ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Landstandlægenævnet:

Patient går glip af 70.250 kr. pga. fjernet arbejde

Afgørelse fra Landstandlægenævnet viser, hvor vigtigt det er ikke at fjerne arbejde, som en patient ønsker at klage over, før der er foretaget besigtigelse.

Landstandlægenævnet traf for nylig en afgørelse, som betoner vigtigheden af ikke at fjerne arbejde, som en patient ønsker at klage over, før der er foretaget besigtigelse.

Sagen
En patient får foretaget en omfattende implantatbehandling, som hun efterfølgende er utilfreds med. Tandlægen gør talrige forsøg på at imødekomme patientens ønske om at blive afhjulpet uspecifikke smerter, og patienten tilbydes også henvisning til hospital for udredning. Det ønsker hun ikke. Hun vil have fjernet implantaterne, og efter flere mislykkede forsøg finder patienten en tandlæge, som vil fjerne dem. Da implantaterne er fjernet, klager patienten over den oprindelige behandling til regionstandlægenævnet.

Regionstandlægenævnets afgørelse
Regionstandlægenævnet giver patienten delvist medhold, idet nævnet vurderer, at diagnostisk grundlag og behandlingsplan er utilstrækkeligt for både den kirurgiske og den protetiske del af behandlingen. Den indklagede tandlæge bærer derfor ifølge nævnet en del af ansvaret for mislykket behandling og dømmes til at tilbagebetale halvdelen af beløbet (70.250 kr.) tilbage til patienten.

Tandlægen anker afgørelsen til Landstandlægenævnet.

Landstandlægenævnets afgørelse
Landstandlægenævnet ændrer regionstandlægenævnets afgørelse. Patienten får ikke medhold, og der udtales ikke kritik af indklagede tandlæge. Begrundelsen er, at sagen ikke er tilstrækkeligt belyst, da implantaterne er fjernet, og det er derfor, ifølge nævnet, umuligt at vurdere, om tandlægen er ansvarlig.

Hvad kan man lære?

Du bør aldrig fjerne eller udbedre arbejde, før en patient i givet fald har klaget og i den forbindelse er blevet besigtiget. Det kan ødelægge klagesystemets mulighed for at vurdere arbejdet.

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE