ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Få overblik:

Her er de store faglige selskaber

Ny viden, faglig inspiration og netværk. Det er især de tre ting, som tandlæger får ud af at være medlem af et fagligt selskab, viser undersøgelse. Få overblik over 12 af landets store faglige selskaber.

Tekst: Mette Wallach / Illustration: Mikkel Henssel

Lidt over hver tredje tandlæge er ikke medlem af et fagligt selskab. Det viser en rundspørge, som Tandlægebladet har lavet, og som lidt over 700 har svaret på. Og det er ærgerligt, hvis man skeler til tandlægernes svar. For 80 % svarer, at de får ny viden ud af deres medlemskab, 72 % får faglig inspiration, mens 68 % peger på netværk som et centralt udbytte.

Ifølge rundspørgen er den største barriere for et medlemskab manglende viden om, hvilke faglige selskaber, der findes. Det vil Tandlægebladet råde bod på ved at sætte fokus på de store danske faglige selskaber.

Her er de faglige selskaber, du kan læse mere om:

 • Dansk Parodontologisk Selskab
 • Dansk Ortodontisk Selskab
 • Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
 • Selskabet for Oral Rehabilitering
 • Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti
 • Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi
 • Dansk Selskab for Oral Implantologi
 • Dansk Selskab for Odontofobi
 • Dansk Endodontiforening
 • Selskabet for Odontologisk Praktik
 • Dansk Selskab for Parodontologi
 • Dansk Pædodontisk Selskab

 

Dansk Parodontologisk Selskab

Dansk Parodontologisk Selskab (DPS) afholder dagsmøder rundt om i landet nogle gange om året. Her får danske og navnlig udenlandske eksperter lejlighed til at belyse et parodontologisk tema fra forskellige vinkler. Medlemmerne består af tandlæger og tandplejere med interesse for parodontologi. Selskabet er en del af European Federation of Periodontology (EFP), og medlemmer af Dansk Parodontologisk Selskab kan bruge EFP’s ressourcer, og de har adgang med rabat til de store EuroPerio konferencer, der afholdes hvert tredje år, samt de mindre Perio Master Clinics. I den seneste tid har både DPS og EFP udviklet virtuelle tilbud til medlemmerne. DPS lægger stor vægt på at sætte patienterne og evidensen i centrum.

Peter Dahl-Rasbech

37 år

Medlem siden 2016

Uddannet fra Tandlægeskolen i Aarhus i 2010

Tandlæge hos Aarhus Tandcenter

Hvorfor skal man være medlem?

– Man skal være medlem af DPS, hvis man har lyst til at dykke ned i parodontologi. Til de to årlige møder kan man deltage i foredrag af personligheder fra helt øverste hylde indenfor feltet. Og til en meget rimelig pris.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– Jeg bruger mit medlemskab til at dygtiggøre mig inden for feltet. Jeg er altid meget imponeret over, hvilke talere der er til årsmøderne. Sidste gang var det professor Filippo Graziani fra European Federation of Periodontology, der talte. Det var en kæmpe oplevelse.

Det er forskere fra øverste hylde

peter Dahl-Rasbech: Derfor skal du være medlem  

Antal medlemmer: 200

Årlige møder: 2 eller flere arrangementer

Kontingent: 500 kr. pr. år 

Dansk Ortodontisk Selskab

Dansk Ortodontisk Selskab blev stiftet i 1994. Selskabet vil fremme den faglige udvikling af ortodonti ved at udbrede kendskabet til ortodontisk forskning og praksis. Foreningen er åben for alle tandlæger med interesse for ortodonti. Møderne bliver afholdt i København og Aarhus, hvor der vil være foredrag og lidt mad og drikke efterfølgende. Hvis møderne ikke kan afholdes fysisk, afholdes de digitalt.

 

 

Susanna Botticelli

44 år

Uddannet fra Bologna Universitetet, Italien, i 2001

Medlem siden 2004

Ph.d., specialtandlæge i ortodonti.

Specialtandlæge hos Specialtandlægerne Aarhus Tandregulering og Ganespalte Afdeling Århus-IKH -Region Midt. Derudover postdoc på Tandlægeskolen i Aarhus.

Hvorfor skal man være medlem?

- Når man interesserer sig for ortodonti eller beskæftiger sig med ortodonti som specialist, er DORS en mulighed for at være en del af en ”udvidet studiegruppe”, hvor højt kvalificerede nationale og internationale foredragsholdere deler deres viden med medlemmerne med mulighed for en åben og konstruktiv diskussion.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

- For mig er der stor læring og faglig udvikling i at være DORS-medlem, og jeg ser altid frem til fremtidige møder. Jeg bruger mit medlemskab til faglig opdatering og kollegial sparring og ikke mindst til at bevare sociale relationer og nærvær til mine kolleger.

Der er stor læring i at være medlem

Susanna Botticelli: Derfor skal du være medlem

Antal medlemmer: 284

Årlige møder: 4

Kontingent: 300 kr. pr. år

Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi

Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi er en forening for tandlæger og specialtandlæger med interesse for kirurgi og implantologi i tandlægepraksis samt maksillofacial kirurgi i hospitalsregi. Selskabet blev stiftet i 1952. Foreningen har til formål at fremme interessen for kirurgi og implantologi i tandlægepraksis og hospitalsregi. Selskabet afholder faglige aftenmøder med kendte nationale og internationale foredragsholdere om aktuelle kirurgiske emner indenfor bl.a. dentoalveolær kirurgi, implantatbehandling, kæbeledsdysfunktion, oral medicin, kompromitterende medicinske lidelser, radiologi og ansigtssmerter

Romario Gorgis

25 år

Uddannet fra Tandlægeskolen i København i 2019

Medlem siden 2019

Tandlæge hos Colosseum Tandlægere i Næstved

Hvorfor skal man være medlem?

- Man skal være medlem, hvis man er interesseret i tand-, mund- og kæbekirurgi, da foredragsholderne kommer ind på alle aspekter inden for området, og på den måde bliver man rigtig godt klædt på til selv at planlægge og udføre kirurgiske behandlinger

Hvad bruger du dit medlemskab til?

- Allerede i løbet af studiet blev jeg opmærksom på Dansk Selskab for Tand-, Mund- og Kæbekirurgi, fordi jeg vidste, at jeg gerne ville beskæftige mig med kirurgi. Jeg har ikke kunnet bruge mit medlemskab så meget pga. COVID-19, men jeg er fx allerede blevet klogere på bl.a. blødtvævskirurgi og røntgendiagnostik med CBCT.

Man bliver klædt rigtig godt på

romario Gorgis: Derfor skal du være medlem

Antal medlemmer: 150

Årlige møder: 6

Kontingent: 700 kr. pr. år

Selskabet for Oral Rehabilitering

Selskabet for Oral Rehabilitering har fokus på oral rehabilitering – herunder protetik i bredeste forstand – fra implantater til helproteser, bidfunktion og -fysiologi samt materialekendskab fra voks over plast, titanium og zirkonium og CAD-CAM. Foreningen blev stiftet i 1938 og er hermed Danmarks ældste private tandlægeselskab. Foreningen er for alle med interesse i oral rehabilitering.

 

 

Annette Hagman

61 år

Uddannet fra Tandlægeskolen i København i 1983

Medlem siden 1988

Tandlæge hos Tandlægeselskabet Østergade Aps

Hvorfor skal man være medlem?

- Fordi man kan forvente høj faglighed ved møderne. I bestyrelsen sidder fagpersoner, der brænder for at udbrede kendskabet til oral rehabilitering, og de finder altid foredragsholdere, der klæder os på til at håndtere spørgsmål om ny forskning eller medieprægede emner i vores dagligdag. Og så serveres der flødeboller i pauserne.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– Jeg bruger mit medlemskab til enten at få helt ny viden eller blive bekræftet i noget, jeg allerede ved, så jeg på den måde føler mig bedre klædt på. Derudover bruger jeg mit medlemskab til at danne netværk med forskellige fagpersoner, som jeg kan ringe til, hvis jeg mangler viden om et bestemt emne.

Man kan forvente høj faglighed

Annette Hagman: Derfor skal du være medlem

Antal medlemmer: 100

Årlige møder: 4

Kontingent: 850 kr. pr. år

Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti

Foreningen (FSO) varetager specialtandlægernes faglige og fagpolitiske interesser og optager kun specialtandlæger i ortodonti som medlemmer samt tandlæger under videreuddannelse til specialtandlæger i ortodonti som associerede medlemmer. Foreningen arbejder for kvalitetsudvikling, udvikling af det videnskabelige og kliniske arbejde, tilrettelæggelse og overvågning af uddannelsen, specialets interesser i det danske sundheds- og sygehusvæsen samt for at fremme det internationale samarbejde inden for specialet.

Jens Fog Lomholt

Tandlæge fra Tandlægeskolen i København i 2003

Specialtandlæge i ortodonti 2009

Medlem af FSO siden 2007

Specialtandlæge hos Specialtandlægerne, specialtandlæger i ortodonti

Hvorfor skal man være medlem?

- Der er stor mangel på specialtandlæger i ortodonti, og FSO skal være med til at løfte den udfordring, fordi foreningen har den fornødne indsigt til at påvirke sagen i den rigtige retning.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– FSO afholder to gange årligt faglige kurser af høj kvalitet, ofte med internationalt velestimerede foredragsholdere. Kombineret med kurser og kongresser i udlandet bruger jeg kurserne i FSO til at ajourføre min faglige viden. De årlige møder er også en kærkommen lejlighed til at mødes med kollegerne, da den daglige kontakt er begrænset, fordi vi er spredt ud over hele landet.

Min faglige viden bliver ajourført

jens fog lomholt: Derfor skal du være medlem

Antal medlemmer: 254

Årlige møder: 2

Kontingent: 700 kr. pr. år

Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologi

Dansk Selskab for Klinisk Oral Fysiologis formål er at udbrede kendskabet til og fremme udviklingen af klinisk oral fysiologi i bred odontologisk, biologisk og social sammenhæng. Klinisk oral fysiologi omfatter diagnostik og behandling af orofaciale smerter, smagsforstyrrelser og af lidelser i spytkirtler, mundslimhinder, kæber, kæbeled og tyggemuskler, herunder temporomandibulær dysfunktion (TMD). Foreningen holder kurser og foredrag, litteraturformidling og formidler faglige kontakter af klinisk og forskningsmæssig art. Foreningen blev stiftet 1985.

Katarina Axtmann Petersen

42 år

Uddannet fra Tandlægeskolen i København i 2004

Medlem siden 2015

Afdelingstandlæge på Københavns Universitet og klinikejer, Tandlæge Axtmann i Farum

Hvorfor skal man være medlem?

- Først og fremmest fordi man møder en masse, der deler ens interesseområde. Man får også et årligt kursus, der omhandler delområder indenfor oral fysiologi, hvor man kommer ud i grænsefelterne i forhold til ens arbejde som tandlæge.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– Jeg bruger mit medlemskab til at bygge basisviden op omkring oral fysiologi, herunder diagnostik af kæbeled og orofaciale smerter. Generelt styrker det min tværfaglighed, da mange af hverdagens problemer som tandlæge kræver viden udover tænderne.

Det styrker min tværfaglighed

Katarina axtann petersen: Derfor skal du være medlem

Antal medlemmer: 80

Årlige møder: in. 1

Kontingent: 350 kr. pr. år
(50 kr. for studerende)

Dansk Selskab for Oral Implantologi

Dansk Selskab for Oral Implantologi blev stiftet i 1976 som en studiegruppe for tandlæger med særlig interesse for implantologi. Foreningen har gennem de senere år haft fokus på yngre medlemmer med bl.a. et mentorprogram og en basissektion til årsmødet om efteråret. I foreningen kan yngre og ældre tandlæger mødes og dele erfaringer og viden inden for implantologi.

 

 

Gisken Angelfoss

36 år

Medlem siden 2016

Uddannet fra Tandlægeskolen i København i 2010

Tandlæge hos Tandlægen.dk, Nykøbing Falster

Hvorfor skal man være medlem?

– Man skal være medlem af DSOI, hvis man vil være opdateret på implantologi, som er et fagområde i rivende udvikling. Det bliver man gennem DSOI’s to årlige møder. Der er også DSOI basis, som er foredrag rettet mod nyuddannede tandlæger eller tandlæger med mindre erfaring med implantater. DSOI’s mentorprogram er en unik mulighed for at lære af nogle af de bedste tandlæger og kirurger i Danmark

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– I starten arbejdede jeg kun med den protetiske del af implantologi, men ved at indgå i DSOI’s mentorprogram er jeg også kommet videre med den kirurgiske del. Gennem DSOI er jeg blevet inspireret til yderligere efteruddannelse, og jeg er derfor i gang med en treårig diplom gennem European Association for Osseointegration.

Unik mulighed for at lære af de bedste

gisken angelfoss: Derfor skal du være medlem  

Antal medlemmer: 300

Årlige møder:

Kontingent: 900 kr. pr. år (Indmeldelsesgebyr 500 kr.)

Dansk Selskab for Odontofobi

Dansk Selskab for Odontofobi blev stiftet i 2009 og definerer arbejdet med odontofobi som en tværgående disciplin, der trækker på viden fra odontologi, psykologi, medicin, samfunds- og adfærdsvidenskaber til fremme af oral sundhed og løsning af odontologiske problemer hos mennesker med angst for tandbehandling af forskellig sværhedsgrad. Selskabet består af både klinikassistenter, tandplejere og tandlæger, som alle ønsker at udveksle erfaringer, opbygge viden samt opbygge kompetencer i behandling af patienter med odontofobi

Magrethe Tang

52 år

Medlem siden 2011

Uddannet i Vejle i 1989

Klinikassistent hos DinTANDLÆGE i Jelling

Hvorfor skal man være medlem?

– På en tandklinik kan man ikke undgå at få patienter i stolen, der har tandlægeskræk eller lider af andre former for angst. Gennem DSO får man konkrete værktøjer til, hvordan man håndterer disse patienter gennem foredrag med eksperter inden for feltet. Det gør en stor forskel, at man ved noget om forskellige diagnoser, så man kan møde patienten, hvor vedkommende er.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– Jeg startede som medlem, fordi jeg havde taget kurser i tankefeltsterapi og interesserede mig for tandlægeskræk. Gennem årene er min viden blevet større pga. mit medlemskab i DSO, og jeg har lige udgivet e-bogen ”Tandlægeskræk”, som baseres på min viden om emnet.

Man får konkrete værktøjer

Magrethe Tang: Derfor skal du være medlem  

Antal medlemmer: 40

Årlige møder: 1-2 

Kontingent: 500 kr. pr. år (giver tilsvarende rabat op foreningens kurser)

Dansk Endodontiforening

Dansk Endodontiforening har til formål at fremme endodontien i såvel tandlægepraksis som i forskningen. Foreningen blev stiftet i 2001, og medlemmerne er hovedsagelig privatpraktiserende tandlæger med særlig interesse inden for endodonti. Foreningen holder hvert år et internatmøde på Hindsgavl Slot med faglige indlæg af førende forskere og klinikere fra hele verden. Foreningen er medlem af European Society of Endodontology (ESE). Som medlem af foreningen modtager man International Endodontic Journal, der udkommer 12 gange om året. Hvert år uddeles foreningens årlige forskningsbevilling til forskning indenfor endodonti.

Kristian Illemann

35 år

Medlem siden 2014

Uddannet fra Tandlægeskolen i Aarhus i 2013

Tandlæge hos TandlægeCentret Vestertorv, Randers, henvisningstandlæge i endodonti

Konsulent og kursusgiver i hele landet

Hvorfor skal man være medlem?

– Dansk Endodontiforening giver en unik mulighed for at tilegne sig fagspecifik viden inden for endodontien. Med det årlige årsmøde og fremsendelse af International Endodontic Journal er selskabet solidt fagligt forankret og giver den højeste grad af vidensformidling inden for endodontien i Danmark.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– Mit medlemskab af Dansk Endodontiforening cementerede mit ønske om at dygtiggøre mig inden for endodontien. Jeg har altid følt mig forpligtet af mit medlemskab til at yde mit ypperste indenfor endodonti og dygtiggøre mig, således at mit faglige niveau langsomt begyndte at kunne stå mål med andre i foreningen. Der er en utrolig høj dedikation til faget blandt foreningens medlemmer, og jeg føler mig meget ydmyg, når jeg ser på medlemskartoteket.

Højeste grad af vidensformidling

Kristian Illemann: Derfor skal du være medlem  

Antal medlemmer: 200

Årlige møder: 1

Kontingent: 800 kr. pr. år (Indmeldelsesgebyr 800 kr.)

Selskabet for Odontologisk Praktik

Selskabet for Odontologisk Praktik sætter fokus på emner inden for hele det tandlægefaglige felt, og selskabets kurser omhandler ofte andre aspekter af tandlægefaget end lige netop selve tænderne. SOP prøver at holde fokus på det praksisnære og til alle former for professionel klinikdrift herhjemme. Det være sig alt fra juridiske spørgsmål, økonomi, personale, klinikdrift, IT, teknikersamarbejde, de nye generationers psykologiske aspekter osv. Derfor fungerer SOP som én stor erfa-gruppe, hvor faglighed og socialt samvær bliver kombineret – også i tæt kontakt til flere af landets leverandører. Selskabet blev stiftet i 1967.

Anja Krogh

41 år

Medlem siden 2014

Uddannet fra Tandlægeskolen i Aarhus i 2014

Klinikejer hos Tandlægerne Krogh og Isaksson i Aalborg

Hvorfor skal man være medlem?

– Hvis man gerne vil udveksle erfaringer med tandlæger fra hele landet, så er SOP et rigtig godt sted at være. Fordi vi kommer fra hele landet, så kan man dele alt mellem himmel og jord uden at være bange for, at de andre tandlæger møder ens patienter i den lokale Netto.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– Jeg fik meget ud af at høre nogle tandlæger dele deres oplevelser med nogle personalesager, de havde haft med HK. For selvom jeg ikke selv har haft nogen personalesager endnu, så er det rart at vide, at jeg altid kan ringe til nogle fra SOP og få hjælp fra deres erfaringer.

Man kan dele alt mellem himmel og jord

Anja Krogh: Derfor skal du være medlem  

Antal medlemmer: 90

Årlige møder:

Kontingent: 600 kr. pr. år

Dansk Selskab for Parodontologi

Dansk Selskab for Parodontologi blev stiftet i 1953 som den første parodontologiske forening i Danmark. Formålet med foreningen er at styrke kendskabet til sygdomsudvikling og behandling af marginal parodontitis samt peri-implantitis. Det gøres ved afholdelse af foredrag og diskussioner om nye forskningsresultater og ved diskussioner om relevante patienttilfælde. Foreningen har tandlæger som medlemmer og tandplejere som associerede medlemmer.

Maria Grande Suell

30 år

Medlem siden 2016

Uddannet fra Tandlægeskolen i København i 2018

Tandlæge hos Tandlægen.dk, Nørrebro

Hvorfor skal man være medlem?

– Et medlemskab indebærer foredragsaftener, hvor igangværende parodontologisk forskning bliver introduceret, og relevante patientcases bliver diskuteret. DSP er unikt, da det både henvender sig til tandlæger og tandplejere, hvorfor medlemskabet ydermere kan benyttes til at forbedre samarbejdet mellem tandplejer og tandlæge i behandlingen af parodontitis..

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– I starten arbejdede jeg kun med den protetiske del af implantologi, men ved at indgå i DSOI’s mentorprogram er jeg også kommet videre med den kirurgiske del. Gennem DSOI er jeg blevet inspireret til yderligere efteruddannelse, og jeg er derfor i gang med en treårig diplom gennem European Association for Osseointegration.

Unik mulighed for at lære af de bedste

gisken angelfoss: Derfor skal du være medlem  

Antal medlemmer: 300

Årlige møder:

Kontingent: 900 kr. pr. år (Indmeldelsesgebyr 500 kr.)

Dansk Pædodontisk Selskab

Dansk Pædodontisk Selskab blev stiftet i 1999 ud fra et ønske om at samle tandlæger og andre med interesse for pædodonti og børnetandpleje i et fagligt selskab. Foreningen definerer pædodonti som en tværgående klinisk disciplin, der applicerer viden fra odontologi, medicin og samfunds- og adfærdsvidenskaber. Selskabets overordnede mål er at fremme den faglige viden og udvikling af pædodontien, bl.a. ved kursusaktiviteter og ved at arbejde for en vidensbaseret tilgang til pædodontisk praksis og støtte og stimulere forskning indenfor pædodontien.

Birgitte Jensen Lex

58 år

Medlem siden 1999

Uddannet fra Tandlægeskolen i Aarhus i 1991

Tandlæge hos Mariagerfjord Kommunale Tandpleje

Hvorfor skal man være medlem?

– Det er et af de steder, hvor man har specielt fokus på pædodontien, og hvor man kan holde sig orienteret indenfor det område. Vi har ikke noget speciale i pædodonti i Danmark, så det er godt, at der er instanser som Dansk Pædodontisk Selskab, der kan være med til at holde den faglige standard indenfor feltet.

Hvad bruger du dit medlemskab til?

– Det giver mig mulighed for at holde mig orienteret på et mere specialiseret niveau. Både specifikt fagligt, men også med mere transkulturelle og tværfaglige aspekter. Lige nu ser jeg frem til efterårskursus med fokus på endodontisk behandling i relation til tandtraumer samt dentoalveolær kirurgi i pædodontisk regi, hvilket er af stor betydning, da kurser i kirurgi ofte mangler det pædodontiske perspektiv

Opdateret på et specialiseret niveau

Birgitte Jensen Lex: Derfor skal du være medlem  

Antal medlemmer: 64

Årlige møder:

Kontingent: 350 kr. pr. år

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE