ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Mindeord:

Overtandlæge Jens Ove Andreasen

Overtandlæge Jens Ove Andreasen, Birkerød, in memoriam. 
Født den 19. august 1935. Død den 26. september 2020.

Dato: 28.10.2020

 

Overtandlæge Jens Ove Andreasen, Birkerød, in memoriam

Født den 19. august 1935.

Død den 26. september 2020

Den danske tandlægestand, kæbekirurgien og den dentale traumatologi har mistet en ildsjæl, en inspirator, en pioner og en international spydspids efter kort tids sygdom.

Allerede i 1960 fik Jens foden indenfor i professor J.J. Pindborgs oralmedicinske højborg i kælderen under en af fløjbygningerne i det gamle Rigshospital.

Som værnepligtig soldat brugte han sin fritid på at kigge kolleger over skulderen og blev særligt begejstret for at opleve den indflydelse, forskning havde på alle aktiviteter.

Efter afsluttet værnepligt begyndte han som ulønnet surnummerær assistent, og inspireret af chefen kastede han sig over det orale medicinske område.

Han fandt dog hurtigt ud af, at det var tænder og knogler, som havde hans store interesse, og siden 1961 har Jens brændt for at optimere behandlingen af patienter med tandtraumer globalt.

Knap 60 år, 400 videnskabelige artikler og 12 lærebøger senere er der ingen tvivl om, at Jens er den person i verden, der har sat det største videnskabelige aftryk på den dentale traumatologi.

Dette blev der sat en tyk streg under, da en artikel i 2015 opgjorde de 100 mest citerede artikler inden for den orale og maksillo-faciale traumatologi.

Jens var førsteforfatter på nummer 1, 2 og 3 på otte af artiklerne i top-20 og på 22 af de i alt 100.

At indsatsen også blev værdsat internationalt, understreges af mere end 40 forskerpriser og fire æresdoktorgrader ved nogle af de mest anerkendte universiteter i verden.

Jens har formået at formidle sin store viden gennem utallige foredrag og senest via det internetbaserede værktøj DentalTraumaGuide.org, hvor tandlæger verden over siden 2008 har kunnet få lettilgængelig opdateret information om diagnostik, behandling og prognose for tandtraumer.

Jens forstod tidligt vigtigheden af internationalt samarbejde, og han var derfor med til at grundlægge den internationale tandtraumeorganisation IADT i 1989 og har siden været dybt engageret i organisationen.

Indtil COVID-19-pandemien rejste Jens fortsat verden rundt og gav kurser og foredrag og blev kærligt og velment introduceret som ”the father of dental traumatology”.

Indtil få uger før sin død mødte Jens op på arbejde kl. 8 hver morgen og havde altid 20-25 manuskripter i gang.

Han var til stadighed en omvandrende litteraturdatabase og var med sin ydmyge flid og seje fokus på videnskabelige resultater et ikonisk forbillede og en stor inspirationskilde for såvel seniorer som yngre kolleger.

Hele sin karriere var Jens 10-20 år foran sin samtid. Han så forskningsmulighederne i den elektroniske patientjournal før mange andre; han så nødvendigheden af at gå fra lærebøger til webbaserede værktøjer for at nå ud til alle kanter af verden, og på samme måde så han senest muligheden i webinars som alternativ til kurser og kongresser med fysisk fremmøde.

At hans egne digitale evner fordrede, at e-mails helst skulle skrives ud på papir, for at hans svar kunne nedkradses i hånden, lagde på ingen måde bånd på hans udsyn og visioner for at sikre uddannelse og vidensdeling til gavn for patienterne.

Vi vil i den grad savne Jens’ inspirerende og engagerede personlighed, og vores varmeste tanker går til Anna Lena samt børn og børnebørn.

På vegne af Afdeling for Kæbekirurgi på Rigshospitalet

Eva Lauridsen, Ole Schwartz, Erik Hjørting-Hansen, Thomas Kofod og Simon Storgård Jensen.

 

Nekrologen bringes i Tandlægebladet nr. 11, der udkommer i slutningen af november. Her bringes yderligere en nekrolog over Jens Andreasen.

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE