ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Tema:

Oral rehabilitering - med og uden implantater

Hvornår skal man anvende implantater i forbindelse med oral rehabilitering? Og hvornår bør andre muligheder foretrækkes? Få svaret i det videnskabelige tema Oral rehabilitering – med eller uden implantater. 

 

Illustration: Alessandro Gottardo
Dato: 25.06.2020

Hvornår er det hensigtsmæssigt at anvende implantater i forbindelse med oral rehabilitering? Og hvornår bør andre muligheder som konventionel tandbevarende behandling, aftagelig protetik og ortodontisk behandling foretrækkes? 

Det sætter Tandlægebladet fokus på i det videnskabelige tema Oral rehabilitering – med eller uden implantater. 

Der er seks artikler i temaet: 

1.

Endodontisk behandling eller implantatindsættelse?
Et af de centrale spørgmål i temaet er behandlingsresultatet ved konventionel behandling versus implantatbehandling. Der foreligger desværre ganske få undersøgelser, som direkte sammenligner behandlingsresultatet ved tandbevarende behandling og behandling med implantat, men i artiklen Endodontisk behandling eller implantatindsættelse? gennemgås og sammenlignes den foreliggende viden på det endodontiske område. 
Læs artiklen

2.
Bro eller implantat?
Skal kun få tænder erstattes, er overvejelsen typisk bro (konventionel - eller en ætsbro) ellerer implantat(er). I artiklen diskuteres prognose og økonomi ved de to løsningsmuligheder samt individuelle kliniske hensyn og patienternes forventninger. Artiklen kommer dog også ind på situationer med multiple tandtab. I stedet for broer er konventionelle delproteser en mulighed ved mere omfattende tandtab. 
Læs artiklen

3.
Konventionelle delproteser eller implantatunderstøttet protetik
Artiklens fokus er indikationsområder, biologiske, tekniske og patientrelaterede komplikationer. 
Læs artiklen

4.
Børn og unge med tandmangel - ortodontiske behandlingsmuligheder 
Vi bevæger os fra de ældre patienter til børn og unge, som har tandmangel. Her kommer især interceptiv behandling og ortodontisk lukning i fokus. Der lægges vægt på tidlig diagnostik og de forhold, som bør inddrages i behandlingsplanlægningen.
Læs artiklen

5.
Forekomst af tandagenesi samt behandlingsmønster hos børn og unge i en middelstor dansk kommune (Silkeborg)
Artiklen er en originalartikel, som præsenterer helt nye data vedrørende forekomst af tandagenesi og behandlingsmønster hos børn og unge i Silkeborg Kommune. Materialet omfatter fem fødselsårgange med mere end 6.000 børn. Data viser bl.a., at bevidst fokus på tidlig diagnostik og rettidig relevant interceptiv intervention resulterede i, at 68 % af agenesierne blev behandlet med interceptive tiltag eller lukket i forbindelse med ortodontisk behandling. Kun 32 % af agenesi-sites fordrede indhentning af forhåndsgodkendelse fra Regionstandplejen med henblik på senere protetisk erstatning.
Læs artiklen

6.
Konventionel helprotetisk eller implantatretineret helprotetik
Den sidste artikel vender sig mod de helt tandløse patienter og drejer sig om konventionel helprotetik eller implantatretineret helprotetik. Valgmulighederne her, hvad angår sidstnævnte, er flere. I fokus er patientens livskvalitet såvel fysisk som mentalt, men udførelsen af hygiejne omkring implantater hos geriatriske patienter er et væsentligt aspekt ved udformningen af restaurering.
Læs artiklen

    

    

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE