ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE
Dansk forskningsnyt:

Levercirrose og marginal parodontitis er en dødelig kombination

Ny undersøgelse tyder på, at kombinationen af marginal parodontitis og levercirrose kan være dødbringende.

Tekst: Tandlæge, dr. odont. Bjarne Klausen / Foto: Shutterstock

Patienter med levercirrose dør ofte som følge af systemiske infektioner, og da patienterne typisk har dårlig mundhygiejne, har man haft fokus på orale infektioner som en mulig årsag til dødsfaldene.

En ny prospektiv kohorteundersøgelse, som er udført i samarbejde mellem Aarhus Universitetshospital og Odontologisk Institut ved Københavns Universitet, tyder på, at kombinationen af marginal parodontitis og levercirrose bogstaveligt talt kan være dødbringende. I undersøgelsen blev 184 patienter med levercirrose fulgt i gennemsnitligt et år.

Risikoen for at dø af cirrose var mere end dobbelt så høj for patienter med alvorlig marginal parodontitis end for patienter under marginal paodontitis

Ved grundig odontologisk undersøgelse fandt man, at 18 % af patienterne var tandløse, og at 44 % havde alvorlig marginal parodontitis, hvilket bekræfter, at tandstatus i denne patientgruppe generelt er dårligere end i baggrundsbefolkningen.

44 % af patienterne døde i løbet af undersøgelsesperioden, og analyserne viste, at risikoen for at dø af cirrose var mere end dobbelt så høj for patienter med alvorlig marginal parodontitis end for patienter uden alvorlig marginal parodontitis. Derimod havde tandløse patienter ikke forhøjet mortalitet.

Forfatterne foreslår, at spredning af orale bakterier og inflammationsfaktorer fra marginal parodontitis via blodbanen kan være årsag til fatale komplikationer hos de i forvejen immunsvækkede cirrosepatienter. Den manglende overdødelighed hos tandløse patienter forklares med, at disse patienter ikke længere har aktiv parodontal sygdom.

 

Grønkjær LL, Holmstrup P, Schou S, Jepsen P, Vilstrup H. Severe periodontitis and higher cirrhosis mortality. United European Gastroenterol J 2018;6:73-80.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE