ANNONCE
Annonce

Invisalign i praksis – med okklusale bivirkninger

ABSTRACT

Kasuistik Dato: 21.06.2018

BAGGRUND
– Ortodontisk behandling af voksne er blevet langt mere almindeligt end tidligere. Særligt populært er anvendelse af Invisalign systemet, da behandlingen udføres med klare/usynlige skinner i modsætning til de faste apparaturer. Invisalign systemets anvendelighed er blevet og bliver fortsat diskuteret; det synes bedst egnet til at rette uregelmæssige fortænder med normal molarokklusion, hvor der ikke foreligger skeletale afvigelser. I denne artikel gennemgås to patienttilfælde, hvor trangstillinger i fronten blev rettet, og hvor der som følge af behandlingen opstod manglende okklusion i sideregionerne.

PATIENTTILFÆLDE
– To unge voksne med trangstilling i fortandsregionerne med normal molarokklusion blev behandlet med Invisalign med anvendelse af henholdvis 20 og 21 sæt skinner. I begge tilfælde opnåedes tilfredsstillende stillinger af fortænderne, men okklusionen åbnede sig i sideregionerne i begge patienttilfælde. Angående det første patienttilfælde forbedrede okklusionen sig af sig selv, dog uden at blive helt god efter to år med retention med brug af natskinner, mens der for det andet patienttilfælde måtte gennemføres refinement med anvendelse af yderligere 14 sæt skinner. Efter i alt tre års behandling var okklusionen stadig lidt åben i venstre side før trådretention.

KONKLUSION
– Trangstilling af fortænder kan rettes ved hjælp af Invisalign systemet, men utilsigtede tandbevægelser kan opstå, som medfører malokklusioner, selv i tilfælde hvor systemet anvendes inden for indikationsområdet.

INVISALIGN IN PRACTICE – WITH OCCLUSAL ADVERSE EFFECTS

BACKGROUND
– Orthodontic treatment of adults is much more frequent today than previously. The most popular system is Invisalign. Here the treatment is carried out by transparent aligners instead of fixed appliances. The applicability of the Invisalign system has been discussed. It seems that it is able to correct irregular front teeth with normal molar occlusion, and no discrepancies in the jawbone. In the present article, concerning two patient cases, crowding of front teeth was treated with the Invisalign system; however, adverse effects in form of open occlusion in the premolar-/molar regions arose.

CASE STUDIES
– Two young adults with crowding of the teeth in the front regions and normal molar occlusion were treated with Invisalign by use of 20 and 21 sets of aligners, respectively. In both cases satisfying positions of the anterior teeth were achieved. Yet, in both cases the occlusion in the side regions opened. Concerning the first case the malocclusion improved by itself without being fully normal after a retention period of 2 years aligners for night use, while in the other case a refinement was necessary by use of 14 sets of aligners. After 3 years of treatment the occlusion was still open in the left side before retention with bonded wires.

CONCLUSION
– Crowding of front teeth can be corrected by use of the Invisaling system, but unintended movements of teeth may arise, and result in malocclusion, even in cases within the scope of indication.

klinisk relevans
Invisalign systemet anvendes hyppigt til ortodontisk behandling af voksne. Systemet anbefales primært til regulering af skæve fortænder hos voksne. I denne artikel præsenteres to patienttilfælde med trangstilling af fortænder og med normal molarokklusion, hvor tandreguleringen blev udført med Invisalign systemet hos specialtandlæge. Der opnåedes tilfredsstillende resultater i fortandsregionerne, men i begge tilfælde åbnedes okklusionen i sideregionerne i forbindelse med uventede tandbevægelser.

Kommentarer
ANNONCE