Annonce

Invisalign i praksis

ABSTRACT

Kasuistik Dato: 21.06.2018

BAGGRUND
– Invisalign systemet til ortodontisk behandling af voksne blev introduceret i 1999 og er i dag meget udbredt såvel internationalt som nationalt. Der hersker nogen uklarhed om indikationsområdet for anvendelse af systemet. I denne artikel gennemgås to patienttilfælde, hvor uregelmæssige fortænder blev rettet med Invisalign systemet.

PATIENTTILFÆLDE
– To unge voksne med henholdsvis spredtstilling og trangstilling i fortandsregionerne og med normal molarokklusion blev behandlet med Invisalign. 10 sæt skinner blev anvendt til patienten med spredtstilling, og 23 sæt skinner blev anvendt til patienten med trangstilling. Ved efterfølgende refinement anvendtes i begge tilfælde fire sæt skinner. Retentionen bestod i skinner til natbrug foruden bondede trådretentioner. I begge patienttilfælde opnåedes normal tandstilling af fortænder.

KONKLUSION
– Uregelmæssige fortænder med begrænset spredt- eller trangstilling og normal okklusion kan behandles sufficient ved anvendelse af Invisalign systemet.

INVISALIGN IN PRACTICE

BACKGROUND
– The Invisalign system for orthodontic treatment of adults was introduced in 1999 and since has been widely used internationally as well as in Denmark. However, the indications for the use of the system seem unclear. In the present article two patient cases with irregular anterior teeth were straightened.

CASE STUDIES
– Two young adults with spacing or crowding positions of the teeth in the front region, respectively, and with normal molar occlusions were treated with the Invisalign system. 10 set of aligners were used for the first patients, whereas 23 sets were used for the patient with crowding. For the following refinement, four set of aligners were used in both cases. The posttreatment consisted of using aligners for the night and bonded wired retentions. In both cases correct positions of the anterior teeth were achieved.

CONCLUSION
– Irregular teeth with limited spacing or crowding positions in the front and normal occlusion can be moved to correct positions by use of the Invisalign system.

klinisk relevans
Invisalign systemet til tandregulering blev introduceret i 1999. Siden er det blevet anvendt mere og mere af praktiserende tandlæger og specialtandlæger i ortodonti. Denne artikel præsenterer to patienttilfælde, med mindre afvigelser i tandstillingen i fortandsregioner hos patienter med i øvrigt normal okklusion. I de to patienttilfælde demonstreres, at Invisalign systemet kan være velegnet til at kontrollere tandbevægelserne i sådanne situationer, uden at der opstod bivirkninger.

Kommentarer
Annonce