ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Guide:

Det ved vi om interdental rengøring

En stor del af de vævsskader, vi behandler i daglig praksis, er forårsaget af biofilm i approksimalrummene. Vi bruger derfor også meget tid på at motivere og instruere patienterne til at opnå bedre interdental rengøring. Men en ny rapport, som er udarbejdet på Cochrane Institute, viser, at den tilgængelige viden om effekten af forskellige hjælpemidler til interdental rengøring ikke er så nagelfast, som man kunne forestille sig. Denne guide giver dig en oversigt over rapportens vigtigste resultater.

Tekst: Bearbejdet af tandlæge, dr. odont. Bjarne Klausen

Tandtråd
 

Brug af tandtråd sammen med tandbørstning reducerer forekomsten af gingivitis sammenlignet med tandbørstning alene (observeret op til seks måneder).

 • Effekten på plak er usikker.
   
 • Sammenlignet med interdentalbørste er tandtråd mindre effektiv til reduktion af gingivitis efter en og tre måneders brug.
   
 • Ingen andre sammenligninger tyder på, at tandtråd er værre eller bedre end andre hjælpemidler.
   
 • Mange patienter (og forældre) fravælger daglig brug af tandtråd (lav compliance), fordi de finder metoden besværlig. Det er indtil videre uklart, om dette også gælder tandtråd, som er monteret på et skaft.
   
 • Ingen alvorlige bivirkninger.
   

Interdentalbørster
 

 • Brug af interdentalbørster sammen med tandbørstning reducerer forekomsten af plak og gingivitis sammenlignet med tandbørstning alene (observationstid en måned).
   
 • Sammenlignet med tandtråd er interdentalbørste mere effektiv til reduktion af gingivitis efter en og tre måneders brug.
   
 • Patienter finder generelt, at interdentalbørster er lettere at anvende end tandtråd.
   
 • Ingen alvorlige bivirkninger.
   

Tandstikkere af træ
 

 • Brug af tandstikkere af træ sammen med tandbørstning reducerer forekomsten af gingivitis, men ikke af plak (observationstid tre måneder).
   
 • Sammenligning med tandtråd giver uklare resultater.
   
 • Typiske brugere af trætandstikkere er ældre mennesker i USA og Skandinavien. Brug af tandstikkere er også udbredt i Kina, Japan og Korea, men her anvendes de primært til fjernelse af madrester.
   
 • Bivirkninger er ikke omtalt i studierne.
   

Tandstikkere af plast/gummi
 

 • Brug af tandstikkere sammen med tandbørstning reducerer forekomsten af plak, men ikke af gingivitis (observationstid en måned).
   
 • Sammenligning med tandtråd giver uklare resultater.
   
 • Ingen alvorlige bivirkninger.
   

Irrigatorer
 

 • Irrigatorer er apparater, der tilstræber at fjerne plak ved hjælp af en vandstråle under tryk.
   
 • Brug af irrigator sammen med tandbørstning reducerer forekomst af gingivitis efter en måned, men ikke efter tre og seks måneder. Der ses ingen effekt på plak efter en, tre og seks måneder.
   
 • Sammenligning med tandtråd giver uklare resultater.
   
 • Ingen alvorlige bivirkninger.

5 konklusioner om interdental rengøring

1. Anvendelse af tandtråd eller interdentalbørste sammen med tandbørstning reducerer forekomsten af plak og gingivitis mere end tandbørstning alene.

2. Interdentalbørste ser ud til at være lidt mere effektiv end tandtråd.

3. Resultater vedrørende tandstikkere og irrigatorer er usikre.

4. Vi ved ikke, om brug af interdentale hjælpemidler har betydning for udvikling af caries og parodontitis.

5. Der er ingen væsentlige bivirkninger ved anvendelse af hjælpemidler til interdental rengøring.

Bag om rapporten fra Cochrane Institute
Oversigten omfatter 35 randomiserede kliniske studier med i alt 3.929 voksne personer.

Studierne har undersøgt effekten af forskellige hjælpemidler i kombination med tandbørstning.

De undersøgte hjælpemidler var: tandtråd (15 studier), interdentalbørster (to studier), tandstikkere af træ (to studier), tandstikkere af gummi/plast (to studier) og orale irrigatorer (fem studier).

Der blev også foretaget sammenligninger mellem hjælpemidlerne: Tandtråd og interdentalbørste (ni studier), tandtråd og trætandstikker (tre studier), tandtråd og gummi-/plasttandstikker (ni studier), tandtråd og irrigator (to studier) samt interdentalbørste og gummi/plasttandstikker (tre studier).

Effekten blev målt ved hjælp af plakindeks og/eller gingivitisindeks/gingival blødning.

Undersøgelserne har generelt korte observationstider, så det er ikke muligt at bedømme effekten over længere tid.

Generelt havde forsøgspersonerne beskeden oral sygdomsaktivitet, og resultaterne kan derfor falde anderledes ud hos personer med høj sygdomsaktivitet.

Ingen af undersøgelserne vurderer effekten af hjælpemidlerne i relation til udvikling af caries eller parodontitis.

Det er ikke muligt at blinde forsøgspersonerne i studier af denne type, så der er risiko for, at personerne i forsøgsperioden gør sig mere umage end normalt.

Evidensniveauet for de enkelte studier vurderes som lavt eller meget lavt.
 

Kilder:

 • Worthington HV, MacDonald L, Poklepovic Pericic T et al. Home use of interdental cleaning devices, in addition to toothbrushing, for preventing and controlling periodontal diseases and dental caries. Cochrane Database of Systematic Reviews 2019;4: CD012018.
 • Gallie A. Home use of interdental cleaning devices and toothbrushing and their role in disease prevention. Evid Based Dent 2019;20:103-4.
ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE