ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Dansk forskningsnyt:

Tandforandringer ved pseudohypoparatyroidisme

Pseudohypotyroidisme (PHP) er en tilstand med hypokalcæmi og forhøjet serumkoncentration af parathormon (PTH) som følge af manglende evne til at optage PTH i vævene. På grund af det forstyrrede calciumstofskifte kan PHP medføre forandringer i knogler og tænder, men de odontologiske forhold ved denne sygdom har hidtil været mangelfuldt belyst.

De odontologiske forhold ved denne sygdom har hidtil været mangelfuldt belyst

I Danmark er prævalensen af PHP 1,1/100.000 indbyggere, og det er derfor imponerende, at forskere fra Aarhus Universitet (Institut for Odontologi og Oral Sundhed) og Aarhus Universitetshospital (Odontologisk Videncenter og Afdeling for Endokrinologi og Intern Medicin) kan præsentere en klinisk/radiologisk tværsnitsundersøgelse af 29 voksne danskere (21-76 år) med PHP.

De hyppigst forekommende odontologiske fund var: Forkalkninger i pulpa (76 %), stumpe apices (55 %), afkortede rødder (48 %), rodafbøjning (41 %) og emaljehypoplasi (29 %).

Forkalkninger i pulpa forekom kun i molarer (54 % af disse), og stumpe og afkortede rødder forekom signifikant hyppigere i præmolarer (P < 0,001) end i øvrige tandtyper. De øvrige fund var jævnt fordelt i tandsættene. De hyppigst forekommende tandstillingsafvigelser var trangstilling i underkæbefronten (36 %), diastema i overkæben (25 %), diastema mediale (18 %) og klasse III-malokklusion (11 %).

Forfatterne påpeger vigtigheden af at være opmærksom på de odontologiske forhold, hvis denne patientgruppe skal tilbydes optimal behandling.

Kilde

Hejlesen J, Underbjerg L, Gjørup H, Sikjær T, Rejnmark L, Haubek D. Dental anomalies and orthodontic characteristics in patients with pseudohypoparathyroidism. BMC Oral Health 2019;20:2. https://doi.org/10.1186/s12903-019-0978-z

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE