ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Formandskandidat:

Mød Peter Østergaard

Nok er nok”-politikken skal fortsætte, og Tandlægeforeningen skal have mere kant og styrke. Det mener Peter Østergaard, der stiller op til formandsposten i Tandlægeforeningen. Få hans bud på de 10 spørgsmål, som Tandlægebladet har stillet alle tre formandskandidater. 

Tekst: Trine Ganer / Illustration: Julie Asmussen
Dato: 16.10.2018

1.

Hvorfor stiller du op?
- I en tid, hvor der er krise i tandplejen, mener jeg, at jeg har den erfaring, der skal til, både inden for foreningen og som journalist og MPH (Master of Public Health), og jeg har dermed mulighed for at vinde respekt og albuerum for tandlæger og Tandlægeforeningen over for myndigheder, Folketinget, pressen og danskerne. Jeg vil også rette op på vores egen self-esteem som tandlæger, med tryk på læge. Mit mellemnavn er Broe, og jeg ved om nogen, hvordan man bygger bro. Det har jeg fx gjort i Region Hovedstadens Tandlægeforening, hvor jeg har stået for at samle tre kredse med tre forskellige kulturer.
 

2.

Hvad er det første, du vil gøre, når du sætter dig i formandsstolen?
- Jeg vil ringe til kollegaorganisationer som PTO, ATO og tandplejerne og også til modstandere som fx Danske Regioner. Her vil jeg markere, at jeg er her offensivt for tandplejen og slå på min baggrund i socialtandplejen. På den måde kan vi forhåbentlig diskutere faglighed i stedet for økonomi.
 

3.

Hvordan vil medlemmerne konkret kunne mærke, at du er blevet formand? Hvad bliver anderledes – om noget?
- For det første vil jeg fortsætte ”nok er nok”-politikken og give Tandlægeforeningen kant og styrke. Jeg vil tage rundt i landet og være i dialog med medlemmerne på dialogmøder. Det skal ikke kun være fagpolitikernes meninger, der kommer i spil, og jeg vil ikke kun lytte til Region H, hvor jeg selv kommer fra. Som journalist har jeg været med til at indføre det journalistiske frihedsbrev på Tandlægebladet, så bladet ikke laves til hovedbestyrelsen men til medlemmerne. Nu synes jeg, at vi bør tale om den måde, som debatten kører på i gruppen Tandlæger på Facebook. Det fungerer på nogle områder, men det er også problematisk. Det er blevet en slags Fox News for tandlæger. Og det skal italesættes. Jeg vil tage en dialog med folkene bag gruppen for at få sat nogle spilleregler op, så vi kan få en bedre debat.
 

4.

Er det de rette ydelser, der tilbydes medlemmerne i dag? 
- Meget kører godt. Jeg synes bare, at de mere offensive ting skal i centrum.
 

5.

Hvordan skal Tandlægeforeningen få indflydelse på modellen for fremtidens tandpleje?
- Ministeriet har lavet et fast design og har besluttet, hvad de vil skrive. Det kan blive ganske vanskeligt at påvirke det. Vores rolle er at vise, hvor nok er nok, og hvor der skal siges fra. Ellers er det det samme som at sige til. Vi kan være med et stykke han ad vejen, hvis det fx handler om øget tilskud til unge og socialt udsatte, men når de begynder at snakke opgør med ejerskabsbestemmelser og maksimalpriser, skal vi sige fra. Vi skal præsentere vores egen tandplejemodel, hvor det er befolkningens tandsundhed, der er i centrum.
 

6.

Samarbejde med politikere og myndigheder: ”Dialog” eller "Vi trækker os!”? 
- Dialog med styrke og faglighed, og ultimativt trækker vi os. Vi må i Tandlægeforeningen finde ud af, hvor stregen i sandet er. Og så være parate til at sige fra over for ministeriet og melde os ud sammen med de andre repræsentanter fra tandplejen.
 

7.

Mange medlemmer ønsker, at Tandlægeforeningen får et bedre omdømme. Hvordan vil du arbejde for det?
- Det hele hænger sammen. Respekt får vi kun ved at tage nogle kampe. Vi skal have nogle våben at kæmpe med i form af analyser og faglighed. Vores synspunkter skal hele tiden være underbygget af faglighed, evidens og økonomiske analyser. Vi skal være mere offensive i stedet for på bagkant.
 

8.

Skal Tandlægeforeningen fortsat være foreningen for alle tandlæger? Hvis ja: hvordan vil du i givet fald sikre det?
- Ja, det skal den. Hvad angår de eksterne tandlægeorganisationer, vil jeg samle foreningen ved at lave et eksternt forretningsudvalg med PTO’s formand og ATO’s formand, hvor vi løbende skal diskutere, hvad vi er enige om og uenige om. Hvert medlemssegment skal spilles bedre. Jeg vil skabe en innovationskultur inden for de forskellige fagligheder og sektorer fx ved at søge forsknings- og innovationsmidler, der kan finansiere projekter. Det var også det, jeg gjorde, da jeg igangsatte Bisserne. 
 

9.

Tandlægeforeningen: Fagforening eller sundhedsorganisation?
- Det er for snævert og begrænsende at definere sig sådan. Vi er en brancheorganisation med alt, hvad det indebærer. At vi har udviklet Tryghedsordningerne er et eksempel på det. Vi skal tænke Tandlægeforeningen bredere.
 

10.

Hvordan mener du, at de 1,4 mia. kr. til tandplejen bruges?
- Voksentandplejen er underfinansieret. Og der bliver desværre ikke givet flere penge. Jeg mener, at de penge, der er, skal bruges på at give 18-25-årige gratis tandpleje. Og jeg tror, at det er vigtigt, at det ikke bare er et tilskud, men gratis. Dernæst skal der bruges penge til kontanthjælpsmodtagere og fattige pensionister, der ikke kan få private sygeforsikringer. Jeg tror nemlig, at en løsning på den begrænsede ramme kan være private sygeforsikringer, der er en del af ansættelsesoverenskomsterne, og som sikrer fuld dækning af udgifter til tandbehandling. På den måde kan vi gøre kagen større. 

 

Fakta

Peter Østergaard har udover sin tandlægeuddannelse også en Master i Public Health og en uddannelse som journalist i bagagen. Han har spillet en central rolle i fagpolitik i Tandlægeforeningen og andre sammenhænge igennem mange år – ofte med offensive synspunkter til foreningens politik. I dag er han formand for Region Hovedstadens Tandlægeforening og desuden igennem mange år engageret i socialtandplejen – bl.a. som formand for tandklinikken Bisserne.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE