ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Osteosarkom i overkæben hos en 13-årig dreng

ABSTRACT

Kasuistik Dato: 23.02.2018

BAGGRUND
– Osteosarkomer er maligne knogletumorer, hvor celler af mesenkymal oprindelse producerer osteoid. Mindre end 0,2 % af nye cancertilfælde årligt udgøres af osteosarkomer, og heraf forekommer kun 8 % i det aksiale skelet, omfattende kranie, rygsøjle, ribben og brystben. Incidensen er højest i ungdomsårene, og kirurgi er den primære behandlingsmodalitet.

PATIENTTILFÆLDE
– En 13-årig dreng blev i forbindelse med tandregulering henvist til Tand-mund-kæbekirurgisk Klinik, Rigshospitalet, med henblik på fjernelse af vævsnydannelse regio +5,6. Histologisk undersøgelse viste et lavmalignt osteosarkom. Der blev foretaget en bloc resektion med samtidig fjernelse af tænderne +5,6. Der blev ikke fundet behov for yderligere kirurgi eller kemoterapi, og patienten blev erklæret rask ved toårs kontrol.

KONKLUSION
– Tilstedeværelsen af en fast, velafgrænset og langsomt voksende hævelse i overkæben, kan repræsentere flere forskellige patologiske tilstande. Histologisk undersøgelse er nødvendig for, at kunne foretage endelig diagnostik og initiere relevant behandling.

OSTEOSARCOMA IN THE UPPER-JAW
IN A 13-YEAR-OLD BOY
BACKGROUND

 – Osteosarcomas are malignant bone tumours in which cells of mesenchymal origin produce osteoid. Less than 0,2 % of new cancer cases per year are osteosarcomas, of which 8% are present in the axial skeleton, consisting of the cranium, the vertebral columna, costae and sternum. The incidence is highest in younger adults and the primary treatment is surgery.

CASE STUDY
 – A 13-year-old boy was in conjunction with orthodontic treatment referred to Clinic of Oral and Maxillofacial Surgery at Copenhagen University Hospital, Rigshospitalet for removal of a tumour in the region of the second premolar and first molar in the upper left jaw. Histological examination showed a low-grade osteosarcoma. Subsequently, en bloc resection was carried out with simultaneous removal of the second premolar and first molar in the upper left jaw. There was no need for further surgery or chemotherapy and the patient made a full recovery by 2-year control.

CONCLUSION
– A solid, well-defined, slow growing swelling of the upper jaw may represent various pathological conditions. Histological examination is necessary in order to make a definitive diagnosis and initiate relevant treatment.

KLINISK RELEVANS
Idet mange odontogene og non-odontogene tumorer, maligne såvel som benigne, kan være vanskelige at adskille klinisk og radiologisk, er histologisk undersøgelse det vigtigste diagnostiske redskab. Kliniske og radiologiske undersøgelser er dog en vigtig del af udredningen med henblik på afgrænsning af tumorudbredelsen. Tiltagende hævelse, smerte, paræstesi, ”blyantspidsresorption” af tandrødder og udvidet parodontalspalte er potentielle tegn på osteosarkomer og andre maligne tumorer i kæberne. Korrekt diagnosticering og behandling opnås ved et interdisciplinært samarbejde mellem den privatpraktiserende tandlæge, specialtandlæger i tand-, mund- og kæbekirurgi, patologer og ved maligne tilstande tillige øre-næse-hals-kirurger og onkologer.