ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Støj på klinikker kan give stress

Støjen på tandklinikker kan være så generende for arbejdsmiljøet, at det kan give stress. Det vurderer flere eksperter, mens en professor også mener, at tandlæger risikerer høretab.

Tekst: Mette Wallach / Foto: Shutterstock.

Larm fra ultralyd, håndstykke og turbine – ofte i mange timer om dagen.

Nye støjmålinger foretaget i forbindelse med et bachelorprojekt på DTU viser, at tandklinikker kan være en støjende arbejdsplads, og at medarbejderne er påvirket af støjen.

Det gennemsnitlige støjniveau på de tre klinikker, hvor der blev foretaget støjmålinger, lå på mellem 68,55 og 75,33 decibel.

Det svarer til lydniveauet mellem en normal samtale og en motorplæneklipper.

Sidstnævnte kan lyde voldsomt, og tre ud af fire medarbejdere på klinikkerne erklærer da også, at støjen er irriterende.

Men faktisk er den indenfor den grænse på 85 decibel, som Arbejdstilsynet har sat.
 

– Derfor kan niveauet af støj på en tandklinik ikke give høreskader, vurderer Christian Vinberg Thorup, der er speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme og medicinsk audiolog på Aarhus Universitetshospital.

Men støjen kan dog godt være skadelig på andre parametre.

Arbejdstilsynet skelner nemlig mellem høj støj og generende støj, og mens høj støj kommer fra store industrielle maskiner, så kommer generende støj typisk fra larmende computere og ventilationsanlæg, snakkende kolleger og dårlig akustik.

Støj på arbejdspladsen er alvorligt

Christian Vinberg Thorup, Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme og medicinsk audiolog på Aarhus Universitetshospital
 

Ifølge Arbejdstilsynet kan selv svag støj forstyrre arbejdsfunktioner, der kræver koncentration, og det kan være psykisk belastende.

Det bekræfter Christian Vinberg Thorup:

– Støj på arbejdspladsen er alvorligt, fordi det forstyrrer ens evne til at fordybe sig. Hvis man er udsat for generende støj i sin dagligdag, kan det give stress, siger han.
 

Sådan hjælper du ørerne

 • Nyt udstyr larmer mindre end gammelt udstyr, så anskaf så vidt muligt det nyeste og mest lydsvage udstyr

 • Brug høreværn eller ørepropper. Hvis høreværn er brugt korrekt, kan det reducere støj med 10 decibel

 • Giv ørerne pauser. Sørg for, at alle medarbejdere får støjpauser i løbet af dagen. Lydisolér eventuelt frokoststuen.

 • Brug det udstyr, der larmer, så lidt som muligt i løbet af dagen.

  ADA Center for Professional Success og Henrik Kolstad, professor i Arbejdsmedicin, Aarhus Universitet

Den vurdering deles af Henrik Kolstad, professor i Arbejdsmedicin ved Aarhus Universitet.

– Selvom lyden på en tandklinik ikke er høj målt i decibel, så er den ofte ubehagelig at høre på, og det i sig selv kan være lige så slemt som en høj lyd, siger han og mener derfor, at støjen på en tandklinik skal tages meget alvorligt.

– Det skader arbejdsmiljøet og medarbejdernes velbefindende. Man skal derfor gøre noget ved det, så man får en hverdag uden risiko for stress, siger Henrik Kolstad.

Hvis man er udsat for generende støj i sin dagligdag, kan det give stress

Christian Vinberg Thorup, Speciallæge i øre-, næse- og halssygdomme og medicinsk audiolog på Aarhus Universitetshospital

Støj handler ikke kun om decibel
Men ikke alle eksperter afviser, at tandlæger kan få arbejdsrelaterede høreskader – trods det relativt lave decibelniveau.

En af dem er Dorte Hammershøi, professor ved Institut for Elektroniske Systemer, Aalborg Universitet.

Hun fortæller, at man ofte blot måler støjniveauet, og hvis det ikke overstiger Arbejdstilsynets krav, så går vi ud fra, at der ikke er problemer.

Men så enkelt er det desværre ikke.

– Når vi har med tandlæger at gøre, kunne vi også kigge på lydtypen, da tandlægeudstyret som oftest vil udsende en højfrekvent tonal lyd, der måske ikke er høj målt i decibel, men som kan have konsekvenser for hørelsen – og eventuelt føre til høretab.

Vi ved, at den måde, vi vægter lyden på i vores lydmålere, formentlig underestimerer risikoen for høreskader, når lyden er domineret af højfrekvente bidrag, siger hun.
 

Arbejdstilsynets reglement

 • Støjniveauet må over en otte timers arbejdsdag ikke overstige 85 decibel

 • Vedvarende støjbelastning på 85 decibel indebærer risiko for alvorlige høreskader. Støjniveauets spidsværdi må ikke overstige 137 decibel

 • Kraftig impulsstøj, hvor spidsværdier overstiger 130-140 decibel, kan skade hørelsen – selv ved ganske få kortvarige påvirkninger

  Ifølge Arbejdstilsynet vil man kun kunne forvente en marginal forbedring af støjforholdene ved akustisk regulering (dvs. ved opsætning af støjabsorbenter) på en tandklinik. Det skyldes, at der typisk er tale om små lokaler, og at tandlægen sidder helt tæt ved støjkilden. Her vil det være bedre at bruge ørepropper, hvis man mener, at støjen er generende.

En litteratursøgning gør os desværre ikke klogere på, om Dorte Hammershøi har ret i, om tandlæger kan få arbejdsrelaterede høreskader.

Der er lavet flere udenlandske studier, men de danske eksperter, som Tandlægebladet har forelagt studierne, mener, at studierne er behæftet med usikkerheder, og at resultaterne derfor ikke er konkluderbare.

Hvis man forhører sig hos Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, så bliver man heller ikke nødvendigvis klogere.

Siden 2005 er der kun blevet anmeldt 71 høreskader fra praktiserende tandlæger, og heraf blev ingen anerkendt som erhvervsskade.

Men det betyder ikke, at det ikke er værd at dykke ned i, siger Christian Vinberg Thorup.

– Det ville være meget interessant at teste en række tandlæger for høreskader. Der vil muligvis komme viden frem, som vil overraske os, siger han.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE