ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Patienter i antitrombotisk behandling:

Det skal du være opmærksom på

Hvornår skal den antitrombotiske behandling reguleres inden et mindre dento-alveolært ingreb? Og hvilke andre medikamenter kan øge risikoen for komplikationer? Tandlægebladet giver her et overblik over, hvad du skal være opmærksom på, når du har patienter i antitrombotisk behandling i stolen. 

 

Mindre dento-alveolære kirurgiske indgreb kræver ingen regulering af den antitrombotiske behandling, så længe:

1) INR er i terapeutisk niveau ved VKA-behandling (dvs. INRværdierne ligger mellem 2-3 for dyb venetrombose, lungeemboli og atrieflimmer, mens niveauet for de mekaniske hjerteklapper ligger højere med en INR-værdi mellem 2,5-3,5).

2) Der kun behandles med monoterapi ved NOAK.

3) Mono- eller tostofsbehandling med trombocythæmmerne. Ved større indgreb end de beskrevne vil blødningsrisikoen være større, og der skal konfereres med patientens læge, når: 1) INR er større end 3,5. 2) Hvis patienten er i NOAK behandling. 3) Ved 2-stofs behandling med trombocythæmmere.

Tranexamsyre 5% mundskyl ordineres (10 ml i 2 min x 4 dgl. i 3-5 dage), hvis der er øget risiko for postoperativ blødning.

Bemærk, at anden komorbiditet (fx høj alder, nedsat leverfunktion, compliance og anden samtidig medikamentel behandling (antibiotika, NSAID, antimykotika)) kan forøge risikoen for komplikationer. Her bør risikovurderingen evt. foretages i samarbejde med patientens læge/stamafdeling.

Mindre dento-alveolære kirurgiske indgreb
1. Kirurgisk parodontalbehandling af 1-6 tænder
2. Ekstraktion af 1-3 tænder
3. Kirurgisk fjernelse af retineret rod eller tand
4. Denudering af retineret tand
5. Kirurgisk endodonti af 1-2 tænder
6. Indsættelse af (1-3) implantater uden sinusløftprocedure eller anden form for knogleopbygning
7. Kirurgisk påsættelse af abutment
8. Biopsi eller fjernelse af mindre patologiske forandringer svarende til mundslimhinden

 

Kilder: Elisa Kier Swiatecka og Jørgen Jespersen, Sydvestjysk Sygehus Esbjerg. Artiklerne Håndtering af orale antitrombotika i tandlægepraksis. Tandlægebladet nr. 10 2016 s. 884 samt 4 utilsigtede hændelser: Hvad kan vi lære? Tandlægebladet nr. 7 2019 s. 607.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE