ANNONCE
Annonce
Fagpolitisk Temadag:

”Vi kan ikke holde sammen som stand, hvis vi bliver tastaturkrigere”

Skal Tandlægeforeningen være fagforening eller sundhedspolitisk organisation? Og er debattonen på Facebook for hård? Det blev debatteret på Fagpolitisk Temadag den 16. november, hvor et nyt koncept havde premiere.

DEBAT. I Sorø sad en gruppe tandlæger sammen og fulgte Fagpolitisk Temadag og deltog via en fjernadgang. Ifølge en af tandlægerne, Kit Vibe-Hastrup Iuel, fungerede det godt at følge dagen i en flok, fordi det gav anledning til meningsudvekslinger og nye idéer.
Tekst: Gitte Almer Nielsen / Foto: Thomas Nielsen
Dato: 25.11.2019

Piiiiift. Alle retter deres opmærksomhed mod lyden bagerst i lokalet. Manden, der er iført et par høretelefoner, signalerer, at alle skal være stille.

Klokken er 12, og livetransmissionen af Tandlægeforeningens Fagpolitiske Temadag går i gang.

- Goddav til jer alle sammen. Både jer, der sidder ude bag skærmen. Jeg tror, jeg ser jer alle i øjnene nu, siger Mikael Kamber, der til daglig er nyhedsvært på TV2, men i dag er ordstyrer, og kigger ind i det ene af de to kameraer.

- Og pænt goddag til jer i salen.

Her i salen i Tandlægernes Hus i Amaliegade sidder 43 medlemmer af Tandlægeforeningen heriblandt flere regionsformænd, men også én tidligere og én nuværende formand.

Men de er langt fra de eneste, der deltager i dagen. Ude på den anden side, fordelt over hele landet, sidder mere end 120 medlemmer klar ved deres skærme for, via et særligt link, at koble sig op på transmissionen og deltage i temadagen denne lørdag i november.

Vi er mange tandlæger, der har meninger om noget, men ikke meninger om det hele. Det er en stor stopklods

Jeppe Barkmann

Det er første gang, at Tandlægeforeningen arrangerer et debatarrangement, hvor man kan deltage hjemme fra sofaen. Det forklarer Stine Brems Mørcholdt, der er formand for den arbejdsgruppe, der har arrangeret dagen. Og ifølge hende har man ønsket at tiltrække nye stemmer i debatten ved at nedbryde nogle af de barrierer, der kan afholde medlemmer fra at engagere sig i fagpolitik – fx geografi.

- Flere steder fra har der lydt kritiske røster om, at Tandlægeforeningen ikke var medinddragende nok, og derfor har det været vores ambition at finde en form til Fagpolitisk Temadag, hvor flere kunne være med, og hvor det skulle være nemt at være med, siger Stine Brems Mørcholdt, der er overtandlæge i Hedensted.

Tonen er for rå
Netop diskussionen om, hvordan man engagerer medlemmer, er et omdrejningspunkt på temadagen. Især to ting bliver fremhævet som barrierer: Tonen i debatten, og at det fagpolitiske system er for tungt og tidskrævende.

- Jeg synes, det er en udfordring, at vi har et klassisk system, som er baseret på alle dem, der prioriterer og bruger tid på at deltage i fagpolitik, og stor respekt for det. Men hvad med dem, der har interessen, men som ikke kan bidrage på samme vis? Jeg føler, jeg er en af dem. Men det betyder ikke, at jeg ikke kan være en drivkraft. Vi skal tænke nyt, så man skaber muligheder for dem, der gerne vil bidrage, siger overtandlæge i Rudersdal kommune, Aisha Chaudhry.

Netop et mere fleksibelt system bliver efterspurgt af flere, og begrebet ad hoc-deltagelse, som et middel til at engagere folk, er oppe og vende flere gange i løbet af dagen.

Vi er et fællesskab, og vi kan ikke holde sammen, hvis vi bliver tastaturkrigere

Camilla Lyhne

- Vi er mange tandlæger, der har meninger om noget, men ikke meninger om det hele. Det er en stor stopklods. Hvis man kunne åbne op for, at der var mulighed for at blande sig i det, man brændte for fx med ad hoc-udvalg, og så slippe for det andet, så tror jeg, man kunne engagere folk og dermed få fat i en kæmpe ressource, forklarer Jeppe Barkmann fra Hadsund.

For andre af dagens deltagere handler stopklodsen mere om den tone, de oplever i debatten, hvilket især knytter sig til Facebookgruppen Tandlæger.  Et pinligt niveau, siger en af deltagerne bl.a., mens Camilla Lyhne, klinikejer i Brøndby opfordrer til at holde en god tone.

- Vi er et fællesskab, og vi kan ikke holde sammen, hvis vi bliver tastaturkrigere. Vi er kun en lille stand, så vi skal ikke bekrige hinanden internt, og nye og unge tandlæger, tør slet ikke gå ind i den kamp, fordi tonen er så hård, siger hun.

Omvendt ytrer flere også, at det er godt, at nogle råber højt og viser deres engagement.

- Jeg er glad for, at der er nogle, der råber højt. I rigtig mange år, synes jeg, det har været kedeligt, og det er en befrielse, at der er kommet en ny platform, Facebook, hvor der er fri debat. Det er klart, at der er nogen, der er friskere på pinden end andre, men det er godt nok en befrielse. Tak til jer, der har været brokkehovederne. Det er drivkraften, dem der skal drive os videre, siger Dorthe Vestergaard fra Bornholm.

Uenighed om TF’s DNA
Men hvilken vej skal Tandlægeforeningen egentlig drive? Det er et andet centralt spørgsmål på den fire timer lange temadag.

Vi er lusen mellem to negle, der altid bliver hamret på. Det er jeg rimelig træt af

Palle christiansen

Her fremhæver medlem af hovedbestyrelsen, Palle Christiansen, at Tandlægeforeningens kerneopgave er den klassiske fagforenings – nemlig at gøre den enkelte tandlæges hverdag både bedre og enklere – ikke at være en sundhedspolitisk organisation.

- Vi går ud og kæmper patienternes kamp mod Christiansborg. Men jeg kunne godt tænke mig, at borgerne vågnede op og selv kæmpede for deres vilkår. Vi er lusen mellem to negle, der altid bliver hamret på. Det er jeg rimelig træt af.

Det ræsonnement udfordrer Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist.

- Vi skal ikke kun være en fagforening. Jeg synes, vi skal være fronten i fagligheden for tandsundheden. Det er det, vi er uddannet til. Det er os, der skal fortælle politikerne, hvordan tandsundheden er. For de ved ingenting, fastslår Susanne Kleist.

Der er ikke kun ét svar
At der er mange meninger om Tandlægeforeningen og fremtiden er tydelig i løbet af dagen. Som tandlæge og formand for Memeta, Morten Worsøe, formulerer det, så får man heller ikke ét svar på, hvilken tandbehandling der er den rigtige, og den diversitet er endnu værre, når det kommer til fagpolitik, siger han med et smil og en opfordring til også at huske at være gode venner.  

Et synspunkt, som Stine Brems Mørcholdt tilslutter sig ved afslutningen på dagen, som hun kalder en succes.  

- Dagen gik rigtig godt, og vi fik nogle gode debatter og mange komme til orde. Tandlægeforeningen er en forening med engagerede medlemmer, som er forskellige, men det skal vi kunne rumme, og der er ikke kun en vej eller et svar. Der er mange veje, siger formanden for arbejdsgruppen og tilføjer:

- Jeg er glad for den opbakning, som arrangementet fik. Også for dem, der ellers har været kritiske. Så det betaler sig at være modig, at turde satse på noget nyt, slutter Stine Brems Mørcholdt.

 

Kommentarer
ANNONCE