ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Kommunalt ansatte kan have lønkroner til gode

Uklarhed om rækkevidden af fortolkningen af garantilønsbestemmelsen i overens-komsten for kommunalt ansatte tandlæger betyder formentlig, at en del både nu-værende og tidligere ansatte i den kommunale tandpleje måske ikke har fået den løn, de har været berettiget til.

Ifølge overenskomsten er man efter fire års dokumenteret ansættelse som tand-læge garanteret en løn svarende til løntrin 46 + 6.300 i årligt grundbeløb. Tolkningen af den paragraf har imidlertid varieret i landets kommuner, så man i nogle kommuner fx har talt dokumenteret ansættelse i privat praksis med i de fire år – i andre har man kun medregnet ansættelse i kommunal tandpleje.

– Der kan være individuelle forhold, der spiller ind, så hvis du er i tvivl om, om du har været indplaceret korrekt, bør du kontakte os, så kigger vi på din sag, siger Isabel Brandt Jensen, fagchef for Afdeling for Ansatte Tandlæger.

Er du ikke medlem af Tandlægeforeningen?
Er du ikke medlem, men ønsker du at få gennemgået dine lønsedler for at se, om du kan have et løntilgodehavende, så tilbyder vi ekstraordinært at kigge på din sag, hvis du melder dig ind inden årsskiftet.

Læs mere på Tdlnet.dk, eller kontakt Afdelingen for Ansatte Tandlæger i Tandlægeforeningen.

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE