ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Sådan forebygger du rodcaries med fluorlakering

Fluorlakering kan forebygge rodcaries. Det fastslår den svenske sundhedsstyrelse og anbefaler fluorlakering mindst to gange årligt. Her kan du få overblik over de svenske anbefalinger baseret på et nyt faktablad om emnet.

RODCARIES.
Blotlagte rodoverflader med initiale carieslæsioner på tænderne 33 og 32, og dental erosion er helt synlig på incisalkanterne.
Tekst: Bearbejdet af: Tandlæge, dr. odont. Bjarne Klausen
Dato: 16.08.2017
Hvornår er der risiko for rodcaries?
 

Risikoflader

 • En rodflade, der for nylig er blotlagt, er mere sårbar end en flade, der igennem længere tid har været udsat for fluorpåvirkninger
 • Store approksimalrum samler meget plak, og ru overflader er mere plakretinerende
 • Rodcement og -dentin har lavere mineralindhold og mindre hydroksylapatitkrystaller end emalje, og de er derfor mindre syreresistente.  Opløsning af vævet begynder allerede ved et pH-fald til 6,2

   

Risikopatienter

 • Nedsat spytsekretion efter stråleterapi mod hoved-halsregionen
 • Mundtørhed på grund af medicinering, sygdom eller fremskreden alder
 • Tidligere rodcaries
 • Mange fyldninger og kronekanter, kronecaries, sekundær caries
 • Dårlig mundhygiejne og egenomsorg
 • Kulhydratrig kost
 • Mange syredannende bakterier (fx laktobaciller, mutans streptokokker)
 • Skrøbelige ældre uden regelmæssig tandlægekontakt

 

Sådan forebygger du rodcaries
 

Professionel fluorlakering er et af flere tiltag, der bør overvejes hos patienter med forøget risiko for rodcaries. De øvrige er:

 • Optimering af mundhygiejnen
 • Optimal udnyttelse af fluortandpasta
 • Reducerer indtag af sukker og andre kulhydrater

 

Sådan udfører du lakeringen
 
 • Professionel afpudsning af hele tandsættet
 • Tørlægning
 • Applicering af lakken i et tyndt lag på alle approksimalflader op til kontaktpunktet, cervikalt rundt om tanden samt langs fyldningskanter
 • Lakken bliver siddende længere, hvis den lægges i tynde lag på relevante flader og ikke i et tykt lag på alle flader
 • Patienten undlader tandbørstning og approksimal rengøring den pågældende dag. Derimod er der ingen restriktioner med hensyn til mad og drikke
 • Lakeringen bør foretages mindst to gange om året; eventuelt hyppigere, hvis cariesrisikoen er meget høj

 

Eksempler på fluorlak på det danske marked

 

 • Fluor Protector S Beskyttelseslak (Ivoclar Vivadent)
 • Profluorid Varnish (Voco)
 • Bifluorid 10 (Voco)
 • Duraphat 22,6 mg/ml dental suspension 

 

Sådan virker fluor
 
 • Forhindrer demineralisering af tandens hårdtvæv
 • Fremmer remineralisering af tandoverfladen
 • Reducerer syreproducerende bakteriers metaboliske aktivitet
 • For at opnå disse virkninger bør fluoridioner være til stede i væskefasen mellem tand og plak så stor en del af døgnet som muligt. 
 • Fluorlak med høj fluorkoncentration (typisk > 20.000 ppm) og lang kontakttid mellem lak og tand bidrager til dannelse af calciumfluorid på overfladen. Dette virker som et pH-regulerende fluorreservoir, som frigives ved syreangreb
 • Ved faldende pH kan frie fluoridioner direkte påvirke cariesprocessens demineralisering og remineralisering og bakteriernes syreproduktion.
 • Disse virkninger gælder også for roddentin og rodcement
 
Der er ingen kendte bivirkninger 
 

Videnskabelige undersøgelser og erfaringer fra praksis har vist, at fluorlakering er en sikker behandlingsform, og der er ikke rapporteret akutte toksiske reaktioner. Der kan være flere årsager hertil: 

 • De plasmakoncentrationer af fluor, der kan måles efter fluorlakering på børn, ligger langt under toksisk niveau
 • Fluor i lak absorberes langsommere end fluor fra tabletter og tandpasta, hvilket formentlig skyldes lakkens lave vandopløselighed
 • Størstedelen af fluoren i lakken absorberes ikke ved passage gennem kroppen, men udskilles via afføringen
 • Der anvendes meget små mængder lak
   

 

Reference:

Sköld UM. Fluorlacking vid forhöjd risk för rodkaries. www.internetodontologi.se (opdateret 2016-10-18).

www.socialstyrelsen.se/tandvardsriktlinjer (set 2017-07-24).

Kommentarer

3 Kommentarer

Tak for fin artikel. Jeg tillader mig dog at gøre opmærksom på, at Duraphat 22,6 mg/ml Dental suspension også findes på det danske marked og har gjort det i rigtig mange år.:-)
Hej Lone. Tak for input - artiklen er nu opdateret. Mvh. Gitte, journalist.
Jeg har i den forgangne uge, fået en behandling på en tand, med fluorlak. Og det blev jeg syg af. Ikke på grund af indholdet af fluor, men pga. lakken. Det skyldes at jeg lider af MCS ( multi chemical sensitivity). Derfor vil jeg gerne advare imod, at denne behandling bruges på MCSpatienter. Mvh Anne-marie Monrath
ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE