ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Leder:

Her er hovedbestyrelsens mærkesager

Tandlægeforeningens hovedbestyrelse har fastlagt de mærkesager, som de vil prioritere de kommende år. Se hvilke seks mærkesagerne, de vil arbejde med. 

Hovedbestyrelsen har fastlagt de politiske mærkesager, som vi vil prioritere i 2021 og 2022. 

Mærkesagerne bygger videre på den politiske linje og den vedtagne “Vision” fra hovedgeneralforsamlingen i 2020. 

Mærkesagerne er hovedbestyrelsens prioritering af, hvad der er vigtigt, og hvordan vi vil gribe arbejdet an i de kommende to år indtil næste ordinære generalforsamling i 2022. 

For hver mærkesag vil hovedbestyrelsen definere en række fokusområder og fokusopgaver, som skal løftes af arbejdsgrupper eller tovholdere. Mærkesagerne vil naturligvis også blive udmøntet i kommunikationsstrategien. 

Mærkesagerne bliver rullet ud parallelt, og der skal laves en handlingsplan med målbare handlinger og resultater for hver mærkesag. Denne handlingsplan skal udvikles i samarbejde med repræsentantskabet, som bliver opfordret til at prioritere og komme med idéer til fokusområderne. 

Mærkesagerne vil være et led i vores politiske interessevaretagelse, og de vil være grundlaget for vores diskussioner med politikerne. Hovedbestyrelsen har valgt, at vi vil tale sundhed fremfor økonomi. 

De 6 mærkesager er: 

1. Sund mund – Sund krop 

2. Lighed i sundhed 

3. Dropout og de 30 % af befolkningen, som slet ikke går til tandlæge 

4. Ny model for voksentandplejen 

5. Tandlægemangel 

6. Høj tandlægefaglighed – høj odontologisk standard. 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE