ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

Kæde melder Tandlægeforeningen til konkurrencestyrelsen

Tandlægeforeningen misbruger sin dominerende stilling til at hindre fri konkurrence. Det mener tandlægekæden PLUS1, der har meldt Tandlægeforeningen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Sundhedsministeren skal afgøre sagens videre færd.

Tekst: Gitte Almer Nielsen

SAGEN KORT

 

  • I august landede Tandlægeforeningen i en regulær mediestorm, da tandlægekæderne Godt Smil og PLUS1 gik ud i pressen og anklagede Tandlægeforeningen for at forhindre dem i at tilbyde gratis tandeftersyn.
  • Flere store dagblade og radiostationer satte fokus på sagen, hvor også Danske Regioner og sundhedsministeren udtalte sig og efterlyste mere konkurrence i branchen.
  • Sagen kulminerede, da PLUS1, som nævnt i denne artikel, indklagede Tandlægeforeningen for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. Sagen er endnu ikke afgjort.

Tandlæge Camilla Kirkeby mener, at hun selv bør kunne bestemme, hvor mange klinikker hun ejer, og om hun vælger at give sine patienter rabat på faste ydelser – fremfor at Tandlægeoverenskomsten sætter rammerne.

Sammen med sin mand, Rune Kirkeby, driver hun tandlægekæden PLUS1, der i dag består af fire klinikker i Københavnsområdet, hvoraf den sidste er drevet i en såkaldt stråmandskonstruktion - en konstruktion, parret så sig nødsaget til at vælge, fordi Samarbejdsudvalget i januar afviste at give tilladelse til den fjerde klinik. I sommer blev kæden meldt til Samarbejdsudvalget af Københavns Tandlægeforening, fordi de gav rabatter på ydelser med fast pris.

De to sager får nu tandlægekæden til at rette en skarp kritik af Tandlægeforeningen og beskylde foreningen for at ”misbruge sin dominerende stilling til at forhindre fri konkurrence”, som de formulerer det i en pressemeddelelse. Som konsekvens har kæden indklaget foreningen til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

– Sundhedsloven giver ikke regionerne og tandlægeforeningen ret til at begrænse konkurrencen ved at diktere bindende mindstepriser, regulere ejerskabet til tandlægeklinikker og ved at begrænse, hvor mange klinikker den enkelte tandlæge må eje, siger Rune Kirkeby, direktør i PLUS1.

Ifølge direktøren er parret ikke modstander af Tandlægeoverenskomsten og heller ikke, at markedet bliver reguleret med maksimalpriser på en række ydelser.

– Jeg er stærkt kritisk overfor, at mine klinikker ikke må tilbyde priser, der er billigere end overenskomstens priser, og at Tandlægeforeningen beslutter, hvor mange klinikker jeg må eje, siger Camilla Kirkeby.

Jeg synes ikke, det er fair, at de, der overholder reglerne, skal straffes, fordi PLUS1 overtræder dem med vilje

SUSANNE KLEIST, FORMAND FOR KLINIKEJERUDVALGET I TANDLÆGEFORENINGEN

Alle skal overholde reglerne
I Tandlægeforeningen er man uenig i de anklager, som PLUS1 retter mod parterne i Landsoverenskomsten for Tandlægehjælp, som Tandlægeoverenskomsten rettelig hedder.

– Det kommer bag på mig, at PLUS1 mener, at vi forhindrer fri konkurrence. Der er en aftale, Tandlægeoverenskomsten, som er godkendt af både Sundhedsministeriet og Finansministeriet og endvidere kendt af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og derfor går vi ud fra, at overenskomsten er lovlig, fastslår Susanne Kleist, formand for Klinikejerudvalget.

Af samme grund afviser hun Camilla Kirkebys beskyldning om, at det er Tandlægeforeningen, der har sat begrænsninger for parrets drømme om at ekspandere tandlægekæden.

– De må have misforstået noget. Tandlægeforeningen som forening har ikke besluttet noget. Det er overenskomstparterne, der har besluttet, at i den overenskomst, vi har nu, er der sat loft på, hvor mange klinikker tandlæger må eje. En beslutning, der historisk set er begrundet i patientsikkerhed. Men det betyder jo ikke, at den næste overenskomst nødvendigvis ser sådan ud. Ting forandrer sig - også tandlægebranchen. Men sagen er, at vi bliver nødt til at tage udgangspunkt i den overenskomst, vi har nu, og de regler den udstikker, pointerer Susanne Kleist, som derfor heller ikke giver meget for Rune Kirkebys harme over at være blevet indklaget til Samarbejdsudvalget.

– Nu har vi jo vedtaget en overenskomst med en række spilleregler, og jeg synes ikke, det er fair, at de, der overholder reglerne, skal straffes, fordi PLUS1 overtræder dem med vilje, fastslår Susanne Kleist.

Minister trukket ind i sagen
I Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen bekræfter kontorchef Søren Bo Rasmussen, at styrelsen har modtaget en henvendelse fra PLUS1, og at styrelsen har besluttet at undersøge konkurrenceforholdene i tandlægebranchen.

– Vi har længe efterspurgt mere konkurrence i tandlægebranchen, og nu har PLUS1 og de andre kæder skabt røre i branchen og udfordrer hinanden, så der er en vis udvikling i gang, og det er derfor et relevant tidspunkt for os at gå ind og vurdere markedet, siger han til Tandlægebladet.

I første omgang har styrelsen bedt Sundheds- og Ældreministeriet om at afgøre, hvorvidt Tandlægeoverenskomsten kan sidestilles med en lov. Hvis den kan det, kan Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke foretage sig yderligere.

Ifølge Søren Bo Rasmussen afgjorde ministeriet en lignende sag tilbage i 2015, hvor Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen havde rejst sag mod De praktiserende speciallægers brancheforening, fordi organisationen havde informeret medlemmerne om at holde inde med behandlinger for at undgå, at det økonomiske loft i overenskomsten blev sprængt. Her endte den daværende sundhedsminister, Nick Hækkerup (S), med at slå fast, at foreningens adfærd var en direkte og nødvendig følge af sundhedslovgivningen.

Maksimalpriser lurer
Men det er ikke kun PLUS1 og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, der efterlyser mere konkurrence i tandlægebranchen. Både Danske Regioner og sundhedsministeren, Sophie Løhde (V), har været ude og advokere for mere konkurrence i dagspressen.

Ifølge Susanne Kleist er der intet nyt i den situation – presset er der altid, siger hun og fortæller, at Danske Regioner allerede kæmpede for maksimalpriser ved de sidste overenskomstforhandlinger. Men i Tandlægeforeningens optik vil maksimalpriser ikke føre til en reel fri konkurrence på priser, forklarer formanden for Klinikejerudvalget.
– Hvis man må skrue ned, så bør man også kunne skrue op. Vi så faktisk helst et system med fri prisdannelse, også på de ydelser, der er fast pris på i dag, men det har Danske Regioner hidtil ikke villet være med til. Det er en myte, at Tandlægeforeningen er imod priskonkurrence, fastslår Susanne Kleist.

Vi ville gerne...

… men vi kan ikke. Bølgerne er gået højt i dagspressen i august og i september med diskussioner om maksimalpriser, fri prisdannelse og gratis ydelser i tandlægebranchen. Der er dog flere spørgsmål, der står tilbage ubesvaret, og beskyldninger og postulater, der står uimodsagt. Emner, som vi i Tandlægebladet gerne ville have sat fokus på og undersøgt nærmere, men som vi desværre ikke har mulighed for at belyse, da konkurrencelovgivningen sætter sine begrænsninger for, hvad vi som brancheblad må lægge papir til, når emnet handler om priser og konkurrence.

Redaktionen

 

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE