ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Nyt review:

Orale forhold kan muligvis forværre COVID-19-sygdom

Der er stærke indicier på, at der er en sammenhæng mellem mundhygiejne og COVID-19-komplikationer. Det konkluderer britiske forskere i en artikel bragt i British Dental Journal.  

Tekst: Mette Wallach, Gitte Almer Nielsen
Dato: 12.08.2020

Halvdelen af dødsfaldene i forbindelse med COVID-19 rammer tilsyneladende sunde og raske personer, hvor dødsfaldene ikke kan forklares med de gængse risikofaktorer som fx høj alder, kroniske sygdomme og fedme. 

Det har fået britiske forskere til at se på, om orale forhold kan spille en rolle. Nærmere bestemt, om et højt bakterietryk i munden kan forværre COVID-19-sygdom. 

Og selv om forskerne indtil videre kalder sammenhængen mellem mundhygiejne og COVID-19 spekulativ, så konkluderer de, at der er stærke indicier for, at forbedret mundhygiejne kan spille en rolle i at reducere risikoen for COVID-19-komplikationer.  

Forskerne anbefaler derfor, at den orale hygiejne opretholdes, hvis ikke forbedres, under en SARS-CoV-2-infektion for at reducere bakterietrykket i munden og den potentielle risiko for en bakteriel superinfektion.  

Samtidig anbefaler de, at dårlig mundhygiejne betragtes som en risiko for alvorlige komplikationer i forbindelse med COVID-19 - især for patienter med diabetes, hypertension eller hjerte-kar-sygdom. 

Ikke nødvendigvis virus, der dræber 
Bakterielle superinfektioner er ikke ny viden. Under den spanske syge i starten af det 20. århundrede var den primære dødsårsag heller ikke virus, men fra bakterielle superinfektioner. Det samme gjorde sig også gældende under influenzaepidemien i 2009.  

Ifølge det britiske studie har mere end 50 % af de patienter, der dør med COVID-19 en bakteriel superinfektion.  

Det er også allerede kendt viden, at orale bakterier kan give anledning til pneumoni hos ældre og svækkede personer, og det er vist, at forbedring af mundhygiejnen kan reducere både forekomst og dødelighed af pneumonier hos plejehjemsbeboere.

Gammel vin på nye flasker 
Tandlægebladet har bedt Ellen Frandsen Lau, lektor på Tandlægeskolen i Aarhus, om at vurdere den britiske artikel, og hun fremhæver, at artiklen ikke bidrager med nyt, men benytter viden om andre sygdomme til at spekulere over COVID-19. 

- Det er ikke ny viden, at COVID-19-svækkede personer er mere udsatte for bakterielle superinfektioner, herunder infektioner med orale bakterier. Det er hermed ikke et mysterium, at der er bakterielle superinfektioner i forbindelse med COVID-19, og at nogle af dem kan være forårsaget af orale bakterier. Det gør sig gældende for alle sygdomstilstande, der svækker patienternes respiration, understreger Ellen Frandsen Lau. 

 

Kilde

Sampson V, Kamona N, Sampson A. Could there be a link between oral hygiene and the severity of SARS-CoV-2 infections? Br Dent J 2020;228:971-5.  

Artiklen kan tilgås via dette link (kræver login eller betaling at læse den i fuld længde).

 

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE