POLITIK OG INFORMATIONER OM PERSONOPLYSNINGER 
Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Tandlægeforeningen indsamler og behandler dine Personoplysninger i forbindelse med dit medlemskab af Tandlægeforeningen samt dit besøg på en af Tandlægeforeningens hjemmesider (www.tandlaegeforeningen.dk, www.tdlnet.dk, www.tandlaegebladet.dk og www.dentaljob.dk eller www.praksisbasen.dk, herefter ”hjemmesiderne”). 

Tandlægeforeningen ejer, driver og er dataansvarlig for hjemmesiderne.

Tandlægeforeningen
 CVR: 21318418
 Amaliegade 17
 1256 København K
 Danmark
 Telefonnr.: 70257711

Tandlægeforening har herudover udpeget en databeskyttelsesrådgiver (DPO), der skal medvirke til at sikre, at Tandlægeforeningen overholder persondatalovgivningen. 

Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, dine rettigheder eller andre spørgsmål vedrørende behandling af dine oplysninger, kan du kontakte Tandlægeforeningens DPO: 

Christina Steleson
Tandlægeforeningen
Amaliegade 17
1256 København K
Danmark
E-mail: dpo@tdl.dk

Tandlægeforeningen respekterer fuldt ud alle ønsker om fortrolighed vedrørende Personoplysninger, som afgives online, og vi er opmærksomme på behovet for hensigtsmæssig beskyttelse og forsvarlig behandling af alle Personoplysninger, vi modtager.

Hvis du ikke kan acceptere persondatapolitikken, bedes du undlade at benytte hjemmesiderne.

PERSONOPLYSNINGER
Vi anvender Personoplysninger om dig for at gøre vores service bedre og sikre kvalitet i vores produkter og tjenester samt i vores kontakt med dig.

 De Personoplysninger, vi anvender, omfatter:

• Almindelige Personoplysninger
• CPR-nummer
• Følsomme Personoplysninger
• Trafikdata om brug af internettet

FORMÅL MED INDSAMLING OG BEHANDLING
Tandlægeforeningen indsamler og behandler en række oplysninger om dig til en række forskellige formål. Tandlægeforeningen indsamler dog kun de Personoplysninger, der er nødvendige for at levere den ydelse, som et medlem, en kunde eller en bruger/besøgende på hjemmesiderne efterspørger.

Nedenfor finder du en oversigt over, hvad vi bruger dine oplysninger til samt hvilket retsgrundlag, vi har for behandlingen. 

 

Formål

Retsgrundlag for behandling

· administrere dit medlemskab af Tandlægeforeningen,

· behandle dine henvendelser og sager, herunder at give dig rådgivning

· oprettelse og administrere din brugerprofil på vores hjemmesider, herunder at give mulighed for deltagelse i netværk og diskussionsfora

· levere andre tjenester til dig, herunder kurser, medlemsarrangementer

- ved deltagelse på Tandlægeforeningens kurser, vil der blive sendt en deltagerliste til kursisterne på de enkelte kurser. Deltagerlisten vil indeholde navn og arbejdssted

Behandling sker med henblik på opfyldelse af det kontraktforhold, som er indgået mellem dig og Tandlægeforeningen, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra b.

Hvis vores behandling involverer følsomme Personoplysninger, f.eks. oplysninger om dit helbred i forbindelse med vores rådgivning, vil retsgrundlaget for denne behandling være Databeskyttelsesforordningens artikel 9, stk. 2, litra d

Ved tilmelding til Tandlægeforeningens kurser behandler og opbevarer vi de indtastede data i løbende år + 5 år, jf. Databeskyttelsesforordningen artikel 6, stk. 1, litra c.

Tilmelding til kurser og udsendelse af deltagerliste sker med hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

· Udsendelse af nyhedsbreve

Behandlingen sker som udgangspunkt på baggrund af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og markedsføringslovens § 10, stk. 1. Samtykke er dog kun nødvendigt såfremt nyhedsbrevet indeholder annoncer fra 3. parter, idet nyhedsbrevene i øvrigt er en del af vores informationer til vores medlemmer.

· Udvikling af medlemstilbud

· Analyse af din adfærd på vores hjemmesider

· Indsamling af cookies ved brug af vores hjemmeside

Behandlingen sker for at forfølge vores legitime interesser i at levere en brugervenlig hjemmeside til vores besøgende, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f eller på baggrund af dit samtykke, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

Se nærmere i vores cookiepolitik samt vilkår for brug af hjemmesiderne

· Offentliggørelse af dimitterede i Tandlægebladet på baggrund af oplysninger fra Tandlægeskolerne i København og Aarhus

Offentliggørelse sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra f) eller på baggrund af dit samtykke, jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a.

 

Tandlægeforeningen indsamler ikke personhenførbare oplysninger fra tredjemand om brugerne på hjemmesiderne.

Tandlægeforeningen opbevarer ikke informationer om betalingsmidler fx kortnumre på betalingskort, bankkontonumre eller lignende.

HVEM VIDEREGIVER TANDLÆGEFORENINGEN PERSONOPLYSNINGER TIL? 
Tandlægeforeningen videregiver som udgangspunkt kun dine Personoplysninger til Tandlægeforeningens interne afdelinger og Regionsforeningerne. Derudover videregiver vi Personoplysninger til TandlægeTryghed med henblik på administrationen af Tandlægeforeningens Praksisforsikring og Tandlægeforeningens erhvervsudygtighedsforsikring alt i henhold til foreningsvedtægter, struktur og vedtagne forretningsgange. 

Tandlægeforeningen kan på det kommunale, regionale og statslige område uddelegere forhandlings- og aftaleretten til en tillidsrepræsentant og dermed videregive medlemsoplysninger til den pågældende tillidsrepræsentant. Tandlægeforeningen vil være dataansvarlig for den pågældende tillidsrepræsentant.

Herudover kan dine Personoplysninger blive videregivet til udvalgte og betroede tredjemænd (databehandlere), der kan benytte dine Personoplysninger med henblik på at levere varer eller serviceydelser, som du har bestilt.

For at kunne videreudvikle og forbedre hjemmesiderne fører Tandlægeforeningen statistik over, hvordan brugerne anvender dem. Statistikken anvendes fortrinsvis i opsummeret form, f.eks. til at se brugsmønstre og for at se hvilke sider og browsere vores brugere anvender mest.

• Google Analytics (trafikmåling)
• Monsido
• Cludo

Det sker ved anvendelse af cookies – du kan finde flere informationer i vores cookiepolitik, hvor du også kan se hvad du skal gøre, hvis ikke du vil acceptere cookies.

OPBEVARING AF DINE PERSONOPLYSNINGER
Personoplysningerne lagres kun på servere i Danmark. Nogle Personoplysninger administreres af en tredjemand (databehandler), som opbevarer og behandler Personoplysninger på Tandlægeforeningens vegne i henhold til denne datapolitik og den gældende lovgivning om beskyttelse af Personoplysninger.

Overførsel til 3. lande udenfor EU:
Er du ansat i Grønland vil vi i nogle tilfælde være nødt til at overføre dine medlemsoplysninger (alm. personoplysninger) til Regionsforeningen i Grønland.  Det foregår via medlemsliste over medlemmer i Grønland via sikker forbindelse til regionsformanden. Overførslen sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen i Databeskyttelsesforordningens art. art. 6, 1(f).

Kommissionens standardbestemmelser er indgået mellem Tandlægeforeningen som dataansvarlige og Regionsforeningen i Grønland som selvstændig dataansvarlig i 3. land udenfor EU.

I forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve vil din mail blive videregivet til en databehandler udenfor EU (Mailchimp). Dette sker med hjemmel i interesseafvejningsreglen jf. Databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1, litra.
Tandlægeforeningen tillader kun databehandling uden for EU, hvis det foregår i et sikkert tredjeland, hvis kommissionens standardkontrakter er anvendt eller hvis databehandleren er med i privacy shield ordningen. Enkelte databehandlere kan benytte sig at underdatabehandlere udenfor EU, dette er reguleret i aftalen mellem Tandlægeforeningen og den enkelte databehandler. 

Vi opbevarer kun Personoplysningerne, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor, herunder så længe, at du er medlem og/eller har en profil på vores hjemmeside. 

Ved vurderingen af opbevaringsperioden lægger vi især vægt på, om oplysningerne fortsat er nødvendige for, at vi kan administrere dit medlemsforhold og varetage dine interesser, for at levere vare eller tjenesteydelser til dig og for at du kan gøre brug af vores hjemmesider.

DINE RETTIGHEDER
Du kan få indsigt hvilke kategorier af Personoplysninger Tandlægeforeningen har registreret og behandler om dig. Hvis du ønsker data-indsigt, skal du skrive til os på adressen dpo@tdl.dk. Adgangen kan dog være begrænset af hensyn til andre personers privatlivsbeskyttelse, til forretningshemmeligheder og immaterielle rettigheder.

Hvis du mener, at de Personoplysninger, vi behandler om dig, er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. Du skal henvende dig til os og oplyse os om, hvori unøjagtighederne består, og hvordan de kan rettes. 

Du kan ændre i dine Personoplysninger og interesseområder, herunder angive, om du ønsker, at vi skal kontakte dig i forbindelse med tilbud på kurser og/eller serviceydelser eller framelde dig nyhedsbreve. 

Du kan også gøre indsigelse mod vores behandling af dine Personoplysninger, herunder til brug for markedsføring, produktudvikling m.fl., som beskrevet under formål ovenfor. 

I nogle tilfælde vil vi have en forpligtelse til at slette dine Personoplysninger. Det gælder fx, hvis du trækker dit samtykke tilbage. Hvis du mener, at dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine Personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser. 

Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine Personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine Personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse Personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Hvis du vil udnytte eller høre mere om denne mulighed, kan du kontakte vores DPO på dpo@tdl.dk.

Klager vedrørende håndtering af Personoplysninger kan indgives til den danske datatilsynsmyndighed: Datatilsynet Borgergade 28, 5, 1300 København K, Telefon 33193200, e-mail dt@datatilsynet.dk. Vi opfordrer dig dog til at kontakte os først, så vil vi prøve at hjælpe dig bedst muligt. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på www.datatilsynet.dk.

SIKKERHEDFORANSTALTNINGER
Vi beskytter dine Personoplysninger og har interne regler om informationssikkerhed samt sletteprocedure. 

Vi har vedtaget interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser og foranstaltninger, der beskytter dine Personoplysninger mod at blive tilintetgjort, gå tabt eller blive ændret, mod uautoriseret offentliggørelse, og mod at uvedkommende får adgang eller kendskab til dem samt minimering af data ved interne sletteprocedure. 

ÆNDRING OG OPDATERING AF DENNE POLITIK
Tandlægeforeningen forpligter sig til løbende at opfylde lovgivningens krav til beskyttelse af Personoplysninger og øvrige krav og evt. best practices for databeskyttelses- og privacy-området. Dette kan betyde, at vi opdaterer eller foretager ændringer i denne Privatlivspolitik. 

Dette kan f.eks. også være tilfældet, hvis der sker ændringer i de formål, som vi bruger dine Personoplysninger til. 

Du kan finde vores til enhver tid gældende Privatlivspolitik på vores hjemmeside. 

KONTAKT
Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til vores datapolitik, eller til hvordan vi bruger dine Personoplysninger, kan du kontakte os på adressen dpo@tdl.dk eller på telefon 70 25 77 11.

Du finder vores kontaktoplysninger øverst på denne side. 

Herudover kan du kontakte os med krypteret e-mail via sikkermail@tdl.dk

Find vejledning for at hente vores certifikat her