ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Formandskandidat:

Mød Susanne Kleist

Dialog, information og mere medlemsinddragelse er kodeord, hvis Susanne Kleist bliver Tandlægeforeningens næste formand. Få Susanne Kleists bud på de 10 spørgsmål, som Tandlægebladet har stillet alle tre formandskandidater. 

Tekst: Trine Ganer / Illustration: Julie Asmussen
Dato: 15.10.2018

1.

Hvorfor stiller du op?
- Jeg stiller op, fordi jeg har den fagpolitiske erfaring, og fordi jeg har lysten til at gøre Tandlægeforeningen til en stærk forening. Det er vigtigt at kende foreningen godt i den situation, vi står i – både de forskellige medlemsgrupper og andre interessenter. For mig er det vigtigt at have sine egne holdninger, men samtidig også loyalt at kunne bakke op, hvis flertallet mener noget andet. Det viste jeg, at jeg kunne i 2015, hvor vi efter min mening burde have stemt nej til Tandlægeoverenskomsten. Det var der ikke opbakning til blandt medlemmerne, der stemte ja ved urafstemningen, hvorfor jeg naturligvis som formand for udvalget bakkede loyalt op om den beslutning.
 

2.

Hvad er det første, du vil gøre, når du sætter dig i formandsstolen?
- Jeg vil lægge en plan sammen med den nye hovedbestyrelse for, hvordan vi klarer os i gennem de turbulente tider, vi er i. En formand er ikke enevældig, og det er vigtigt at have en stærk hovedbestyrelse at støtte sig op af. På den måde sikrer man, at alle medlemsgrupper favnes.
 

3.

Hvordan vil medlemmerne konkret kunne mærke, at du er blevet formand? Hvad bliver anderledes – om noget?
- Jeg vil lægge op til endnu mere dialog, information og mere medlemsinddragelse. Fx kunne jeg forestille mig, at man kunne bruge exitpolls til at spørge medlemmerne, hvad de mener om et bestemt emne. Eller man kan nedsætte adhoc-grupper og inddrage medlemmer lokalt. Vi skal i det hele taget være bedre til at få input fra medlemmer, der ikke er en del af fagpolitik.
 

4.

Er det de rette ydelser, der tilbydes medlemmerne i dag? 
- Ja, det synes jeg et langt stykke hen af vejen. Vi skal blive endnu bedre til at kommunikere om det, vi gør, og de ydelser, vi tilbyder, så medlemmerne ved det. Ydelserne skal i øvrigt udvikles løbende i takt med, at medlemmerne får nye behov, og der bliver nye måder at være tandlæge på. Det skal foreningen afspejle.
 

5.

Hvordan skal Tandlægeforeningen få indflydelse på modellen for fremtidens tandpleje?
- Vi skal fodre alle, vi kan komme i nærheden af med fakta. Både ministeren, medierne og befolkningen. Vi skal informere om, hvorfor det er vigtigt, at befolkningen har god tandsundhed. Det skal gøres via lobbyarbejde, vi skal udarbejde rapporter, så vi har fakta, vi kan stå på, og i det hele taget fortælle at en investering i tandsundheden er en investering i hele kroppens sundhed. Det har politikerne ikke øje for lige nu.
 

6.

Samarbejde med politikere og myndigheder: ”Dialog” eller "Vi trækker os!”? 
- Vi skal blive og sidde med, så længe som overhovedet muligt. Og vi skal råbe højt. Men vi skal selvfølgelig løbende overveje, om det fortsat skal være sådan. Jeg forstår godt frustrationen over, at vi ikke bliver lyttet til, men jeg tror ikke på, at det er løsningen at smække med døren. I alt fald ikke lige nu. Men det er en løbende vurdering.
 

7.

Mange medlemmer ønsker, at Tandlægeforeningen får et bedre omdømme. Hvordan vil du arbejde for det?
- Jeg vil arbejde videre med den branding-indsats, som vi allerede har i gang. Vi skal fortsat brande os over for offentligheden fx via Facebook-kampagner og i aviser.
 

8.

Skal Tandlægeforeningen fortsat være foreningen for alle tandlæger? Hvis ja: hvordan vil du i givet fald sikre det?
- For at vi har en stærk forening skal alle medlemsgrupper være stærke - hver især. Det har vi interessevaretagelsesudvalgene til, og de skal have mulighed for at fremme interesserne for deres medlemssegment. I hovedbestyrelsen skal vi samle de forskellige interesser, så vi står stærkt udadtil. Vi er stærkest og mest troværdige, når vi står sammen på tværs af sektorer og ansættelser og arbejder for bedre tandsundhed.
 

9.

Tandlægeforeningen: Fagforening eller sundhedsorganisation?
- Begge dele. Vi skal selvfølgelig have ordentlige arbejdsforhold. Men vi arbejder også for en bedre tandsundhed i befolkningen. Det er ikke modsætninger. Tværtimod. Det hænger sammen.
 

10.

Hvordan mener du, at de 1,4 mia. kr. til tandplejen bruges?
- På forebyggende ydelser på linje med hovedbestyrelsens vision, som blev vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling i juni. Vi vil jo hellere forebygge, end vi vil behandle. Så lidt som muligt, så meget som nødvendigt. Det er mit udgangspunkt. På den måde kan vi få lært patienterne at varetage deres egen tandsundhed. Et vigtigt punkt er at sikre en bedre overgang til voksentandplejen ved at give unge under 24 år ekstra tilskud. Derudover skal vi fastholde tilskud til udsatte grupper, og vi skal arbejde for, at patienter med medicininduceret mundtørhed får tilskud.

 

Fakta

Susanne Kleist har været aktiv i fagpolitik i Tandlægeforeningen i mange år. Hun var bl.a. i en årrække formand for klinikejerne. I dag er hun medlem af hovedbestyrelsen på andet år. Susanne Kleists klinik er en del af tandlægesammenslutningen Harald. 

Kommentarer

1 Kommentarer

Tillykke med valget. Ud over, at vi må arbejde for, at vælgerne kommer over på vores side( det er vælgere og så kommer politikerne også) ved kampagner for gratis tandpleje for alle, som flertallet af den danske befolkning ønsker. Så ville det være en rigtig god ide at flytte Tandlægeforeningen til nogle mere beskedne lokaler midt i landet. Lokalerne på Amaliegade giver et helt forkert signal, som også bruges imod os, hver gang tandplejen bliver omtalt i TV og radio.
ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE