ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
COVID-19:

Minimal smitterisiko for tandplejepersonale

Simple forholdsregler kan minimere smitterisikoen for tandplejepersonalet. Det konkluderer et nyt studie fra Norditalien, der ifølge professor viser, at det ikke giver mening at lukke tandklinikker pga. risikoen for COVID-19. Tandlægeforeningen vil nu forelægge undersøgelsen for de danske sundhedsmyndigheder.

Tekst: Gitte Almer Nielsen / Foto: Shutterstock
Dato: 10.11.2020

Den 18. februar 2020 blev den første person i den norditalienske region Lombardiet konstateret smittet med SARS-CoV-2. Blot 72 dage senere stod man med 13.800 døde, 76.000 smittede og et hospitalsvæsen i knæ samt lange køer af ligbiler på vej ud af regionen.

På trods af den massive smitte i perioden var smitterisikoen for tandlæger og klinikassistenter minimal. Det viser en ny undersøgelse foretaget i en offentlig tandplejesektion med 10 klinikker, hvor ingen tandlæger eller klinikassistenter blev smittet.

– Forfatterne konkluderer, at risikoen for erhvervsbetinget smitte med COVID-19 inden for tandplejen kunne holdes under kontrol med relativt simple foranstaltninger. En vigtig pointe er, at forholdsreglerne var logiske og velkendte og derfor lette at overholde, forklarer professor, overlæge, dr.med. Niels Høiby.

De tiltag, der især blev lagt vægt på, var konsekvent brug af ansigtsmaske, konstant udluftning med åbne døre og vinduer hele arbejdsdagen, ligesom patienterne gurglede hals i desinficerende midler ved behandlingsstart.

Det er et fremragende studie, og der er intet at indvende i forhold til kvaliteten

niels høiby, professor, overlæge og dr. med.

Nedlukning giver ikke mening
Ifølge Niels Høiby er det en meget grundig og vigtig undersøgelse, der er blevet lavet.

– Det er et fremragende studie, og der er intet at indvende i forhold til kvaliteten. Det er endda gennemført under vanskelige omstændigheder. Det er virkelig imponerende, mener han.

Samtidig påpeger professoren, at undersøgelsen skal ses på baggrund af niveauet af smitte, som på samme tidspunkt florerede blandt sundhedspersonalet på hospitaler og hos privatpraktiserende læger i Norditalien.

– Det er en kæmpe succeshistorie og meget flot, at tandlægerne i den italienske undersøgelse har indført simple forholdsregler og dermed vist, at der ikke er større risiko for smitte med COVID-19 blandt sundhedspersonale, hvis man altså foretager sig disse simple forholdsregler.

Derfor mener Niels Høiby også, at der med undersøgelsen er sat to streger under, at en nedlukning af tandklinikker for at begrænse smitterisikoen ikke giver mening.

– Dette veldokumenterede studie viser, at det ikke giver mening at lukke tandklinikker ned. Jeg mener, at det ville være fuldt ud forsvarligt at fortsætte med at holde klinikker åbne – også selv om, at vi skulle havne i en situation som i foråret, pointerer han.

Dette veldokumenterede studie viser, at det ikke giver mening at lukke tandklinikker ned

niels høiby, professor, overlæge og dr. med.

Myndigheder skal orienteres
I Tandlægeforeningen giver undersøgelsen også genlyd.

– Det er en meget interessant undersøgelse, der bakker op om den holdning, vi hele tiden har haft – nemlig, at vi er en faggruppe, som gennem tiden har håndteret HIV, Hepatitis, MRSA og ja, helt normale influenzaepidemier, og vi har derfor hele tiden argumenteret for, at vi både havde den tilstrækkelige viden og de rette hygiejniske værktøjer til at håndtere COVID-19-pandemien, pointerer Tandlægeforeningens formand, Susanne Kleist.

Kan undersøgelsen bruges overfor de danske myndigheder?
– Det er klart, at studiet er vigtigt, og jeg er glad for, at professor Niels Høiby bakker op om det. Jeg vil selvfølgelig orientere de danske sundhedsmyndigheder om det, da det er essentielt, at de er klædt på med nyeste viden, som de kan agere ud fra, understreger Susanne Kleist.

Jeg vil orientere de danske sundhedsmyndigheder om det, da det er essentielt, at de er klædt på med den nyeste viden

susanne kleist, formand for tandlægeforeningen

 

Bag om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget i en offentlig tandplejesektion med 10 klinikker, ni tandlæger, tre klinikassistenter og 13 sygeplejersker. Der indgår 256 patientseancer i undersøgelsen, hvoraf 192 af dem er med aerosoldannelse.

Risikoen for, at den patient, der sad i stolen, var smittet med SARS-CoV-2, var 1,2 % i de første tre uger, men steg til 11,1 % i de sidste uger af undersøgelsesperioden, mens risikoen pr. arbejdstime blev beregnet til 2,6 %.

Der var ingen tandlæger eller klinikassistenter, som blev smittede i undersøgelsesperioden. Kun én sygeplejerske blev smittet; men hun arbejdede også andre steder i sundhedssystemet, så det kunne ikke afgøres, om smitten var sket under arbejdet i tandplejen.

Man lod patienterne desinficere hænderne med alkohol og munden ved at gurgle med 1% brintoverilte i 30 sekunder.

Personalet udførte håndhygiejne og brugte N95 respiratorerne FFP3 (fjerner 99 % af luftbårne partikler) ved aerosolfremkaldende procedurer og FFP2 (fjerner 94 % af luftbårne partikler) ved andre procedurer foruden visirer eller beskyttelsesbriller, vandfaste kitler med lange ærmer og ikke-sterile handsker.

Undersøgelsen blev foretaget i perioden 20. februar 2020 – 30. april 2020.

Kilde: Nardone M, Cordone A, Petti S. Occupational COVID-19 risk to dental staff working in a public dental unit in the outbreak epicenter. Oral Dis 2020. [Online ahead of print]. 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE