ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Sådan vil Sundhedsstyrelsen sikre 50 % grønne patienter

Traffiklys
Tekst: Trine Ganer / Foto: Shutterstock
Dato: 14.06.2017

Op mod halvdelen af patienterne skal fremover kategoriseres som grønne. Det fremgår af et foreløbigt notat, som regeringen har pålagt Sundhedsstyrelsen at lave. Her forklarer Sundhedsstyrelsen, hvordan det skal gå til. Og Tandlægeforeningen kommenterer. 

1.

Patienter med gingivitis kan være grønne

I juli 2016 lancerede Sundhedsstyrelsen en revideret udgave af den nationale kliniske retningslinje vedr. indkaldeintervaller, hvor man præciserede, at det skal bløde fra mindst 15% af fladerne, før man kan sige at en patient har gingivitis og dermed give dem gul markering. Når man har set den fulde effekt af den ændring, vil procentdelen af grønne patienter øges, lyder Sundhedsstyrelsens vurdering.

Tandlægeforeningen kommenterer

- Det er begrænset, hvor mange patienter, det vil flytte. De fleste tandlæger har hele tiden gjort patienter med lavt blødningsindeks grønne – også før revideringen af retningslinjen for et år siden.

 

2.

Regionale forskelle skal udlignes 

Regionale forskelle i andelen af grønne patienter tyder, i følge Sundhedsstyrelsen på, at der er basis for, at andelen af grønne patienter kan øges i de regioner, hvor færrest kategoriseres som grønne. I Region Midtjylland er andelen af grønne størst, mens den i Region Hovedstaden er mindst.

Tandlægeforeningens kommentar

- Der kan være stor forskel på patientsammensætningen i de forskellige regioner, hvad angår alder, køn, etnicitet etc. Det kan forklare, at andelen af grønne patienter er større i nogle regioner end andre. Og er der i øvrigt dokumentation for, at det er den region med flest grønne patienter, der nødvendigvis har lavet den rigtige inddeling jf. retningslinjerne?

 

3.

Omlavninger skal ikke længere være gule. 

Sundhedsstyrelsen er i følge notatet ”blevet opmærksom på”, at patienter, der ikke har aktiv tandsygdom, og som skal have repareret en fyldning, skal anføres som gul patient for at patienten kan få sit tilskud. Hvis den binding fjernes, vil mange patienter, i følge styrelsens vurdering, kunne kategoriseres som grønne frem for gule.

Tandlægeforeningens kommentar 

- Det giver rigtig god mening af fjerne bindingen, så patienter, der fx får repareret en fyldning, fortsat kan være grønne. Det vil give flere grønne patienter. Men vil det spare penge? Nej, for behandlingsbehov og indkaldeinterval uforandret.

 

FORDELING AF PATIENTER

2016

Måltal

16 % 45-50 %
77 % 43-48 %
7 % 7 %

 

Kilde: Sundhedsstyrelsen

Kommentarer

12 Kommentarer

Der er vist kun en ting der er sikkert-de fleste i sundhedsstyrelsen er for grønne!
Og røde (ører)
Lidt træt af Sundhedsstyrelsen/Regeringen´s måde at spare penge på; mistænkeliggørelse af tandlæger og skrivebordsmanipulation. Stå dog ved at der skal spares penge, fortæl patienterne, at de skal betale mere!
Alt dette ved patienterne ikke en disse om...ej heller om de er røde, gule, eller grønne...det er de også fuldstændig ligeglade med, når de bliver informeret...og om de var lilla , blå ville være det samme! Vi må bare holde på vores faglighed og håbe, at vores "spydspidser" trænger igennem.
Men jeg kunne godt tænke mig noget mere mediedækning/ folkeoplysning!...Hvis dtf ikke formår ...ja, så må vi ude i marken vel snart til!
Hvor der er tandsten er der Gingivitis ,tandsten får rigtig mange ret hurtigt. De fleste trænger til at få renset deres tænder hvert halve år, vi har jo været der før og konstaterede for år tilbage, at hvert halve år er et passende interval, for både rensning og for at mindske riskoen for sygdomsudvikling med større caries-angreb, større fyldninger og flere tænder der ender med at skulle rodbehandles til følge. Flere vil også få parodontale problemer. At 50 % nu skal være Grønne vil derfor give MEGET større udgifter på sigt, det vil alle sande 3 til 6 år frem i tiden.
Da jeg var studerende lærte vi at hvis der var tandsten var der gingivitis. Det er så åbenbart aflyst af skrivebordsgeneralerne. Det er på tide at tandlægeforeningen åbent og ærligt siger, at vi ikke fagligt kan stå inden for den overenskomst vi mere eller mindre får trukket ned over hovedet. Hvis det er fordi det offentlige vi sparer penge, så sig af det er derfor. Det er vores forenings opgave at udmelde at det forholder sig således for Bent Hansen siger det ikke. For de 9-12 mia. der er betalt til diverse svindlere kunne så rigeligt have dækket gratis tandbehandling til alle danskere i et år eller mere.
Hvorfor siger vi ikke den overenskomst op? Regeringen kan spare penge og tandlægerne kan behandle deres pt.er fagligt forsvarligt.
Hvorfor er det vigtigt, at vi får en ny Tandlæge-overenskomst? Jeg hører fra tid til anden udsagn a la´: "Tandlægeoverenskomsten giver kun anledning til bøvl og betyder intet for min klinik - den omsætning, som den genererer fylder i øvrigt ingenting". Her vil jeg som klinikejernes formand sammen med resten af Klinikejerudvalget meget gerne mane til besidighed. Det skyldes, at det efter vores opfattelse er umådelig vigtigt, at vi har vores Tandlægeoverenskomst. En overenskomst, som bidrager til at sætte danskernes tandsundhed i højsædet, og som via de regionale tilskudskroner animerer vores patienter til at prioritere forebyggelse. Og mht. økonomien, så glem ikke at regne patienternes egenbetaling med, når du vurderer, hvor meget overenskomsten betyder for din klinik. Når det i øvrigt er en klar fordel for os som klinikejere at have vores egen Tandlægeoverenskomst, så skyldes dette også, at den sikrer os direkte medindflydelse på særdeles mange væsentlige faktorer af betydning for vores drift. Selvfølgelig medfører det at være omfattet af Tandlægeoverenskomsten også administrativt "bøvl", og naturligvis er det da irriterende, at vi sammen med regionerne er med til at bære et fælles budgetansvar. Og ja - selvfølgelig kan selv "guld købes for dyrt". Og vi indgår naturligvis kun en ny overenskomst, når vi kommer frem til det tidspunkt, hvor vi har forhandlet en realistisk økonomiramme, som kan understøtte det nødvendige faglige niveau. Men ingen bør driste sig til at tro, at alt dette bare vil forsvinde som "dug for solen", hvis vi ikke havde nogen overenskomst. For reglerne i sundhedsloven indebærer, at såfremt der ikke foreligger en overenskomst, er det sundheds- og ældreministeren, som fastsætter nærmere regler om vilkårene for regionernes og kommunernes tilskud, herunder regler om: ydelsernes indhold og anvendelse, udbetaling af honorarerne til sundhedspersonerne, honorarstørrelserne på de enkelte ydelser. Ministeren har også lovhjemmel til at nedsætte honorarerne for de enkelte ydelser i tilfælde af væsentlig øget aktivitet, der ikke er begrundet i et tilsvarende øget behov for sundhedsydelser. Det følger også af sundhedsloven, at ministeren kan fastsætte regler om den samlede økonomiske ramme for ydelserne samt regler om eventuel modregning i fremtidige honorarer ved overskridelse af denne ramme. Det er derfor vigtigt, at vi alle står sammen om at få en ny Tandlægeoverenskomst, som kan afløse den eksisterende fra den 1. april 2017. For sådan sikrer vi os fornuftige og forhandlede løsninger, som er til at leve med i privat tandlægepraksis.
Ovenstående er så rigtig udtalt af vores formand for KEU
Er du med på Face book: tandlæger...der diskuterer vi også den slags ting ...og meget andet fagligt!
Enig - DTF bør bakke os kraftigere op og få os til at fremstå bedre i medierne. Vi bliver fremstillede som pengemaskiner, men når patienterne er i stolen, kan de ikke forstå, det koster penge, hvis vi laver en undersøgelse eller konsultation og KUN snakker med dem. Det kunne være fint at skrive noget om, hvad det koster at lave en opdækning og at være to mand omkring en patient i ½ time.
ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE