ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Implantat displaceret til sinus maxillaris

ABSTRACT

Kasuistik Dato: 19.04.2018

BAGGRUND
Displacering af implantater til sinus maxillaris er en sjældent forekommende komplikation til implantatbehandling. Manglende primær implantatstabilitet, excessiv udvidelse af implantatlejet, kirurgens erfaring med implantatbehandling og belastning af det indsatte implantat under helingsfasen er de hyppigst forekommende årsager til displacering af implantat til sinus maxillaris.

PATIENTTILFÆLDE
En 55-årig mand blev henvist fra egen tandlæge til Kæbekirurgisk Afdeling, Aalborg Universitetshospital, for fjernelse af et displaceret implantat til sinus maxillaris. Patienten havde tidligere fået indsat syv implantater i overkæben. I forbindelse med fremstilling af den protetiske rekonstruktion fandtes det bageste implantat i venstre side af overkæben displaceret til sinus maxillaris. Implantatet kunne ikke lokaliseres, og den protetiske rekonstruktion blev færdiggjort. På grund af tiltagende smerter og kronisk sinusitis maxillaris blev implantatet efterfølgende fjernet i lokalanalgesi ved en intraoral adgang, hvorefter patientens symptomer forsvandt.

KONKLUSION
Displacerede implantater til sinus maxillaris kan medføre kronisk sinusitis maxillaris med aflukning af ostiet, oro-antral fistel samt smerter. Endvidere kan displacerede implantater migrere fra sinus maxillaris til sinus sphenoidalis, cavitas nasi og sinus ethmoidalis. Displacerede implantater til sinus maxillaris bør derfor fjernes.

DISPLACEMENT OF DENTAL IMPLANTS TO THE MAXILLARY SINUS BACKGROUND
Displacement of implants into the maxillary sinus is a rare complication. Lack of primary stability, excessive expansion of the implant bed, the surgeon’s inexperience and implant loading during the healing phase are the most common causes of implant displacement to the maxillary sinus.

CASE STUDY
A 55-year-old male was referred by his general dental practitioner to the Department of Oral and Maxillofacial Surgery, Aalborg University Hospital, for removal of a displaced implant to the maxillary sinus. Seven implants were previously inserted in the upper jaw. During prosthetic rehabilitation, the posterior implant on the left side was located in the maxillary sinus. The implant could not be found, and the prosthetic reconstruction was finalized. Due to increasing pain and chronic maxillary sinusitis, the implant was removed under local anaesthesia by an intraoral access. Afterwards, the patient’s symptoms disappeared.

CONCLUSION
Displaced implants to maxillary sinus may cause chronic maxillary sinusitis with closure of the osteoum, oro-antral fistula and pain. Moreover, displaced implants can migrate from the maxillary sinus to cavitas nasi, sphenoidalis and ethmoidalis sinuses. Thus, displaced implants should be removed.

Klinisk relevans
Displacering af implantat til sinus maxillaris er en sjældent forekommende komplikation til implantatbehandling i den bagerste del af overkæben. Manglende primær implantatstabilitet, excessiv udvidelse af implantatlejet, kirurgens erfaring med implantatbehandling og belastning af det indsatte implantat under helingsfasen er de hyppigst forekommende årsager til displacering af implantat til sinus maxillaris. Displacerede implantater til sinus maxillaris bør fjernes på grund af risiko for udvikling af kronisk sinusitis maxillaris samt migration til nærliggende anatomiske regioner.