ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE

”Jeg har aldrig oplevet noget lignende i mine 25 år i fagpolitik”

Det er helt uhørt, når Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO) har taget det drastiske skridt at melde Tandlægeforeningen, Tandlægeforeningens Praksisforsikringsudvalg og TandlægeTryghed til politiet, mener formændene for de anklagede parter.

Tekst: Kim Andreasen
Dato: 28.10.2021

Det kom som en overraskelse for Tandlægeforeningen, Tandlægeforeningens Praksisforsikringsudvalg og TandlægeTryghed, da de modtog beskeden om, at de var blevet politianmeldt af Praktiserende Tandlægers Organisation (PTO).

Ifølge anmeldelsen havde de tre parter overtrådt straffelovens bestemmelser om ærekrænkelse under skærpende forhold i en orientering lagt på Tdlnet.dk.

I orienteringen skriver parterne bl.a., at det ikke er korrekt, at PTO og Købstædernes Forsikring kan tilbyde en forsikring, der dækker skader forvoldt i privat praksis, hvor erstatningen beløber sig til mellem 1.000 kr. og 10.000 kr.

Den ordlyd og andre i orienteringen finder PTO usand og en bevidst fordrejning af gældende ret, og det har ført til politianmeldelsen.

Kaster benzin på bålet
Susanne Kleist, formand for Tandlægeforeningen, kalder PTO’s skridt meget drastisk og hårdt.

- I stedet for at lægge op til et samarbejde og erkende, at vi er i samme branche, kaster de benzin på bålet. Vi har rigeligt med kampe at tage udadtil. Der er absolut ingen grund til, at vi slås indbyrdes. Det er spild af tid, ressourcer og medlemmernes penge, for det er dem, der i sidste ende kommer til at betale for eventuelle advokatsalærer, hvis det kommer til en retssag, siger hun. 

Formanden for Tandlægeforeningens Praksisforsikringsudvalg, Henrik Nielsen, er også rystet over PTO’s politianmeldelse, som han betegner som helt uhørt.

- Nu har jeg været i fagpolitik i 25 år, og jeg har trods alt aldrig oplevet noget lignende. Vi kan være uenige om mange ting, men vi er trods alt medlemmer af samme forening, og når man begynder at anmelde hinanden til politiet, synes jeg godt nok, det er gået for vidt, siger han. 

Nu har jeg været i fagpolitik i 25 år, og jeg har trods alt aldrig oplevet noget lignende

Henrik Nielsen, Formand for Tandlægeforeningens Praksisforsikringsudvalg

Lovreguleret rettighed for patienterne
Susanne Kleist og Henrik Nielsen afviser begge anklagerne fra PTO.

- Jeg oplever, at der er behov for at skille tingene ad. Praksis+ består af en såkaldt tandskadeerstatning samt en række øvrige forsikringer som fx arbejdsskadeforsikring, retshjælpsforsikring og erhvervsansvarsforsikring. De sidstnævnte forsikringer står det PTO frit for at udbyde. Her siger vi bare, at medlemmer af Tandlægeforeningen allerede har dem, og det betaler de 5.752 kr. for årligt. Og når det samtidig, ifølge PTOs regler gælder, at man skal være medlem af Tandlægeforeningen for at være medlem af PTO, bliver der tale om en dobbeltdækning, forklarer Henrik Nielsen og fortsætter:

-  Og så er der den ydelse i Praksis+, som markedsføres som en forsikring – tandskadeerstatning. Men tandskadeerstatning ikke er en forsikring, men en lovreguleret rettighed for patienter om at kunne få erstatning for skader sket hos privatpraktiserende tandlæger i Danmark, hvor erstatningen beløber sig til mellem 1.000 kr. og 10.000 kr. Loven sikrer således, at alle patienter får deres anmeldelse behandlet korrekt, siger Henrik Nielsen.

Derfor fastslår Henrik Nielsen, at det ikke er korrekt, at PTO og Købstædernes Forsikring kan tilbyde tandlægerne en forsikring, der dækker skader forvoldt i privat praksis.

- Tandlæger i privat praksis kan ikke fravælge at være omfattet af den kollektive ordning, der dækker skader mellem 1.000 kr. og 10.000 kr., og tandlægerne er alle forpligtet til at oplyse patienter om, at en evt. skade sket enten hos dem selv eller en anden tandlæge skal anmeldes til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning, og hvis der er behov hjælpe patienten med en sådan anmeldelse fastslår Henrik Nielsen.

Kompetencen uddelegeret
I modsætning til Patienterstatningen, som varetager det øvrige sundhedssystem, har sundhedsministeren på tandlægeområdet altså valgt at uddelegere kompetencen til at administrere erstatningssystemet til Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning.

- Det giver jo også god mening, at en patient, der har fået en skade hos en tandlæge, ikke først skal til at finde ud af, om tandlægen nu er med i den ene eller den anden erstatningsordning, siger han.

Men PTO siger, at det i sager, hvor erstatningen beløber sig til mellem 1.000 kr. og 10.000 kr., står de privatpraktiserende tandlæger frit for at vælge en anden ordning end Tandlægeforeningens Tandskadeerstatning?

- Det mener vi ikke er en mulighed. Sundhedsministeren har givet os kompetence til at træffe afgørelser i alle sager vedrørende tandlæger i privat praksis og herunder også sager, hvor erstatningen er under 10.000 kr. Da vi fik lov til at fortsætte den frivilligt oprettede ordning under loven, var det under forudsætning af, at alle skaderne blev behandlet i vores system. Det fremgår klart af bemærkningerne til loven. På den måde sikrer man også, at alle patienter får deres anmeldelse behandlet korrekt og ens – uanset om det er store eller små skader. Desuden kan man ikke ved anmeldelsen af en skade afgøre, hvad erstatningen bliver. Det kan første lade sig gøre, når sagen er færdigbehandlet, siger Henrik Nielsen.  

Dialog havde været på sin plads
Både Susanne Kleist og Henrik Nielsen finder det uforståeligt, at PTO ikke har villet indgå i en dialog forud for det drastiske skridt med politianmeldelsen.

- På de møder, jeg tidligere har haft med PTO, har de lagt vægt på, at de gerne vil samarbejde. Men hvis de virkelig gerne vil samarbejde, kunne de måske have vendt Praksis+ med os, inden de offentliggjorde forsikringspakken, hvilket i øvrigt skete som lyn fra en klar himmel på Tandfaglige Dage. Vi havde intet hørt om det forud. En dialog ville også kunne have ryddet misforståelser af vejen, siger Susanne Kleist. 

Henrik Nielsen siger, at PTO sender et forkert signal med anmeldelsen, hvis man har til hensigt at samarbejde.

-  Vi har rakt hånden frem, men de ville kun trække politianmeldelsen tilbage under forudsætning af, at vi gav et dementi i forhold til orienteringen på Tdlnet. Det kunne vi ikke, da vores medlemmer ved at vælge Praksis+ både risikerer at bryde reglerne og betale for forsikringer, de allerede har i forvejen, siger Henrik Nielsen.

 

TandlægeTryghed undrer sig
PTO har også politianmeldt TandlægeTryghed for æreskrænkelse, da TandlægeTryghed er medunderskrivere af orienteringen på Tdlnet.

Formand for TandlægeTryghed, Niels Bruun, undrer sig over politianmeldelsen. 

- TandlægeTryghed fungerer kun som administrationssekretariat for Tandlægeforeningens Praksisforsikring og dermed også Tandskadeerstatningen. Vi tilbyder nogle helt andre forsikringsprodukter, som ikke har noget med praksisforsikringen at gøre, og der er helt vandtætte skotter mellem TandlægeTryghed og Tandlægeforeningens Praksisforsikring, siger Niels Bruun.

 

Tandlægebladet har interviewet Kent Kristensen, direktør for PTO, om sagen. Grundet ny udvikling i sagen har det været nødvendigt med et opfølgende interview, men Kent Kristensen er ikke vendt tilbage på Tandlægebladets henvendelse inden deadline. Redaktionen arbejder på en kommentar fra PTO.    

ANNONCE
ANNONCE
ANNONCE