordringer er, at det er en tværfaglig lovgivning, der skal dække alt fra en højt specialiseret sygehusafdeling til en lille tandlægepraksis. Men jeg glæder mig til at yde den indsats, der skal til.

CV

 • 1987-2012 og 2014-2015
  Privatansat og klinikejer i Frederiksværk samt privatansat i København
 • 2012-2014
  Overtandlæge i Forsvarets Sundhedstjeneste
 • 2013
  Uddannet Lead Auditor med erfaring som ekstern konsulent for DNVGL
 • 2014
  Uddannet retsodontolog
 • 2015-18
  Chefkonsulent og national fagområdeansvarlig for det risikobaserede organisatoriske tilsyn i Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)
 • 2018
  Odontologisk konsulent i Tandlægeforeningen

I NY START går Tandlægebladet tæt på skift i (arbejds)livet som tandlæge. Hvis du selv eller en kollega står overfor et karriereskift eller en omvæltning, som du har lyst til at fortælle om, hører redaktionen gerne fra dig på TBredaktion@tdl.dk

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE