ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Profylaktisk antibiotikum: Har du tjek på indikationerne for anvendelse?

Få overblik over i hvilke situationer, det bliver anbefalet, at du anvender profylaktisk antibiotikum ved invasive indgreb i mundhulen.

Tekst: Gitte Almer Nielsen
Dato: 19.12.2016

Risikopatienter med generelt nedsat immunforsvar
Profylaktisk antibiotikum anbefales i forbindelse med invasive indgreb i mundhulen (tandekstraktion, dento-alveolær kirurgi og subgingival depuration) hos patienter:

  • Med defekt granulocytfunktion/alvorlig neutropeni eller i kraftig immunsuppressiv behandling
  • Når der bliver behandlet med cytostatika mod maligne tilstande
  • Med ukontrolleret diabetes mellitus, hvor invasive/kirurgiske indgreb ikke kan udsættes, til diabetes er velkontrolleret
  • Med et komplekst sygdomsbillede og flere samtidige risikofaktorer

 

Der skal altid foretages en individuel vurdering evt. i samråd med patientens læge. Der er ikke indikation for profylaktisk antibiotikum hos patienter med reumatisk sygdom, velreguleret diabetes, cystisk fibrose, Downs syndrom eller HIV-positive patienter i medicinsk behandling, patienter i dialyse, patienter uden milt eller organtransplanterede patienter uden kraftig immunsuppression.
 

Risikopatienter med et locus minoris resistentiae
Profylaktisk antibiotikum anbefales:

  • I forbindelse med indgreb på knogle hos patienter, der har gennemgået højdosisstrålebehandling i hoved-/halsregionen eller har modtaget intravenøs bisfosfonatbehandling pga. malignitet. Behandlingen bør udføres i hospitalsregi.
  • I forbindelse med indgreb i mundhulen med risiko for blødning hos patienter med høj risiko for udvikling af infektiøs endocarditis.
  • Profylaktisk antibiotikum anbefales ikke til i øvrigt raske patienter med indopererede ledproteser.

 

Risikoindgreb hos i øvrigt raske patienter
Profylaktisk antibiotikum anbefales:

  • Til patienter, der skal have foretaget ortodontisk kirurgi, frakturkirurgi og knogletransplantation.
  • Det anbefales ikke i forbindelse med indsættelse af implantater uden samtidig knogleopbygning. Ved implantatindsættelse med samtidig knogleopbygning bør profylaktisk antibiotikum overvejes.
  • Rutinemæssig administration af profylaktisk antibiotikum anbefales ikke ved kirurgisk fjernelse af visdomstænder eller anden dento-alveolær kirurgi hos i øvrigt raske patienter.

 

Administration af profylaktisk antibiotikum

1. Profylaktisk antibiotikum administreres peroralt som en engangsdosis en time inden indgrebet.

2. Førstevalg af antibiotikum er amoxicillin 2 g (børn 50 mg/kg kropsvægt).

3. Ved dokumenteret penicillinallergi administreres clindamycin 600 mg (børn 15 mg/kg kropsvægt). Ved risiko for infektiøs endocarditis administreres clarithromycin 500 mg / roxithromycin 300 mg.

Guiden er baseret på artiklerne:

”Indikationer for anvendelse af profylaktisk antibiotikum i tandlægepraksis”. Læs hele artiklen her
”National klinisk retningslinje for brug af antibiotika ved tandlægebehandling 2016” fra Sundhedsstyrelsen. Læs retningslinjen her

Kommentarer

2 Kommentarer

Hvorfor ikke bare klassisk Vepicombin????? En pille aftenen før og en om morgenen før indgrebet...
Hej Steen Vi sendt dit spørgsmål videre til Tove Larsen, som er en af forfatterne til artiklen "Indikationer for anvendelse af profylaktisk antibiotikum i tandlægepraksis", og hun svarer følgende: "Den primære grund er, at absorptionshastigheden varierer langt mere for penicillin V end for amoxicillin, således at den nødvendige koncentration i højere grad er sikret med amoxicillin. Desuden betyder den længere halveringstid, at én dosering er nok. Endelig inkluderer det bredere virkningsspektrum for amoxicillin flere især anaerobe bakterier." Mvh. Gitte Almer, Tandlægebladets redaktion.
ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE