ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Internationalt forskningsnyt:

Studie viser ingen effekt ved brug af CA(OH)2 ved gradvis ekskavering

Brasilianske forskere sætter spørgsmålstegn ved effekten af brugen af den CA(OH)2, der lægges i bunden af kaviteten efter indledende ekskavering. 

Illustration: Julie Asmussen

Gradvis ekskavering er en procedure, der igennem årene har reddet mange carierede tænder fra rodbehandling. Sædvanligvis lægger man Ca(OH)2 i bunden af kaviteten efter den indledende ekskavering; men brasilianske forskere har nu sat spørgsmålstegn ved effekten af dette indlæg.

I en randomiseret kontrolleret klinisk undersøgelse indgik 98 unge patienter (< 30 år), som havde carieslæsioner i den inderste tredjedel af dentinen på en molar eller præmolar. Halvdelen fik efter 1. seance lagt bunddækning (liner) af Ca(OH)2 og en provisorisk fyldning af resinmodificeret glasionomer (RMGI), mens de øvrige fik RMGI-provisorium uden bunddækning.

Ved revurdering tre måneder senere fandt man, at dentinen generelt var blevet hårdere, mørkere, mere tør og mindre kontamineret. Men ingen af de kliniske eller mikrobiologiske undersøgelser afslørede signifikante forskelle imellem de to grupper, og forfatterne konkluderede på det grundlag, at der ikke havde været nogen ekstra gevinst ved at lægge Ca(OH)2 i kaviteterne.

Kommentar ved adjunkt, ph.d. Merete Markvart, Odontologisk Institut, Københavns Universitet:
– Jeg mener ikke, man på baggrund af artiklen kan konkludere, at Ca(OH)2 ikke har en effekt.

Når der udføres en selektiv ekskavering, ønsker vi at opnå en miljøændring i carieslæsionen, så sygdomsaktiviteten sænkes eller helt standses. Baggrunden for at anvende Ca(OH)2 er bl.a., at det skal medvirke til at desinficere læsionen, hvilket samtidig forudsætter en tæt provisorisk fyldning, så der ikke kan tilføres næring til bakterierne mellem de to behandlingsseancer. 

I artiklen konkluderes det, at Ca(OH)2 ikke yder et bidrag til standsning af sygdomsaktiviteten, når der sammenlignes med syreætsning og applikation af resinforstærket GIC. Der er flere forbehold omkring studiet, som er aktuelle at fremhæve.

Carieslæsionerne, der inkluderes, er ikke så dybe som i flere af de studier, forfatterne refererer til og sammenligner med. Man kan også overveje, om powerberegningen har de korrekte forudsætninger, da interventionsgrupperne er relativt små.

Forfatterne udtrykker tillige, at der ikke er mikrobiologisk indikation for at foretage 2. seance med ekskavering. Men der er endnu ikke klinisk evidens for, at vi kan undlade 2. seance; det kræver flere kliniske studier, hvor selektiv ekskavering i hhv. én og to seancer sammenlignes. 

Pereira MA, dos Santos-Junior RB, Tavares JA et al. No additional benefit of using a calcium hydroxide liner during stepwise caries removal. A randomized clinical trial. J Am Dent Assoc 2017;148:369-76.  

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE