ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Internationalt forskningsnyt:

Mindre knoglemineral – Mere marginal parodontitis? Svaret blæser i vinden

Ny undersøgelse konkluderer, at osteoporose kan være en faktor, der bidrager til forøget pochedybde og tab af tænder hos ældre kvinder. Professor mener dog, at konklusionerne i undersøgelsen blæser i vinden. 

Foto: Shutterstock

Osteoporose er karakteriseret ved nedsat mineralindhold i knoglerne (BMD), og det er derfor nærliggende at forestille sig, at knogledestruktion ved marginal parodontitis forløber hurtigere hos patienter, der samtidig lider af osteoporose.

En ny kroatisk tværsnitsundersøgelse tyder på, at det faktisk kan forholde sig sådan. I undersøgelsen indgik 112 kvinder i alderen 45-80 år (gennemsnit 58,3 år). 75 % af kvinderne var postmenopausale, de øvrige var perimenopausale. Kvinderne fik målt BMD i hofteregionen og lumbalhvirvlerne og blev desuden underkastet en klinisk og radiologisk odontologisk undersøgelse. Der blev fundet signifikant negativ korrelation mellem BMD og antallet af mistede tænder, og kvinder, der havde mistet incisiver eller hjørnetænder, havde signifikant lavere BMD end kvinder uden tab af disse tænder. Pochedybden var ligeledes signifikant negativt korreleret med BMD. Korrelationerne var stærkere hos kvinder med kort uddannelse, hvorimod det ikke havde nogen betydning, hvor lang tid der var gået siden menopausens indtræden.

Forfatterne konkluderer, at selv om osteoporose ikke er hovedårsagen til marginal parodontitis, kan sygdommen være en faktor, der bidrager til forøget pochedybde og tab af tænder hos ældre kvinder.

Kommentar ved professor Gunhild V. Strand, Institut for Klinisk Odontologi, Universitetet i Bergen:
– Da det drejer sig om et tværsnitsstudie, kan man ikke sige noget sikkert om årsagssammenhænge. I undersøgelsen beregnes enkle, ujusterede bivariate sammenhænge – bl.a. korrelationer. Forudsætningen for korrelationsanalyse er imidlertid, at de variable, som sammenlignes, er normalfordelte. Hvis man anser tandtab for at være en kontinuert variabel, kunne en sådan metode være adækvat; men de fleste vil nok mene, at dette ikke er tilfældet.

Forfatterne skriver, at osteoporose og marginal parodontitis har en række fælles risikofaktorer. Det er på den baggrund mærkeligt, at de ikke har spurgt ind til rygevaner, ernæring etc. Information om årsagerne til tandtab er heller ikke indhentet.

Enkle multiple regressionsanalyser kunne have justeret for de variable, som er tilgængelige i datasættet. En sådan justeret analyse vil kunne sige noget om, hvilke af de tilgængelige variable (fx BMD og uddannelse) der betyder mest for tandtabet.

Som artiklen præsenteres, giver den desværre ikke meget valid information, og konklusionerne kommer til at blæse i vinden.

Savić Pavičin I, Dumančić J, Jukić T, Badel T.
The relationship between periodontal disease, tooth loss and decreased skeletal bone mineral density in ageing women. Gerodontology 2017;34:441-5.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE